Reklamı Kapat

Özgürlüklere engel olanlar kimler

Özgürlüklere engel olanlar kimler?

Bilerek veya bilmeyerek, dinime, inancıma, peygamberime, yaşantıma, duruşuma, şeklime, kıyafetime, zevklerime yapılan hakaretlerin ve engellemelerin tümünü unutarak kalbimin derinliklerinden gelen bir samimiyetle Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin en yetkili kişi ve kurumlarına, aydın yazar siyasetçi bürokrat ve iş adamlarına özet olarak sormak istiyorum.

1- Devlet milletten bağımsız bir kuruluşmudur? Değilse ki değildir neden milletin siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki ve kültürel ihtiyaçlarına imkanlar dahilinde eşit olarak adaletli bir şekilde cevap verilmiyor.

2- Özgürlüklere engel seçimle gelen siyasiler mi? Yoksa tayinle atanan bürokratlar mıdır? Siyasi kararlarımıza tercihlerimize dış güçlerin müdahalesi var mıdır? Hayır yoktur diyorsanız, devlet yönetiminde görev alan bürokratlarla iktidarda olan siyasiler niçin uyumlu çalışamıyorlar?

3- Ülkenin ve milletin milli menfaatleri hususunda, milli harp sanayi, ağır sanayi, yüksek teknoloji, elektronik ve ileşitim sanayinin kurulmasında, yeraltı yerüstü kaynaklarımızın işletilmesinde özelleştirme konusunda, devletimizi yönetenlerin milli projeleri var mıdır? Varsa veya yoksa nedenlerini aydınlarımız, medyamız, etkili yetkili kurumlarımız bu hususta milletimizi niçin aydınlatmıyorlar.

4- ABD, NATO- Kıbrıs, Ege kıta sahanlığı, AB-Irak-Afganistan-İran-Filistin-Kafkaslar ve Balkanlarla alakalı dış politikamızdaki fikirlerimizi, düşüncelerimizi ve icraatlarımızı kamuoyu ile paylaşabiliyor muyuz?

Terör politikamız neden eksik?

5- PKK terör örgütünü kullanmak sureti ile dış güçlerin, ülkemizi siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden zayıflatarak, nasıl vurulmak istendiğimizi bilen bir kısım siyasetçi aydın yazar ve bürokratlar milletin inançlarıyla mücadele etmekten ne zaman vazgeçip ittifakla ve ulusça dış şer güçlere ve onların uzantısı olan iç şer güçlere karşı eylem birliği içinde olacağız.

6- Teröristbaşı APO‘nun paketlenip Türkiye‘ye gönderilmesini kendi marifetleriymiş gibi halka takdim edenlerle, ürkeklere değil erkeklere oy verin, Apo asılacaktır diyerek,meydanlarda siyasi rant elde etme şovları apan siyasiler, halktan yetkiyi aldıktan sonra söylediklerinin tam tersini yaptıklarıhalde; neden etkili bürokratlar, yazar ve çizerler seslerini çıkarmadılar. Bu sessizlikleri veya taktikleri bizim bilmediğimiz, anlayamadığımız çok özel bir siyasi marifet midir?

7- İnsanların temel hak ve özgürlüklerini savunan, ülkenin ve milletin millî menfaatleri için canla başla çalışan, dış şer güçlere boyun eğmeyen, bu uğurda net olan, bedel ödeyen; siyasilere, siyasi partilere, aydın-yazar ve iş adamlarına sıra gelince neden acımasız bir tavır içinde oluyorsunuz? Bu tavrınızı hangi demokratik ve hukuki kurallarla izah edebilirsiniz? Yoksa milletin bilmesini istemediğiniz, dış şer güçlerin dayattıkları bir siyasi plan mı vardır?

8- Şer güçlerin planını bertaraf etmek için bir kısım siyasilere bedel ödettiriliyorsa ve düşman oyalatılarak zaman kazanılıyorsa, uzun süren bu taktik oyalama siyasetiyle, ülkemizin ve milletimizin neler kaybettiğini, şer güçlerin ne kazandığını sağduyu ile masaya yatırarak ne yönde mesafe aldığımızın hesabını yapabildiniz mi?

