Adil Sağlık Düzeni; Adil Düzen’de Sağlık Sistemi

Reşat Nuri Erol
Reşat Nuri Erol

“Ve-izâmeridtufehuveyeşfîni / Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.” (Kur’an; Şuara Suresi, 26/80)
İnsan hastalanmaktadır ve şifayı da O yani Allah vermektedir.
Bugün modern tıp kronik hastalıkları da akut hastalıklar gibi tedavi etmeye çalışıyor!
Beslenmenin bozulması ve bağışıklığın zayıflaması ile kronik hastalıklar şiddetlendi.
2000’lerin başında şeker hastalığı %7 iken 2013’te %14’e, 2020’lerde %20’ye yükseldi; bugün her 5 kişiden bir kişi şeker hastasıdır, insülin direnci %60 seviyelerindedir.
Kötü beslenme, kötü çevresel faktörler, sanayi kirliliği, beslenmedeki yanlışlıklar, tarım ilaçları, toksinlere ve sanayi kirliliğine maruz kalma bugünkü kronik sağlık sorunlarını ve malum hastalıkları ortaya çıkardı.
Hastane sayısını veya ilaç dozajını artırarak çözüm bulmaya çalışıyorlar.
Günümüz sağlık sistemi “hastalanma” ve hastalığı sürdürme üzerine kuruludur.
İlaç şirketleri bir taraftan sağlık sistemini yönlendirmekte, hastaları sömürmektedir; diğer taraftan bilimsel dergilerin sponsoru da aynı ilaç firmaları olmaktadır.
Koronavirüs sürecinde dünyayı yönetenlerin ilaç firmaları olduğunu gördük.

KUR’AN NİZAMI YANİ ADİL DÜZEN’DE SAĞLIK SİSTEMİ

Sağlık hizmeti bir genel hizmettir, genel hizmetler zekâttan ödenir.
Sağlık hizmetleri ücretsizdir, prim karşılığı veya ücret karşılığı değildir.
Sağlık tesisleri vergi payından yapılır, vakıflarla takviye edilir; ilaç vakfı gibi.
Hekimler meslekî, ilmî ve ahlâkî yani dinî yeterliliğe sahip olmalıdırlar.
SEÇME HAKKI: Hasta doktorunu ve doktor da hastasını seçebilir.
Herkesin bir doktoru vardır, görevi kişinin hastalanmaması yani sağlıklı olmasıdır.
Aile hekimi hastanın her şeyini bilmelidir (onu iyi tanımalıdır) ve ondan sorumlu olmalıdır, sağlığını korumalıdır; uzman doktora gitmesi gerekiyorsa aile hekimi yönlendirir.
Her hekim kendisine bağlı yani onu seçen kişi sayısına göre ücret alacaktır, iyi hekime rağbet daha fazla olacaktır ve o hekimin sağlık genel hizmetinden alacağı pay da fazla olacaktır.
Sağlık sistemi kamu harcamalarından karşılanır ve genel hizmet kabul edilir.
Sağlık kuruluşları ahlâki hizmetler içinde yer alır. (Dünyada örnekleri var.)
Koruyucu hekimlik alanında iyi doktorlar yetiştirerek ve sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesine yardım edilerek de para kazanılabilecektir.

TEMİNATLI EHLİYET SİSTEMİ:

Doktorun hatalarının tazminatlarını kendisinin bağlı olduğu ve ona ehliyet veren dayanışma ortaklığı öder.
Eskiden tıpta botanik dersi vardı. Neden? Çünkü birçok hastalık ilaç kullanmadan sağlıklı beslenme ile düzeltilebilir.
Dünyada ve ülkemizde uygulanmakta olan günümüz sağlık sistemi rant üzerine kuruludur, ilaç firmaları ve onlarla birlikte hareket eden doktor veya yöneticiler vardır.
Türkiye’de sağlık sisteminde ilacın satış fiyatını devlet belirlediğinden ucuzdur, sağlıkla ilgili gıda takviyeleri ise pahalıdır; bunun düzenlenip düzeltilmesi gerekmektedir.
Yanlış tedavi davaları yüzünden doktorlar risksiz alanlara yöneliyor, bu yüzden de örneğin cerrah sayısı gittikçe azalıyor.
Adil Sağlık Düzeni’nde herkes doğal sigortalıdır, vakıf ve dayanışma (akile) vardır.
Adil Düzen genel olarak gelecek endişesini ortadan kaldırdığından psikolojik rahatsızlıklar olmayacaktır. Psikolojik bozukluklarda yine sağlıksız beslenme düzeni vardır.
Eskiden “hasta-hane” (hastane) yoktu “şifa-hane” vardı.
Kur’an ayeti ile başladık, Kur’an ayeti ile bitirelim: “Ve onlar zekât vermek için çalışanlardır.” (Kur’an; Mü’minun Suresi, 23/4). Zekât üretimden alınır. Üretim çoksa zekât da çok olur. Sağlık tesisleri vergi yani zekât payından yapılır.
Adil Düzen’de sağlık sisteminin anlatıldığı videomuz:
https://www.youtube.com/watch?v=bCRESuD_Cdc

- Milli Gazete, Reşat Nuri Erol tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/9803538/resat-nuri-erol/adil-saglik-duzeni-adil-duzende-saglik-sistemi