Rekabet Kurumu onay verdi: Dev şirket kelepir fiyatına satıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Naksan Plastik'in Aby Plastik'e 1,2 milyar TL'den satışına onay verdi. Naksan Plastik'in değerinin en az 3-4 milyar TL olduğu belirtilmiş ve satış işlemine şirketin sahipleri tarafından itiraz edilmişti.

Şirketin yüzde 52 sahibi Osman Nakiboğlu ile Hilmi Nakiboğlu’nun avukatları, şirketinin satışına itiraz etmişlerdi. İtiraz dilekçesinde şirketin yüzde 52 hakkında herhangi bir yargı kararı olmadığına işaret ederek, “Haklarında verilmiş bir mahkeme kararı olmadığı gibi yüzde 52 hisseleriyle ilgili herhangi bir el koyma ya da müsadere kararı bulunmamaktadır. Yüzde 52 hissenin bu durumu açık olduğu halde şirketin tamamının satışa çıkarılması açıkça hukuka aykırıdır.” ifadesini kullanmışlardı. Ailenin itirazına rağmen ihale ve fabrikanın satışı gerçekleştirildi.

Gaziantep iş dünyasının yanı sıra kent kamuoyu, satış fiyatının NAKSAN'ın arsa bedelini bile karşılamadığını ileri sürüyor.

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/9906045/rekabet-kurumu-onay-verdi-dev-sirket-kelepir-fiyatina-satildi