Öğrenciler hoca bekliyor YÖK süreli çözüm getiriyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: “50/D sorununun çözümü için çalışmalara başladık” dedi ama

Süreli bir çözüm için hazırlık yaptıklarını duyurdu… Akademisyenler, yine işsizlik korkusu ile baş başa…

Millî Gazete’nin 18 Şubat tarihli “Akademisyenler de işsizlikle karşı karşıya: İşsiz bırakan kanun” başlığı ile gündeme getirdiği akademideki 50\D krizi YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıklamaları ile gündemde. 50\D ile sayıları 40 bini bulan ve lisans eğitiminden sonra üniversitede kadrolu olarak çalışıp hem yüksek lisanslarını hem de doktoralarını yapan araştırma görevlileri kanundaki “iş garantisi yoktur” ifadesinden dolayı doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra işsiz kalmak ile karşı karşıya.

AÇIKLAMA, ÇÖZÜMÜN YANI SIRA TEKRAR BELİRSİZLİĞE NEDEN OLDU

Araştırma görevlileri ile ilgili olarak 4 sene önce devreye giren 50\D statüsü geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından gündeme getirildi. Basın mensupları ile bir araya gelen Özvar, gerçekleştirdiği açıklamada, “50/D statüsünde araştırma görevlisi genç arkadaşlarımızın doktoralarını tamamladıktan sonra üniversitelerde bir müddet daha yer bulmalarını sağlayabilecek ve onların şu anda içinde bulunduğu durum dolayısıyla sıkıntılarına bir nebze çare olacak bazı düzenlemeler yapmaya başladık” ifadelerini kullandı. Özvar’ın gerçekleştirdiği açıklamada geçen “Bir müddet daha yer bulmalarını sağlayabilecek” ifadesi ile birlikte 50\D statüsü kapsamında bulunan araştırma görevlilerinin iş güvencesi ile ilgili tekrar bir belirsizliğin içine düşeceği yorumlarına neden oldu.

“EK SÜRE VERİLMESİ GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM”

Yapılan açıklama ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Araştırma Görevlileri Dayanışma Platformu Kurucusu Arş. Gör. Ömer Orbay Çetin, 50\D statüsünde yaşanan sorunlara karşı YÖK’ün bir süredir çözüm arayışında olduğunu belirterek, “50/D’li araştırma görevlilerinin beklentisi kendilerinin akademiden uzaklaştırılmayacakları ve iş güvencesine sahip olacakları, performans odaklı sözleşme yenileme hakkı tanınan kalıcı bir çözümdür. Doktora sonrası 3-4 yıl ek süre verilmesi gibi bir mevzuat değişikliği ancak günü kurtaracak geçici bir çözüm olacak ve 50/D sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyerek daha da kronik bir sorun haline dönüştürecektir” dedi.

“GELECEKTE AKADEMİDE AÇIKLARIN ÖNÜNE GEÇECEK BİR DÜZENLEME YAPILMALI”

Araştırma görevlilerine ilişkin yapılacak düzenlemelerde açığın önüne geçmek için çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çeken Çetin, “Her fırsatta nüfusu Türkiye’den az olmasına rağmen çoğu Avrupa ülkesinde kişi başına düşen üniversite sayısının ve akademisyen sayısının ülkemizden çok daha fazla olduğunu vurgulayan YÖK, gelecekte ülkemizde daha fazla doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör açığına sebep olmamak adına 50/D’li araştırma görevlilerinin akademide kalmalarını ve ilerlemelerini sağlamaya yönelik bir çözüm üretmelidir” ifadelerini kullandı.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/9782654/ogrenciler-hoca-bekliyor-yok-sureli-cozum-getiriyor