Bellibaşlı Pakraduniler Kimlermiş!

Kaç kere yazdım bilmiyorum, yine de yazacağım:

Pakradunileri bilmeden, öğrenmeden, tanımadan modern Türkiyeyi anlamak mümkün değildir.

Sadece Pakradunileri değil, diğer Kriptoları da bilmeliyiz. Düşmanlık yapmak için değil, bilmek öğrenmek için.

Sabataycılar… Kaç kabileye ayrılır onlar .. En fanatikleri kimlerdir Yakubiler, Karakaşlar,

Sabataycı olmayan Kripto Yahudiler… Sünnî görünenler… Alevî görünenler…

Şu kılık değiştirmiş Kürt Yahudileri…

Türklere milliyetçilik ve Türkçülük öğretmeye kalkan şu meşhur Tekin Alp… Nedir onun asıl adı Moiz Kohen… Kitabında ne yazmış .. Kahr olsun Şeriat!...

Yüz cin fikirli kurnaz kültürlü Pakraduni on milyon Müslümanı parmağında oynatıyor…

Sayın Müslümanlar, siz yatakta uyuyorsunuz bunu anladık da, ayakta niçin ve nasıl uyuyorsunuz, şunu bir anlatsanıza…

Bunca tarihçimiz ve araştırmacımız var, niçin Pakruduniler konusunda ciddî araştırmalar, kitaplar, ilmî makaleler yazmıyor bu muhteremler

Bırakın şu ucuz, çocuksu, aptalca, eblehçe dilekleri: Ağabey bize belli başlı Pakradunilerin bir listesini verir misiniz ..

Adresleri ve telefon numaraları da verilsin, birer vesikalık fotoğrafları da eklensin mi

Medenî Müslümanlar ne yapar: İlmî araştırma enstitüleri, kurumları tesis eder, kütüphaneler arşivler bilgi depolama işi… Yıllar süren analizler… Yedi sekiz dil bilen uzmanlar… Sonra sentez yapılır, çeşit çeşit kitaplar yazılıp yayınlanır ve toplum uyarılır.

Ayakta uyuyanların işi değildir bu!

Bir kedi, kocaman bir köpeği pençeleyip kaçırdı hikayelerine benzemez bu!

Pakradunileri yazmak için Gerchom Scholem, Abraham Galanti gibi ilim adamları lazımdır.

Galanti kaç lisan biliyordu, haberiniz var mı .. On iki lisan biliyordu. Aramice, eski İbranice, Ermenice ve daha neler neler.

Az İngilizce bilmekle ilmî araştırma yapılmaz.

Medresede okumuş Elmalılı Hamdi efendi mükemmel Osmanlıca, mükemmel Arapça, mükemmel Farsça ve mükemmel Fransızca bilirdi.

Galanti, güçlü bir araştırmacı olduğu içindir ki, bizim şu harf devriminden kısa bir müddet önce “Arabî Harfleri Terakkimize Mâni Değildir” kitabını yayınlamıştı. Yahudi olmasaydı işi dumandı. Akrabalık bağıyla ipe çekilmekten kurtulmuştu.

On milyonlarca Müslüman içinde, ilmî ve tarihî araştırmalar yapacak derecede İbranice bilen kaç kişimiz vardır Sokak, çarşı pazar, otel resepsiyonu İbranicesini kasd etmiyorum; ilmî araştırma, edebiyat İbranicesi diyorum.

2015 yaklaşıyor. Mükemmel Ermenice bilen, Ermeni kültürünü öğrenmiş kaç uzman yetiştirdik Kaç ilmî eser yazdık Ermeni iddialarını çürütmek için.

İlmî araştırma yapmak camilere modern helalar yapıp kullananlardan para almaya benzemez.

Çok rica ediyorum, bari şu cümleyi ezberleyelim: Başta Pakraduniler olmak üzere ülkemizdeki Kripto Yahudileri ve Kripto Hıristiyanları öğrenmeden, bilmeden bugünkü Türkiyeyi anlamamız mümkün değildir.

Anlamak istemeyenlere de bir çift sözüm olacak:

Öğrenmek istemiyorsanız Cemaat-İktidar savaşı dedikodularını çılgınca takip etmeye devam ediniz.

Oğlum Mehmed, bu yolda devam et…

• (İkinci yazı)

Dehşet Verici Gaflet

Birinci tesbit: Dehşet verici bir gaflet ve basiretsizlik var.

İkinci tesbit: Birtakım çok vahim, çok feci dinî yanlışlıklar ve sapıklıklar konusunda Diyanet vazifesini yapmamış, halkı ve idarecileri uyarmamıştır.

Üçüncü tesbit: Cemaat-iktidar savaşında en fazla kaybeden Türkiye olmuştur, olmaktadır, olacaktır.

Dördüncü tesbit: Bu savaş ileride Türkiye’nin parçalanmasına yol açabilir.

Beşinci tesbit: Yangını söndürmek için çalışılmamakta, yangının dedikodusu, edebiyatı yapılmaktadır.

Altıncı tesbit: Büyük Müslüman kütle, Ümmet teşkilatı ve birliği olmamasının, Müslümanların başında râşid bir İmam-ı Kebir, dinî cemaat ve tarikatları denetleyen Meclis-i Meşâyih ve Ümmet çapında Fetva Heyeti, bir İslam Bilgi Bankası bulunmamasının, ne büyük bir eksiklik ve felaket olduğunu daha doğru dürüst idrak edememiştir.

Yedinci tesbit: Son krizler şifahî toplum olmaktan ileri gelen geriliklerdir.

Sekizinci tesbit: Çocuklara, gençlere, yeni nesillere Tevhidî eğitim verecek İslam medreseleri ve İslam Mektepleri kurulmadıkça Türkiye Müslümanlarının geleceği karanlıktır.

Dokuzuncu tesbit: İslamî hizmet ve faaliyetlere ilim, irfan, ahlak, bilgelik hakim kılınmadıkça Müslüman toplum bocalayıp duracak, birtakım din sömürücülerinin elinde oyuncak olacaktır.

Onuncu tesbit: Mü’minin firasetinden korkunuz, çünkü o Allah’ın nuru ile görür hadîs-i şerifinin çok uzağında olduğumuz bir kere daha meydana çıkmıştır.

22.3.2014 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT ve genel af çıkar mı?