Bir Ayet Bir Hadis

Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması, O‘nun varlığının belgelerindendir. Doğrusu bunlarda, bilenler için dersler vardır.

Ayet-i Kerime/Rûm 22

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi:

“Kuşkusuz ki, Kur´an’da otuz ayet olan bir sure vardır! Bu sure, kendisini okuyan kişiye mağfiret edilinceye kadar, şefaat eder! (Bu sure) Mülk Suresidir!”

Hadis-i Şerif/İbni Mace-Ebu davud

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/988711/bir-ayet-bir-hadis