Besiciye 2500 lira destek ödemesi yapılacak! Karar Resmi Gazete’de

Bir hafta önce Millî Gazete'nin gündeme getirdiği besiciye 2500 lira destekle ilgili karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATI İLE ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

Ramazan ayı içinde vatandaşa ucuz et satışının yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile bir çalışma başlatılmıştı. Buna göre Et ve Süt Kurumu'nun karkas kesim fiyatı 60 liradan 74 liraya çıkarılacak ve hayvanını ESK'da kestiren besicilere de hayvan başına 2500 lira ödemenin yapılması öngörülüyordu. Konuyla ilgili çalışma Milli Gazete tarafından gündeme getirilmesine rağmen bugüne kadar bir açıklama yapılmamıştı.

2500 LİRA DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK? DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMANA KADAR UYGULANACAK?

Konuyla ilgili karar bugün nihayet Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karara göre, ucuz et kapsamında hayvanlarını Ramazan ayı boyunca ESK’ya kestiren besiciye hayvan başına 2500 lira destek ödemesi yapılacak. Yapılacak destek ödemesi, 2022 yılı tarımsal destek bütçesinden karşılanacak.

DESTEK ÖDEMESİNİN İCMALLERİ ESK TARAFINDAN HAZIRLANACAK

Hayvan başına ödenecek 2500 lira destek, 2 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında ESK tarafından kesimi ve satışı yapılacak sığırlar için ödenecek. Destekleme ödemesi ESK’ca hazırlanacak icmal karşılığında yetiştiricilere yapılacak.

KRİTERLERİ ESK BELİRLEYECEK

Sığırların kesimi ve satışı ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılacak.

DESTEK ÖDEMELERİNE İLİŞKİN İCMALLER ESK TARAFINDAN HAZIRLANARAK HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEK

Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE GELEN İCMALLER DOĞRULTUSUNDA DESTEK ÖDEMELERİNİ YAPACAK

Hayvancılık Genel Müdürlüğü de ESK’dan gelen icmali kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkanları çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerin hesaplarına aktaracak.

2500 LİRA DESTEK ÖDEMESİ 2022 TARIMSAL DESTEK BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Bu karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, Bakanlığın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.
Destekleme ödemeleri, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/9910041/besiciye-2500-lira-destek-odemesi-yapilacak-karar-resmi-gazetede