Ailene sahip çık

Bu konu gerçekten çok mühim. Aileye yapılan saldırılar en önemli meselemiz olmalıdır. Aile çökerse toplum da çöker. Son zamanlara kadar en sağlam kurumumuz olan aile, çok yoğun bombardıman altına alındı maalesef. Ailenin tahrip edilmesi kanserden daha tehlikeli bir durumdur. Aileleri yıkmak ve dinamitlemek için maalesef ülkemizde uluslararası anlaşmalar imzalandı (2011 yılında İstanbul Sözleşmesi), kanunlar çıkarıldı (6284), ETCEP gibi projeler uygulandı, 150 civarında feminist vb. derneklerin savunduğu, desteklediği, Soros’ların, Ford Vakfı’nın, ABD Büyükelçiliği ile pek çok dış gücün desteklediği uluslararası sözleşmeler, yasalar ve projeleridir. Sadece birer problem değil, bir felakettir, bir afettir.

Çok üzülerek belirtmeliyim ki aileler yıkılıyor, AİLE müesseseleri yok ediliyor, aile mefhumunun, aile mefkûresinin kalmadığı bir döneme doğru hızla koşuyoruz. Allah’ın (cc) yarattığı kadın ve erkek cinsiyetiyle oynanılıyor. Affedersiniz lutilik, eşcinsellik, lezbiyenlik… gibi ahlaksızlıklar kanunlaştırılıyor, meşrulaştırılıyor. Allah’ın yarattığı kadın ve erkeğin fonksiyonlarını benimsemeyip, arzu ettikleri misyonu yüklemeye çalışıyorlar. Allah’ın farklı yarattığı kadını ve erkeği, yani biyolojik cinsiyet eşitliğine itirazları var. Toplumsal cinsiyet eşitliği ifadesini kullanarak yaradılışla, fıtratla mücadele ediliyor. Allahın yaratma biçimine başkaldırıyorlar, erkeğe kadın, kadına da erkeklik misyonunu zorla yüklemeye çalışıyorlar. Mesela kadına bıyık takıyorlar, erkeğin kucağına da bir bebek vererek amaçlarını açıkça sembollerle dile getiriyorlar. Aile yıkan bu yasa ve sözleşmelerle yaradılışa itiraz ediliyor, mevcut durum kabul edilmiyor. Allah (cc) ile, yaradılışla, fıtratla, İslami aile yapısıyla büyük bir savaş, büyük bir mücadele başlatılmış durumda.

Toplumumuzda boşanmalar hızla artıyor, evlilikler hızla düşüyor ve neredeyse 30-40 yaşlarından önce evlenen olmuyor. Pek çok kişi evlenmeye cesaret edemiyor, neye uğrayacağını kestiremiyor. Evlenenler ise işin vahametini genellikle bilmeyenlerdir. Ömür boyu nafaka, çocuk haczi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin… ne olduğunu bilmeyenlerdir genellikle. Evlenen de ya hiç çocuk yapmıyor ya da bir ikiyi geçmiyor. Şer odaklarının bütün mücadelelerine ve engellemelerine rağmen doğan çocukların peşini de asla bırakmıyorlar. O pis ellerini ailelerimizin içinden hiç ama hiç çıkarmıyorlar. Günümüzde nüfusun azaltılması, doğum kontrollerinin teşvik edilmesi, kürtajın gündemden hiç düşürülmemesi, kısırlaştırıcı gıdaların özellikle üretilmesi, yerli tohumun yasaklanması ve yerine ithal tohumların bizim gibi toplumlara sürülmesi ve teşvik edilmesi… gibi hain projelerini daima hatırda tutmamız ve uyanık olmamız, oyunlarını bozucu karşı tedbirleri mutlaka almamız gerekir. Her şeye rağmen doğmuş olan çocuklarımız ve gençlerimizi kendilerine benzetmeye çalışmakta, kültür dayatması ve kültür emperyalizmini icra etmektedirler. Bazı aileleri, medyayı ve devletin kurum ve kuruluşlarını, bürokratları, STK’ları ve siyasileri buna zorlamaktadırlar. Yeni neslin, çocuklarımızın Batı kültürü ile ahlaksız bir şekilde yetişmesi için büyük İFSAD gayretleri içine girmiş bulunmaktadırlar. Televizyonlardaki dizilerin pek çoğunun bu amaca hizmet ettiklerini söyleyebiliriz. Toplumu tamamen TEFESSÜH edip, insanımızı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi benliklerinden, dinlerinden, örf ve âdetlerinden, edep ve hatadan koparmak için büyük çabaları var. Öncelikli hedefleri, yukarıda da belirttiğimiz gibi öncelikle Müslüman nüfusu azaltmak ve hatta yok etmektir. Ardından doğmuş olan Müslüman çocukların ve gençlerin edepsiz, hayasız, zani ve ahlaksız… bir şekilde eğitilmelerini sağlamak ve arzu ettikleri şekilde Batı hayranı olarak yetiştirilmelerini amaçlamaktır. Bu konuda büyük oranda muvaffak olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz maalesef.