9- Korkunç bir fikir ve inanç kirlenmesiyle tarihte yaşanan ahlaksızlıklara taş çıkartacak kadar bir ahlaksızlık çukuruna doğru hızla sürüklenen gençliğimizi siyasilerimiz, bürokratlarımız, aydınlarımız, din adamlarımız ve medyamız görmüyor mu? Bu vahim gidişin kimlere yarayacağını düşünmeyecek kadar mal ve saltanat esiri mi olduk?

Laiklik kavramını tanımlamak

10- Türkiye‘nin gerçek anlamda bir laiklik probleminin olduğunu söyleyebilir misiniz? Laiklik kavramıyla kimlerin kimlere hakaret ettiğini masaya yatırmayı hiç düşündünüz mü? Laiklik dinsizlik olmadığına göre, neden Türkiye‘de 15 yaşından küçüklere din eğitimi verilmiyor. Kesintisiz temel eğitim yasası ile din öğretimini yasaklamak kimin işine yaramaktadır. Neden siyasiler ve bürokratlar 17. Milli Eğitim Şurası‘nda bu konuyu enine boyuna masaya yatıramadılar.

11- 20 yıldan fazla bir zamandır PKK terör örgütü ile mücadele eden, askeri ve polis güçlerimiz bitirici bir netice alamıyorlar. PKK terör örgütünü arka planda ve açıkça destekleyen ABD ve AB ülkelerinin olduğu bilindiği halde neden bu ülkelere karşı yeni diplomatik ve siyasi planlarla karşılarına çıkmıyoruz? Mesela D-8 projesini, Karadeniz Ekonomik İşbirliğini, İslâm Konferansı Örgütü‘nü, Balkan ve Bağdat Paktı‘nı, geliştirerek etkili hale getirmiyoruz?

12- Teknolojik gücün manevi güçten daha üstün olmadığını geçmiş tarihimizde ve yakın tarihimizde ve bugün aynel yakîn gördüğümüz halde kimden niçin korktuğumuzu hala anlamış değilim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dünyanın sayılı teknolojik gücüne sahip olmasına rağmen, Afgan mücahitlerine yenilerek dağılmadı mı? ABD Vietnam‘da, birinci Körfez Savaşı‘nda İran‘a yenilmedi mi? Aynı ABD şimdi Irak batağına gömülmek üzere değil mi? İsrail, Lübnan Hizbullah‘ına mağlup olmadı mı? Bu kadar önemli tarihi fırsatlar önümüze gelmişken bunları değerlendirerek, ülkemizde ve bölgemizde istikrarı ve barışı sağlayacak bir çıkış yapma imkanımız varken, bir kısım siyasilerimiz ve bürokratlarımız ne kadar basit işlerle uğraştıklarını sağduyu ile tefekkür edebiliyorlar mı?

Başörtülülerden ne zarar gelmiştir?

13- Birbiriyle barışık olmayan aynı inancı paylaşmayan, aynı tarihi ve mukaddes değerlere saygı göstermeyenler, şer güçlere karşı birlik ve beraberliklerini muhafaza edebilirler mi? İmam Hatip Lisesi‘nden, Kur‘ân kursundan mezun olan gençlerimizden başörtüsü ile okumak isteyen kız evladımızdan bu ülkeye ne zarar gelmiştir. Bu gençlerin içinde kaç tane terörist, vatan haini, bayrak, namus, din ve cumhuriyet düşmanı çıkmıştır. Batılılar dinimiz İslâm‘a, Kur‘ân‘a, Peygamberimize küstahça saldırırlarken milletçe ne yaptığımızın farkında mıyız? Bir kısım aydın, siyasetçi ve bürokratın şuursuzca veya maksatlı olarak veyahut vehimle kendi soydaşına, dindaşına aslan kesilirlerken dış şer güçlere karşı sessiz duruşlarını veya cılız seslerini milletimizin anlamadığını mı zannediyorlar?

