Tekke ve zaviyeler kanunu kaldırılsın

Ankara Bürosu

Türkiye’de 1925 yılında uygulamaya konularak, büyük tepki alan ve sonrasında devrim kanunları kapsamında korunan Tekke, Zaviye ve Türbeler Kanunu ile ilgili Dünya Ehli Beyt Vakfı Başkanı Fermanı Altun’dan bir talep geldi. Altun, “Anayasa’nın 174’üncü maddesi, Türk Medeni Kanunu’nun 677’ici maddesi, Tekke ve Zaviyeler Yasa ve kanununun halen sistemimizde olması bir utanç tablosudur. Bu çağda bunu Devrim Kanunu olarak savunanlar da çağın en büyük utancını, gericiliğini, statükoculuğunu, inanç düşmanlığın yaftasını boyunlarında taşımaktadırlar” dedi. Altun, vakıf adına çıkardıkları Ehli Beyt Dergisi’nin önsözünde kaleme aldığı makalesinde konuyu eleştirerek, bu konuda iktidara çağrıda bulundu. “1925 yılında çıkarılan kanunla inanç eğitimi yapılan medreseler kapatıldı” diyen Altun şu hususlara dikkat çekti:“Böylece din ve vicdan özgürlüğü, inanç özgürlüğü, ortadan kaldırılarak din bir nevi devletleştirildi. Seyitlek, dergah, efendi, bey, paşa gibi kavramlar yasaklanmıştır. Kısaca Ehli Beyt muhabbeti yasaklanmıştır. Devlet kendi ideolojik dinini bir şablon içinde topluma dayatmıştır. 1960’lara kadar sadece medeni kanunda yer alan bu madde 1960 ve 1980 darbeleri ile anayasaya alınmıştır” Altun, yeni sivil bir anayasanın şart olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Yeni sivil demokratik anayasa ile ırkçılık, mezhepçilik, zemini üzerine kurulan cumhuriyetin, yenileme projesi ile evrensel değerler zemini üzerine oturtulması gerekmektedir. Irkçılık, mezhepçilik, en büyük insanlık suçudur. Dilde kardeşlik sloganları atan çoğu yönetici, icraatlarında nasıl insan ayrımı yaptıklarını görüyoruz. İnsanların yücelik ölçüsünün maneviyat ve marifet değerleri olmalıdır. Hırs, nefis ve kibir insanlık için üç büyük felakettir” dedi. Son olarak siyasilere de seslenen Altun, “Bu devrim kanunun halen savunan siyasetçilerle büyük hesaplaşmamız olacaktır. Çünkü bu yasa din ve vicdan özgürlüğü önünde en büyük engeldir” dedi.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/983953/tekke-ve-zaviyeler-kanunu-kaldirilsin