Ülkemizde evlilikler suç, zina ise serbest oldu maalesef. 18 yaşından küçük evlendiği için cezaevlerinde binlerce insanımız var. Hem de TECAVÜZCÜ’lerin arasındalar. Ancak küçük yaşta zina yapmak suç değil. Kendi rızasıyla evlendiği ve huzurlu bir yuva kurduğu halde tecavüzcü suçlamasıyla bu insanlar hapislerde çürüyor, aileleri dağılıyor, çocukları arkadaşları arasına çıkamıyor, “babam niye cezaevine girdi” diye iç acıtıcı sorular soruyorlar ve bu çocuklar toplumda “tecavüzcünün oğlu” diye anılmaktadırlar. Cezaevlerinde gerçek tecavüzcülerin arasına konularak, büyük cezalar veriliyor, eşleri dul ve perişan, çocukları ise yetim bırakılıyor. Büyük travmalar yaşıyor bu aileler, eş ve çocukları. Oysaki nikâhsız bir şekilde yaşı ne olursa olsun zina yapan insanlara en ufak bir suçlama yok, ceza ve mahkumiyet yok. Tekraren söylüyorum: Zina her yaşta serbest, evlilik ise yaşa bağlı olarak suçtur. Halbuki dünyanın pek çok yerinde evlilik yaşı daha düşüktür. Ve evlilik yaşı 18 olan hiçbir ülkede bile bu cezalar yoktur. Mesela ABD’de evlilik yaşı 14’tür. Ve bu yaşlarda evlenenlere düğün masrafları devlet tarafından karşılanmakta ve bir miktar aylık bile bağlanmaktadır. Almanya’da her çocuk başı 3000 avro teşvik primi verilmektedir. Nikâhlı nikâhsız hiç fark etmez, yeter ki çocuk olsun, nüfus artsın. Bütün bu çabalarına rağmen Allah’a şükürler olsun ki nüfusları artmıyor, tam tersine düşüyor. İşte bu durum onları çıldırtıyor ve her şeye rağmen İslam âleminde nüfus artış hızı düşse de artış devam etmektedir. Esas meselenin arka planı ve korkuları budur. Batı’yı çıldırtan ve tuzak üstüne tuzak kurmalarını sağlayan ana gerekçe budur.

Aile, eğitim ve diğer değerlerimiz büyük tehdit altında. Toplumumuzda cehalet hakim. Dünyevileştik ve duyarsızlaştık maalesef. İttifak içinde değiliz ve ihtilaflarımız bizi paramparça etti. Tembel ve cahil insanlar olarak birbirimizle uğraşır ve düşmanın ekmeğine yağ sürmekteyiz. Bizi yıkmak isteyen, değerlerimizle oynayan kişi, kurum ve kuruluşlarla mücadele edip birlikte çalışacağımız yerde, birbirimizle uğraşmaktan zevk alırız maalesef. İttifak ve ittihattan uzaklaştık/uzaklaştırıldık, etnik ve mezhepsel ihtilaflar…la paramparça olduk, birbirimize karşı kin ve nefret tohumları ekildi maalesef. Ümmet şimdi bu sıkıntılarla boğuşmakta ve şer odakları ise bizi alay konusu etmektedirler. Dostumuzu düşmanımızı tanımaz hale geldik. Bilgi değil, cehalet bizi sardı sarmaladı. Futboldan pek çok bilgisayar oyununa kadar, boş şeylerle, fuzuli, faydasız işlerle zamanı öldürmeye başladık, düşünme ve tefekkürden uzaklaştık ve gençliğimizi heba ettik, ve ne kadar önemli konu varsa bir şekilde gündemden uzaklaştırdık.