14- İçteki Hıristiyan ve Yahudi kökenli kimi rektörlerin nasıl konuştuklarını, hangi çeşit fikirlerle milletin inançlarına hakaret ettiklerini millet olarak bizler biliyoruz. Sizler yani etkili-yetkili kişiler ve siyasilerimiz bilmiyor musunuz? Hukuk içinde kalmak şartıyla bu beylerin ağızlarının paylarını vermeyi aklınızdan hiç geçirdiniz mi? Sıra saf, masum Anadolu çocuğu Ahmet‘e, Mustafa‘ya, Emine Ayşe‘ye gelince onları haksız ve acımasız bir şekilde susturmak, çevreden merkeze gelmelerini engellemek hususunda şahin kesilmeyi marifet mi biliyorsunuz?

15- Papa‘nın İslâm dinine ve Peygamberime hakaret etme küstahlığına kalkışmasının sebebi bizim dağılmışlığımız değil midir? Tahrip edilmiş İncil ve Tevrat‘a göre Müslümanları öldürmek, mallarını yağmalamak, ülkelerini işgal etmek, işkence yapmak gibi bir anlayış üzerine kurulan batıl medeniyetlere medeniyet denir mi? Bu bozuk inanç ve anlayıştaki bir medeniyetle; medeniyetler buluşması-medeniyetler ittifakı gibi tuzak toplantılara, Müslümanım diyenler iyi niyetle de olsa; bu toplantılara katılıp, onların ağzılarıyla konuşabilirler mi?

Hristiyan‘a başka, Müslüman‘a başka mı?

16- Dini simge diyerek "Kamusal alan" ilan ettiğimiz köşke başörtülülerin gelmesini yasaklayarak baştan aşağı "dini sembol" olan dini kıyafetleriyle köşk‘te ağırlanan Papa ile kamusal alan ihlal edilmiyor mu? Laiklik Papa‘ya kadar mıdır? Bu konu üzerinde objektif bir değerlendirme yapabilecek misiniz? Yoksa Hıristiyana başka Müslümana başka mı diyeceksiniz?

17- Müslümanlar inançları gereği, müslim gayri müslim hiçbir insanı öldürme hakkına sahip değildir. Savaşta çocukları, kadınları, ihtiyarları, teslim olmuş veya yaralanmış askeri öldüremezler. Mabetleri, tarihi eserleri yıkamazlar, bağ bahçeleri yakamazlar. Dini değerlerine kutsallarına saygısızlık yapamazlar. Bütün bu hasletlerimizi bilen batılılar İslâm‘a terör dini, Müslüman terörist demelerine sebep bizlerin olduğunu idrak edebiliyor muyuz?

Kimliğinde İslâm yazan ben de Müslümanım diyen kimi Müslümanlar İslam‘dan bihaber olduğu için mi, yoksa kokuşmuş vahşi batı medeniyetinin tesirinde kalarak mı bilinmez, Müslümanın Müslümana engel olması, düşman gibi bakması doğru bir davranış mıdır?

18- Milletimizi özellikle gençlerimizi ahlaki değerlerden uzaklaştırmak, dinden soğutmak, uyuşturucu, eroin, içki, kumar, cinsel ahlaksızlıkların karanlığına itmek sizce çağdaşlık, modernlik, veya ilericilik midir?

19- İslam‘ın koyduğu ahlaki değerlere önem vermek, Kur‘ân eğitiminin önünü açmak, hukuk içinde kalmak şartıyla özgürce fikirlerimizi tartışmak, birbirimize hakaret etmeden farklılıklarımızı saygılı bir şekilde konuşmak veya yaşamak gericilik midir?

Kısa ve öz dedik ancak toparlayabildik. Arife tarif gerekmez. Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az. Selam ve dua ile...

17 Aralık 2006 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi


Anket Özel araçlarda sigara yasağı uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?