Reklamı Kapat

Hak din ''İslam''

Allah-u Teâlâ tarafından Peygamber aracılığıyla insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan aslîyetini koruyan dine “hak din” denir. Günümüzde bu özelliği taşıyan tek din İslâm’dır.
Muhammed aleyhisselamın getirdiği İslâm dinine ters düşen her din merdûddur. İslâm’dan önce gelen Yahudi ve Hıristiyanlık gibi dinler “muharref dinlerdir”. Bu dinlerin tahrif edildiği Kur’an-ı Kerim’de anlatılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Yahudilerin kitaplarını değiştirdikleri hakkında, “Yahudilerden bir kısmı (Allah’ın kitabındaki) kelimeleri esas manasından saptırırlar” (Nisa, 46) buyrulmakta; Hıristiyanlar için ise, “Biz Hıristiyan’ız diyenlerden de kesin sözlerini almıştık ama onlar da kendilerine zikredilen (verilen öğütlerin veya kitabın) önemli bir bölümünü unuttular…” (Maide, 14) buyrulmaktadır. Buna mukabil İslâm dininin kutsal kitabının asla değişmediği, değiştirilemeyeceği, muhafazasının bizzat yaratıcı tarafından teminat altına alındığı, “Kur’an’ı biz indirdik, onu muhafaza edecek olanda biziz” (Hicr, 9) ayetinde belirtilmektedir.
Kur’an-ı Kerim’de Allah katında İslâm’dan başka hiçbir dinin kabul olmayacağını açık bir şekilde belirtilmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Doğrusu Allah katında makbul olan din, İslâm’dır. Kendilerine kitap verilen Hıristiyan ve Yahudiler hakikati bildikten sonra, aralarındaki ihtirastan dolayı, İslâm dini hakkında ihtilâfa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkâr ederse, şüphe yok ki Allah, onun cezasını vermekte çok çabuk hesap görücüdür” (Al-i İmran, 19).
Başka bir ayette ise, “Kim İslâm’dan başka bir din ararsa-benimserse, asla ondan kabul edilmez. O ahirette de kayba uğrayanlardandır” (Al-i İmran, 85) denilerek, İslâm’dan başka hiçbir dinin kabul edilmeyeceği açıklanmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’deki, “Biz seni bütün insanlara bir rahmet müjdecisi ve azap habercisi olarak gönderdik” (Sebe, 28) ayeti Peygamberimizin (s.a.v.) tüm insanlık için gönderildiğine işaret eder. “O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve Hak din ile gönderendir” (Saff, 9) ayetinde İslâm’ın bütün dinlere üstün tutulduğuna işaret edilir. Yine, “O halde Allah’a, O’nun Peygamberine ve indirdiğimiz O nura (Kur’an’a) iman edin” (Teğabün, 8) ayetinde Yahudi ve Hıristiyanlar istisna tutulmamıştır.
İslâm geldikten sonra Yahudi ve Hıristiyanların Hz. Muhammed aleyhisselama iman etmesi gerektiği, “Ey Resulüm de ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize gelen, Allah’ın Peygamberiyim. O Allah ki, yer ve göklerin tasarrufu O’nundur. Ondan başka hiçbir ilâh yoktur, öldürür ve diriltir. Onun için hem Allah’a hem de bütün kelimelerine iman getiren o ümmî Peygambere iman edin ve o peygambere uyun ki, doğru yolu bulasınız” (A’raf 157-158) ayetinde açıkça belirtilmektedir.
Hz. Ömer (r.a.), Yahudilerin ellerinde Tevrat’tan bazı sahifeler alarak sahabeden bazılarıyla münakaşa ettiklerini görerek durumu Peygamber Efendimize (s.a.v.) iletir. Hz. Peygamber (s.a.v.) de kızarak şöyle buyurur: “Ey Hattab’ın oğlu Ömer! Yoksa getirdiğim din hakkında şüpheniz mi var? Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ben o sayfaları (Kur’an’ı) size bembeyaz ve tertemiz olarak getirdim. Kitap ehline bir şey sormayınız. Çünkü size söyleyecekleri bir hakikati yalanlamanız yahut size söyleyecekleri gerçek dışı bir haberi doğrulamanız mümkündür. Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, şayet Musa (a.s.) hayatta olsa idi, hemen bana tâbi olmaktan başka bir şey yapamazdı.”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hadisedeki olayda muhatap Yahudiler olduğu için, “Musa (a.s.) hayatta olsa bana tabi olmaktan başka bir şey yapamazdı” demiştir. Hadisedeki muhatap Hıristiyanlar olsaydı cümlenin, “İsa (a.s.) hayatta olsa bana tabi olmaktan başka bir şey yapamazdı” şeklinde olacağı izahtan varestedir.
Tebrik: Pazar günü idrak edeceğimiz mübarek Ramazan Bayramı’nın okurlarımıza, ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini dilerim.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?