1 yıl sık dişini

Her gün ölümle burun buruna yaşayan maden işçileri için yapılan güvenliği arttırıcı önlemler 1 yıl sonra uygulamaya girecek. Soma?da 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle ancak gündeme gelebilen maden ocaklarındaki hayati gereklilik taşıyan önlemleri içeren yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete?de yayımlandı. Ancak madenciler 1 yıl daha aynı şartlar altında çalışmak zorunda bırakıldı.

Madenlerde güvenliği artırıcı yönetmelik değişikliği 1 yıl sonra yürürlüğe girecek ?Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? Resmi Gazete?de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik yayım tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Yeni Yönetmelik Soma?dan Ders Alındığını Gösteriyor

?Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete?nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikte; ?İşveren, yeraltı kömür madenlerinde acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için: a) Yer altı faaliyet alanının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri) meydana gelmesi durumunda tüm çalışanların yerüstüne veya kuyu dibine sağlıklı ve güvenli bir şekilde intikallerini sağlamak zorundadır, b) (a) bendindeki şartların sağlanamaması durumunda: 1) Faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonları kurmak zorundadır. Bu iki nokta arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonu kurulup kurulmayacağına, kurulacaksa hangi mesafeler arasında olacağına aşağıda belirtilen Tablo-1 ve Tablo-2?deki şartlar çerçevesinde tercih edilen ferdi oksijen maskelerinin özellikleri dikkate alınarak karar verir, 2) Yeraltı kömür madenleri için belirlenen bu kaçış hızları; kaçış yolundaki engeller, galeri yüksekliği ve eğimi, madenin jeolojik yapısı ile kaçış yolunu aynı anda kullanacak kişi sayısı gibi hususlar göz önünde bulundurularak azaltılabilir.? deniliyor.

Gerekli Donanım Çalışan Sayısının Yüzde 10 Fazlası Kadar Olacak

İşveren, istasyonlarda bulunacak donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o istasyondan yararlanması beklenen çalışan sayısının en az yüzde 10 fazlası olacak şekilde belirlemek zorunda. Bu madde kapsamında alınacak önlemler ise gerek işletme ruhsatı başvurusunda düzenlenen maden işletme projesinde gerekse de maden işletme projelerinin revize edilmesinde projede bulunması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanacak. Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler bölümünün 10.12?nci bendi ise; ?Grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında her halükarda en az 30 dakika kullanım süresi olan oksijen ferdi kurtarıcısı taşır ve gerektiğinde kullanır.? şeklinde değiştirildi.

Uygun Yerlerde Değişim İstasyonu Kurulacak

Yine yapılan değişiklikle beraber; kirli hava akımının bulunduğu nefeslik ve benzeri yollarda çalışanların seçilecek ferdi oksijen maskesi ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde yeryüzüne ulaşamayacak mesafede bulunmaları durumunda seçilecek ferdi maske özelliği ve nefeslik yollarının şartları dikkate alınarak uygun yerlerde değişim istasyonu kurulacak. Lağımlarda 30 metrede bir, taban yollarında 20 metrede bir ve başyukarılarda ise 10 metrede bir basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulacak ve acil kaçış planlarında gösterilecek

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/988637/1-yil-sik-disini