Bir Ayet Bir Hadis

“Size daha hayırlısını haber vereyim mi? Rabbımız şüphesiz ki biz iman ettik öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyerek sabreden, sadık olan, ibadetlerinde ve itaatlerinde sürekli olan, mallarını Allah’ın yolunda harcayan ve seher vaktinde Allah’tan mağfiret dileyen muttakiler için Allah’ın katında tertemiz eşler ve altından ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetler vardır.”

Ayet-i Kerime/Âl-i İmran 15,16,17

Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle rivayet eder:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cihadın en faziletlisi zalim bir devlet başkanının yanında hakkı söylemektir’ buyurdu.”

Hadis-i Şerif/İbni Mace-Tirmizi

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/988082/bir-ayet-bir-hadis