Tarım Bakanlığından Açıklama

“ 05.06.2014 tarihli Milli Gazetede yayımlanan Sadettin İNAN’a ait “ Tarım Bakanlığı’nda NELER OLUYOR?” başlıklı haberde, Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY’ın TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi konu edilmiş, bu soru önergesinde yer verilen ve Başkanlığımızca TBMM Başkanlığına cevabı gönderilen soru ve iddialar kamuoyuna somut gerçeklermiş gibi servis edilmiştir. Bu amaca yönelik olarak haber metni içerisinde dikkat çekici ve kamuoyu algısını yönlendirici başlıklara yer verilmiştir. Art niyetli olduğu ve kamuyu bilgilendirmenin ötesinde amaçlar taşıdığı açık olan haberde yer verilen iddialar ile ilgili cevap ve düzeltmelerimizin açıklanması zaruri bir hal almıştır.

Öncelikle bilinmelidir ki, haberde bahsi geçen yönetmelik değişikliği 13.10.2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sn. Erdal Celal SUMAYTAOĞLU 04.08.2012 tarihinde müşterek kararname ile göreve alınmıştır. Bu atamadan önce Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten adı geçen bürokratın, bulunduğu görevden daha üst bir görev olarak değerlendirilmeyecek bir göreve gelebilmek adına yönetmelik değişikliği yapılması akıl ve mantık dışıdır.

Haberde bahsi geçen soruşturma ve raporlarla ilgili Sn. Erdal Celal SUMAYTAOĞLU her hangi bir disiplin cezası almadığı ve hakkında herhangi bir soruşturma izni verilmediği gibi kendisi ile ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı da mevcut değildir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı makam odasında yaptırıldığı iddia edilen tadilatın maliyeti 150.000 TL olmayıp, 40 yıldan beri ilgili Genel Müdürler ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı V. Tarafından kullanılan bu odada çok daha cüzi rakamlarla bazı zaruri tadilatlar yaptırılmıştır. Bu tadilatların gözetimi ve uygulanması da Başkanlığımız Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Ultra lüks banyo iddiasının da aslı bulunmamaktadır. Yanlızca hizmete dönük ve makama uygun lavabo ve banyolar mevcuttur.

Haberde bahsi geçen ve gazete tarafından ilgili haberde kalın puntolarla başlık atılarak algı yönlendirmesi amacıyla kullanılan makam arabası iddiası da gerçek dışıdır .İlgili araç, Sn. Erdal Celal SUMAYTOĞLU’nun Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmesi hasebiyle, mevcut görevine atanmadan önce Taşıt Kanunu kapsamı dışında hizmet veren Türkiye Jokey Kulübü Derneği tarafından tahsis edilmiştir. Bakanlıkça bu araç için herhangi bir kira bedeli ödenmemektedir. Kaldı ki bu araç, ihtiyaç halinde ilgili mevzuat gereği kamu görevlileri tarafından da kullanılabilmektedir. Ayrıca bu araç yada kuruma tahsis edilmiş başka bir araç özel işler için kullanılmamaktadır.

Bakanlığımız Bilişim Koordinasyon Kurulu, 639 sayılı KHK’nın 24 üncü  maddesi kapsamında 2013/2 sayılı Bakanlık genelgesi ile kurulmuş olup, Bakanlığımız bilişim politikalarının belirlenmesi, planlanması ve birimler arası koordinasyon sağlanması  ve bu yöndeki stratejilerin belirlenmesine rehberlik edilmesi amacıyla hizmet vermektedir. Bu kurumun  alım-satım yapma gibi görevi ve yetkisi bulunmamaktadır. Rehberlik faaliyeti yürüten bu kurulun başına Rehberlik ve Teftiş Başkanının getirilmesi de hayatın doğal akışı ile akıl ve mantığın gereğidir.”

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/988112/tarim-bakanligindan-aciklama