Basın; aile içi huzursuzluk ve aileyi yıkma anlamında büyük işler icra ediyor. Bu kadar çarpıklık içerisinde AİLE yapımız çökertiliyor, çaktırmadan dinamitleniyor. Bu kaos ortamını bilinçli oluşturup en mühim kurumumuz olan aile paramparça ediliyor. En problemli çocuklar, çok büyük bir oranda parçalanmış aile çocuklarıdır. Uyuşturucunun her türlüsünden tutun, hırsızlığa kadar, kapkaç, yol kesme, tecavüz…den cinayetlere kadar neredeyse bütün suçlar bu şiddet gören ve parçalanmış ailelerin çocukları tarafından yapılmaktadır. Doğru düzgün hiçbir eğitim görmeyen ve sürekli şiddet gören, hiçbir ilgi ve sevgi görmeyen çocuk, fitili çekilmiş bomba hükmündedir. Her suçu işleyebilir, bütün suçları işlemeye müsaittir.

Bu konunun diğer bir cephesi de, kadını koruyalım! diye çıkarılan bu kanunlar ve sözleşmeler ailenin hiçbir bireyine yaramamıştır. En başta kadına şiddeti artırmış, boşanmalar artmış, cinayetler artmış, evlilikler azalmış, bireyler evlilikten korkar hale gelmişlerdir. Kadının tek taraflı beyanı üzere kocaya evden uzaklaştırmalar verilmekte ve bu durum kocanın evinden, çocuğundan, düzeninden… uzaklaşmasını getirmektedir. Bu psikolojiye giren koca, telafisi mümkün olmayan suçlara, hatta cinayetlere kadar işi ileri boyutlara taşımaktadır. Boşanmalar artınca “ömür boyu nafaka” gibi, “çocuk haczi”… gibi pek çok sorun kendiliğinden oluşmaktadır. Birçok kadın, bu ömür boyu nafaka işini ve çocuk haczi konusunu bir sektör haline getirmiştir. Erkek bu durumlar karşısında aciz ve çaresiz bırakılmış, itibarı yok edilmiş, evinden kovulmuş, sığınacak bir yeri dahi olmayan gariban bir insan durumuna düşürülmüştür. Bu psikolojiyi taşıyan bir insan neler yapmaz ki?! Bilerek ve düşünülerek hazırlanmış bu metinlerin, aileleri ve dolayısıyla toplumu ne hale getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini varın siz düşünün. Çocuklar futbol topu gibi bir oraya bir buraya savrulmaktadır. Kadının beyanı esas olunca ve erkeğin ifadesine bile hacet duyulmayınca olacağı budur. Bütün kadınlar doğru ve dürüst, bütün erkekler ise yalancı ve değersiz telakki edilirse AİLE BİTER. Peki bu durumdan kim kazançlı çıkar? Veya bu durumdan kazançlı çıkan aile bireyi var mı? Toplum ve millet olarak bu işten ne gibi bir kazanç sağladık?! Kadın korunmuş mu oluyor bu yasalarla?! Başta kadın olmak üzere aile fertlerine huzur ve mutluluk mu gelmiş oldu, kadının değeri ve mutluluğu mu artmış oldu?! Cevabını size bırakıyorum.

Ayrıca evlilik dinimizin emri, Peygamber Efendimiz’in sünnetidir. Aile neslin devamı için zaruri bir durumdur. Herkesin soyu sopu, nesli, nesebi belli olmalı. Eski ifadeyle USUL ve FURU denilen alt ve üst nesil belli olmalı ki, aile dediğimiz kurum ortaya çıksın. Sağlam aile yapısı sağlam toplumu oluşturur. Huzurlu aile yapımızda bir sekinet bir meveddet, bir muhabbet, bir düzen, bir güzellik vardır. İşte bu güzelliği yok etmek üzere büyük bir plan kurdular ve büyük bir saldırı başlattılar. Bize düşen uyanık olmak, bilgili olmak, oyunları ve saldırıları görmek ve oyunlarını başlarına geçirmek, dostunu düşmanını tanımak, güçlü olmak ve AİLEYE, AİLE KURUMUNA sahip çıkmaktır. Onun için size adeta yalvarıyorum değerli kardeşlerim! UYANIK OLUN VE AİLENİZE SAHİP ÇIKIN VE BU OYUNLARI BOZUN LÜTFEN. ÇOK OKUYUN, ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNİ BİLİMSEL YAPIN, SEVGİSİZ BIRAKMAYIN ÇOCUKLARINIZI, EŞLERİNİZİ ALLAH’IN BİR EMRİ VE RESULULLAH’IN SON TAVSİYESİ OLARAK SEVİN SAYIN VE ŞER ODAKLARINA FIRSAT VERMEYİN. Herkese “AİLENE SAHİP ÇIK” diyelim. Son pişmanlık asla fayda vermez. Gayret bizden, muvaffakiyet Rabbimdendir. Selam ve dualarımla...

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Abdurrahman Sevgili - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?