Uyarı

ALLAH’A, Resulullah’a, Kur’an’a, İslam’a, Sünnet’e, Hikmet’e dönmezlerse Türkiye Müslümanlarının istikbali karanlıktır.

Bu dönüş ilmin, irfanın, bilgeliğin ışığında olmalıdır.

Bilmeyenleri uyarmayan, aydınlatmayan, bilgilendirmeyen bilenler büyük vebal ve sorumluluk altındadır.

Bilenler birleşmeli ve ortaklaşa mükemmel bir ISLAH PLAN ve PROJESİ hazırlayıp yine ortaklaşa hayata geçirmelidir.

On milyonlarca halk ve gence faydalı, zarurî ilim öğretilmelidir.

Bunlar yapılmaz, bugünkü cahillik, gaflet, hıyanet, keyif ve uyku devam ederse sonumuz kötü olur.

İlmi olduğu, bildiği, imkan ve fırsat sahibi olduğu halde vazifelerini yapmayan bilenler gafil ve haindir.

Müslüman bir toplumda azgınlık yaygın, yoğun ve genel hale gelirse; emr-i mâruf ve nehy-i münker farzı terk ve tatil edilirse azap gelir ve kötülerin yanında iyiler de mahv u perişan olur.

Hürriyet, imkân, fırsat olduğu halde emr-i maruf ve nehy-i münker yapmamak büyük bir günah ve kötülüktür.

Bilenler önder olmalı ve topumuz Allah’a, Resulullah’a, Kur’an’a yönelmeliyiz.

Allah’ın ve Resulullah’ın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerini yapmamalıyız.

Allah’ın ve Resulünün öğütlerine kulak vermeli ve onları tutmalıyız.

İslam’ın çizdiği sınırları aşmamalıyız.

Azan bir toplumun akıbeti tokat ve sille yemektir.

İlk işimiz itikadımızı tashih etmektir.

İkincisi ilmihalimizi ve İslam ahlakını öğrenip, öğrendiğimiz bilgileri hayata geçirmektir.

Namazı yitiren bir toplum iflah olmaz, necat bulmaz, ayakta duramaz.

Beş vakit namaza yönelmeliyiz.

Farz namazlarda, başta sabah vakti olmak üzere camileri doldurmalıyız.

Zekât vermemek, yahut bir kısmını verip bir kısmını vermemek, veya Kur’an’ın, Sünnetin, Şeriatın, fıkhın bildirdiği şekilde vermemek büyük bir isyandır. Zekâtlarımızı dosdoğru vermeliyiz.

Zekât almaya hakkı olmayanların zekât toplaması eşkıyalıktır, haydutluktur, bir tür hırsızlıktır.

Ramazanlarda oruç tutmalıyız. Mübarek ramazan günlerinde açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına oruç yenilmesi büyük isyandır, belâ ve azap getirir.

Riba ve zina azgınlıklarından uzak durmalı, bu isyanlarla mücadele etmeliyiz.

Resulullah (salat ve selam olsun ona) en büyük, en kâmil mürşittir. Ona ve onun bu devirdeki vekilleri, varisleri, halifeleri olan raşid, rasih, muhlis, muslih, muttaqi ulemaya, fukahaya, meşayihe bağlanmalıyız.

Âhireti unutmak felakete yol açar. Ölümü hatırlamalıyız, kabir ve berzah hayatına hazırlanmalıyız, büyük yolculuk için azık toplamalıyız.

Dünya delilerinin, dünya sarhoşlarının sonu iyi olmaz.

Kezzablara ve Deccallara buğz etmeliyiz.

Rahmanın veli kullarını örnek almalıyız.

İnsan günahsız, kusursuz, hatasız olmaz ama biz asla fasık-ı mütecahir olmamalıyız, büyük günahları açık şekilde işlememeliyiz.

Bu Dine, bu Ümmete en büyük zararı verenler (Allah belalarını versin!) din sömürücüsü, mukaddesat bezirgânı eşkıyadır. Onların tuzaklarına düşmemeliyiz, onları bilerek ve bilmeyerek desteklememeliyiz.

Hepimiz var gücümüzle büyük cihad yapmalı, yani kötülükle çok emr eden nefislerimizle mücadele etmeliyiz.

Tek bir Ümmet olmalıyız.

Râşid bir Halifeye biat ve itaat etmeliyiz.

Şeytanî holiganlıklardan, militanlıklardan, fanatizmlerden, meşreb ve alt kimlik taassuplarından uzak durmalıyız.

Cahilî gerekçelerle ehl-i iman, ehl-i Tevhid, ehl-ı Kıble olan, Allah’ı ve Resulünü seven Müslümanlara düşmanlık etmemeliyiz.

Cemaatini ve tarikatını İslam ile özdeşleştirmek, ehl-i Tevhid ve ehl-i Kıble Müslümanların bir kısmını ötekileştirmek sapıklıktır. Böyle sapıklıklardan uzak durmalıyız.

Şeriat, Kur’an’dan ve Sünnetten çıkartılmış din hükümlerinin tamamına verilen isimdir. Şeriat kutsaldır, Şeriat din demektir. Şeriatsız İslam ve Müslümanlık olmaz. Şeriat-ı Garra-i Ahmediyeye sımsıkı sarılmalıyız.

Tekrarlıyorum:

Bugünkü cahillikle, ilmihal bilmezlikle, itikat bozuklukları ile,namazsızlıkla, cemaatin terki ile, oruç konusundaki isyanlarla, zekat vermemekle, emr-i maruf ve nehy-i münker yapmamakla, ahlak bozukluğu ile, parçalanmışlıkla, Halifesizlikle, bunca azgınlık fısk ve fücur ile, iffetsizlik ve tesettürsüzlükle, riba ve zina selleri ile bir felakete doğru gidiyoruz.

Allaha, Resulullah’a, Kur’an’a, İslam’a, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına, İslam hikmetine, ittihad’a, tesanüde, Ümmet birliğine, İmam-ı Kebire biat ve itaate dönmezsek, topyekûn bir ıslah seferberliği başlatmazsak büyük tehlike altındayız.

Hiçbir iddiası olmayan basit ve nâçiz bir Müslüman yazar olarak bu yazıyı kaleme almak üzerime vacib olmuştu, ben de yazdım.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Erdoğan tarafından 'yüzde 5' ek zamla duyurulan 10 bin TL'lik emekli maaşı sizce yeterli mi?
Tüm anketler