Bir Ayet Bir Hadis

Hakka yönelerek kendini Allah‘ın insanlara yaratılışta verdiği dine ver. Zira Allah‘ın yaratışında değişme yoktur; işte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler.

Ayet-i Kerime/Rûm 30

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir yiyecek yığınına uğradı ve elini o yığına soktu. Parmaklarına ıslaklık isabet etti.

Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

–‘Ey yiyecek sahibi! Bu nedir?’ buyurdu.

–Mal sahibi:

–Ya Rasulallah! Ona yağmur isabet etti dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

–‘İnsanların görebilmesi için onu yiyeceğin üzerine koymalı değil miydin? Bizi kandıran bizden değildir’ buyurdu.”

Hadis-i Şerif/Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbni Mace

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/988946/bir-ayet-bir-hadis