Kömür ithalatı sürecek

Raporun kömüre ilişkin bölümünde, bu kaynağın, Türkiye?nin enerji karışımında daima en önemli birincil enerji kaynaklarından biri olduğuna işaret edildi. Kömürün Türkiye?nin toplam birincil enerji arzındaki payının 1960?lardan bu yana yüzde 30 oranında durağan kaldığına vurgu yapılan raporda, kömürün elektrik üretimindeki payının yüzde 50?den yüzde 30?a düştüğüne yer verildi.Türkiye?nin hem enerji bileşiminde hem de elektrik üretiminde kömürün yerini korumayı hedeflediği ifade edilen raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu: ?Hükümet, kömürün elektrik üretiminde ve enerji bileşimindeki payını minimum yüzde 30 seviyesinde korumak için 2023 itibarıyla tüm mevcut kömür kaynaklarını kullanıma almayı planlıyor. Bu, gerçekleşmesi zor olmakla beraber büyük yatırımlar yapılmasını gerektirecektir. Türkiye?nin 14.3 milyar tonluk kömür rezervlerinin büyük bölümünü çok yüksek kül ve nem içeriğine sahip linyit oluşturmaktadır. Türkiye?nin linyit rezervlerinin kullanılması için en gerçekçi ve ekonomik yolun elektrik üretimi olduğu görülmektedir.?

Yerli Üretim Talebin Yarısını Karşılıyor

Türkiye, uzun zamandır kömür açısından kendi kendine yeterli iken, bugün yerli üretim toplam kömür talebinin yalnızca yarısı kadarını karşılıyor. Türkiye, ürettiği tüm linyiti tüketirken, taşkömürü ihtiyacının yüzde 90?ını ithal ediyor. Rapora göre, her ne kadar yerli kömür üretimi gelecekte önemli bir artış gösterecekse de beklenen kömür talebini karşılamak için yeterli olmayacak. Bugün olduğu gibi kömür talebinin büyük bölümü ithalatla karşılanacak. Türkiye?de kömür endüstrisinin çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, ?Kömür madenciliği endüstrisindeki emniyet konusu, çevresel kaygıların yanı sıra, yakın gelecekte üstesinden gelinmesi gereken en önemli konulardan biri olmaya devam edecektir? değerlendirmesinde bulunuldu.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/988834/komur-ithalati-surecek