Türkiye nin brüt dış borcu 410.7 milyar $

Türkiye?nin brüt dış borç stoku, 30 Haziran 2014 itibarıyla 401.7 milyar dolar oldu. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı 278 milyar doları ile yüzde 69.2?ye, kamu kesimi borçlarının payı 119.5 milyar dolar ile yüzde 29.7?ye karşılık geldi. Merkez Bankası borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı ise 4.3 milyar dolar ile yüzde 1.1 olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim dış borç stoku, aynı dönemde 87.3 milyar dolar oldu. Bu miktarın 57.9 milyar doları uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu. Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT?ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 32.2 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

Kısa Vadeli Borç 111.8 Milyar Dolar

Yılın ikinci çeyreği sonunda kısa vadeli özel sektör dış borcu 111.8 milyar dolar oldu. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 75.4 milyar doları buldu. Özel sektörün uzun vadeli dış borçları 166.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlar 87.6 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.

Hazine Garantili Dış Borç Stoku 11 Milyar Dolar

Türkiye net dış borç stoku ise 2014 yılı Haziran sonu itibarıyla 237.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kamu net borç stoku 186.5 milyar lira, AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 571 milyar lira oldu. Hazine Müsteşarlığı yılın ikinci çeyreğine ilişkin Hazine garantili dış borç stoku ve kamu kuruluşlarınca sağlanan Hazine garantisiz dış borç stok verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ikinci çeyreği itibarıyla Hazine garantili dış borç stoku 11 milyar dolar, kamu kuruluşlarınca sağlanan Hazine garantisiz dış borç stoku 8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/988020/turkiye-nin-brut-dis-borcu-4107-milyar