Reklamı Kapat

Demokrasi ve laiklik

İngiltere Cumhuriyet değil, krallıktır.

İngiltere’de laiklik yoktur, din devlet birliği vardır.

En yüksek ve ileri demokrasi İngiltere’dedir.

En fazla temel insan hakları ve hürriyet İngiltere’dedir.

En fazla fikir, görüş, din, inanç özgürlüğü oradadır.

İngiltere bir devamlılıklar ülkesidir. Orada darbe marbe yapılmıyor.

Bizde birileri, “Laiklik Cumhuriyetin ve demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır” diyor. İngiltere onları yalanlıyor.

***

Osmanlı devleti bir Din ve Şeriat devletiydi. Bir cihan devletiydi. Bir Milletler Birliği idi.

***

İstanbul Üniversitesi’nin yayınladığı altı ciltlik muazzam Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu kitabı bile bir İslam hukuku olduğunu ispata yeter de artar.

***

İslam hukuku hukuk sistemlerinin en adilidir.

***

İslam hukuku ilahîdir, Kur’an’a ve Sünnete dayanır,

***

Bütün beşerî kanunlar eskir, çöpe atılır, İslam hukuku Kıyamet’e kadar baqi kalır.

***

İslam hukuku uygulanırken hata yapılırsa, o hata hukukun değil, uygulayanların hatasıdır.

***

Suçların önlenmesi konusunda en mükemmel sistem İslam hukukudur.

***

İslam hukukunda kısas vardır, Kur’an, “Kısasta sizin için hayat vardır” buyurmaktadır.

***

İslam hukuku hırsızlığı keser.

***

İslam hukukunda zina suçunun çok ağır cezası vardır.

***

Her Müslüman, Kur’an’a ve Sünnete dayalı İslam hukuku taraftarı olmalıdır.

***

Yetersiz, yarı cahil kimseler İslam hukuku uygulayıcısı olamaz.

***

Dünyanın en üstün hukuk digesti Mecelle-i Ahkam-ı Adliyyedir.

***

Bu kanunun başındaki 99 küllî prensip sadece hukukun değil, hikmetin (bilgeliğin) ana kurallarıdır.

***

Müslüman dünyasının, birtakım tarihî arızalar ve kazalar sebebiyle yetersiz kalması, İslam hukuk nazariyatına gölge düşürmez.

***

Bir gayr-i müslim olan Sava Paşa bile İslam hukukunun ilahî bir hukuk olduğunu kabul ediyor.

***

Fıkıh ucu bucağı olmayan bir okyanustur.

***

Büyük hukukçu Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar, Hukuk-i İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusuna yazdığı önsözde aynen şu cümleyi kullanmıştır: “Bugünün ve yarının hukukçuları orijinal mukayeseli hukuk tedkiklerini, kanun vâzıları (koyucuları) hazırlayacakları kanunlara esas olacak bilgileri bu değerli eserde bulacaklardır.”

***

Tercüme edilerek 1926’da yürürlüğe konan İsviçre Medenî Kanunu, Mecelle’nin ayağına su dökemez.

***

Âdil bir kanunun üslubunun eski olması, kazuistik olması onun değerini düşürmez.

***

Aileyi koruyamayan hiçbir modern medenî kanun iyi uygun ve âdil değildir.

***

İnsanlar lisanla konuşur. Lisanı yeterli, güçlü olmayan kişinin düşüncesi de güçlü ve yeterli olmaz.

***

İyi ve doğru düşünebilmek için mantık kültürüne sahip olmak gerekir.

***

Müslümanların İslam mantığını bilmeleri şarttır.

***

ANA SORU ŞUDUR: Türkiye ilimlerde, fenlerde, sanayide, tarımda, balıkçılıkta, sanatta, mimarlıkta, nice konuda niçin Japonya kadar ilerleyemedi?

***

Yüzde yüz yerli ve millî otomobili kimi ülkeler üretir dünyaya satar; kimi ülkeler de edebiyatını yapar ama üretemez. Güney Kore ve Türkiye gibi.

***

Türkiye tarımını kurtarmak için iki temel şart vardır:

Birincisi: Tarım konusunda dünya birincisi olan Hollanda ile çok sıkı işbirliği yapmak.

İkincisi: Dışarıdan yeterli büyük sayıda yabancı işçi getirmek. Ülkemizdeki Suriyelileri bu işte kullanabiliriz.

***

Türkiye’de gerekenden çok fazla memur var ve hâlâ yenileri alınıyor. Devletin geliri ve bütçesi bu kadar yükü kaldırmaz.

***

O yazarı, çok doğru, çok haklı, çok ılımlı, çok yapıcı küçük bir tenkit ve uyarısı yüzünden gazeteden atmışlar. Atılan ve atanlar namına üzüldüm.

***

BUNU SAKIN UNUTMA: Beş vakit namazı yitiren ve dünya şehvetlerine uyan Müslüman bir halk, camilerinin kubbelerini altınla kaplatsa bile necat bulmaz, kurtulmaz.

***

Peygamberimiz (Salât ve selam olsun ona) uyarıyor: Emr-i marufu ve nehy-i münkeri terk ederseniz üzerinize azab iner.

***

İmam-Hatib okulları konusunda dileklerim:

 1. Müfredatları (ders konuları) eski İslam medreselerinin aynısı olacak.
 2. Avrupa’nın en vasıflı ve üstün liseleri ayarında genel kültür dersleri okutulacak.
 3. Öğrencilerin yüzde yüzü beş vakit namazı cemaatle kılacak.
 4. Yüksek ahlak ve karakter kazandırılacak.
 5. Sanat ve zanaat dersleri verilecek.
 6. Vasıflı, güçlü, üstün, girişimci Türkiyeliler yetiştirilecek.
 7. Eski İstanbul görgüsü, nezaketi, kibarlığı kazandırılacak.
 8. Yazılı zengin Türk lisan ve edebiyatı hakkıyla öğretilecek.
 9. İyi derecede Osmanlıca yazma ve okuma öğretilecek.

***

Kurtulmak isteyen Müslümanlara:

 1. İtikadınızı tashih ediniz.
 2. İlmihalinizi doğru olarak öğreniniz.
 3. Faydalı, yükseltici ilim ve kültür edininiz.
 4. İhlâslı olunuz.
 5. Beş vakit namazı dosdoğru kılınız.
 6. Zekâtınızı Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde hak eden gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödeyiniz.
 7. Nefsinizle büyük cihad yapınız.
 8. İslam ahlakı ile ahlaklanınız.
 9. Dünya şehvetlerine kapılmayınız.
 10. Dünya vazifelerinizi dosdoğru yapar olduğunuz halde ahirete dönük olunuz ve büyük yolculuk için azık toplayınız.
 11. Peygamberimizin Sünnetine sımsıkı sarılınız. Sünneti terk eden helak olur.
 12. Ümmet birliği ve Hilafet şuuruna sahip olunuz.
 13. Nefs-i emmarenizi aklamayınız.
# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Erdoğan tarafından 'yüzde 5' ek zamla duyurulan 10 bin TL'lik emekli maaşı sizce yeterli mi?