İslam’da “neslin korunması” temel insan hakkıdır

Batıl din ve ideolojilerin aksine İslâm dini insana büyük önem vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “Andolsun ki, biz insanoğullarını şerefli kıldık, onların karada ve denizde gezmesini sağladık, temiz şeylerle onları rızıklandırdık, yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık” (İsra, 70) buyrulmaktadır.

İnsanı şerefli yaratan Allah-u Teâlâ, şerefini korumak için de “hayat, din, akıl, mal ve neslin” korunmasını temel insan haklarından görmüş ve teminat altına almıştır. Bir İslâm devletinde insanların “dini, canı, aklı, malı ve nesli” teminat altındadır, korunmuştur.

İslâm’ın en önem verdiği ve teminat altına aldığı konulardan birisi hiç şüphesiz neslin korunmasıdır. İslâm, evlilik müessesesiyle temiz bir toplum inşa ederken, zinayı, livatayı ve her türlü sapkınlığı yasaklar. Sadece zinayı yasaklamakla kalmaz zinaya giden yolları kapatmak için kendisine haram olan karşı cinse karşı şehvetle bakmayı yasaklar. Kur’an-ı Kerim’de, “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar” (Nur, 30) ve “mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar” (Nur, 31) ayetleriyle mahremi olmayan karşı cinsi bakışlarıyla rahatsız etmeyi yasaklayan İslam dini, harama giden yollara set çekmiş ve her türlü azgınlığın önüne geçmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de, “Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız bunlara Allah’ın dinini tatbik hususunda acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir zümre de bunların azabına bu cezalarına şahit olsun” (Nur, 2) buyrularak zina eden bekârlar için yüz değnek cezası, evliyken zina edenlere ise “recm” cezası getirilmiştir.

Günümüzde LBGT (lezbiyen, biseksüel, gey ve transgender) adlarıyla meşrulaştırılmaya çalıştırılan fiil, İslâm’a göre tam bir sapkınlıktır. İslâm’da zina ve fahişelik nasıl men edilmişse livâta (oğlancılık, ibnelik, homoseksüellik, eşcinsellik) ve “sevicilik” diye tabir edilen “lezbiyenlik” de men edilmiştir.

İslâm’da gerek kadının kadınla ilişkisi sevicilik/lezbiyenlik gerekse livâtanın/homoseksüelliğin haram olduğunda ve büyük günah olduğunda âlimlerin ittifakı vardır. Livâta, zinadan daha çirkin ve daha kötüdür. Çünkü nikâh akdi kıyılarak İslâm’da meşru birleşme helaldir, ancak livâta için hiçbir meşru yol yoktur.

Livâta fiilini işleyen Sodem ve Gomore halkı bu ahlaksızlıklarından dolayı azaba muhatap olmuş; azgınlaşan Sodem ve Gomore halkının Hz. Lût’a (a.s.), “Doğru söyleyenlerdensen, haydi bize Allah’ın azabını getir” demesi üzerine azap inmiştir. Azabın inişi Kur’an’da şöyle anlatmaktadır: “(Azap) emrimiz gelince, o beldenin üstünü altına getirdik ve üzerine pişmiş çamurdan yapılmış taşlar yağdırdık. Ki bu taşlar, Rabbinin katında damgalanmışlardı (her taşın kime isabet edeceği üzerine yazılmıştı). Onlar, bu zalimlerden de uzak değildir” (Hud Suresi, 82-83).

Sodem ve Gomore halkı kendilerine azap gelmeden Hz. Lût (a.s) tarafından defalarca uyarılmış, bu çirkin fiillerinden dönmeyince de helak edilmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de bu uyarılar şöyle anlatılmaktadır: “Lût’u da hatırla ki o, kavmine, ‘Gerçekten siz, öyle bir kötülük yapıyorsunuz ki, sizden önce âlemlerden hiçbiri bu hayâsızlığı işlememiştir. Hakikat siz hâlâ erkeklere gidecek, yolu kesecek ve meclisinizde edepsizlik yapıp duracak mısınız?’ demişti. Buna karşı kavminin cevabı, ancak şu oldu: ‘Doğru söyleyenlerdensen, haydi bize Allah’ın azabını getir!’ (Lût) ‘Ey Rabbim! Bu fesatçı kavme karşı bana yardım et!’ dedi” (Ankebut, 28-30) buyrulmaktadır.

İslâm’da temel insan haklarından olan neslin korunması, fıtrata müdahaleyi engellemek ve meşru şekilde neslin devamını sağlamak için teminat altına alınmıştır. Bu bakımdan İslâm yaratılış kodlarımıza yani fıtrata müdahaleyi yasaklamış, buna yeltenilmesini de insan hakları ihlali olarak görmüştür. Nasıl ki insanın dini, canı, malı ve aklı teminat altına alınmışsa “neslin meşru şekilde devam etmesi” de teminat altına alınmıştır. Bu beş temel insan hakkını korumak için İslâm dini ağır yaptırımlar getirmiştir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT ve genel af çıkar mı?