Zaman yazarı Ali Bulaç: Tabii ki anavatan Amerika!

Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç, "Son sözü hocam sana bırakıyoruz, anavatandasın, dünya oradan yönetiliyor" sözünün espri amaçlı söylediğini savundu.

Sömürgelerdeki altın, hammadde, köle emeğinin yüzyıllarca anavatana taşındığına dikkat çeken Bulaç, bu kavramın sömürgecilikle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Bulaç, moderatörlüğünü yaptığı programda ABD‘den yayına katılan Ahmet Turan Alkan‘a hitaben "Son sözü hocam sana bırakıyoruz, anavatandasın, dünya oradan yönetiliyor" cümlesini kurmuştu.

Eleştiriler üzerine Bulaç, bugünkü yazısında tepkilere yanıt verdi. "Tabii ki anavatan Amerika" başlıklı köşesinde anavatan kavramının 19. yüzyılda Türkiye‘ye Batıdan geldiğini ifade ederek sömürge ve anavatan arasındaki bağlantıyı böyle izah etti:

ANAVATAN KAVRAMI SÖMÜRGECİLİKLE BAĞLANTILI

"Sömürgecilikle bağlantılı olarak anavatan dünyanın herhangi bir coğrafyasında Avrupalının sömürgelere sahip olup buraları merkezden yönetmesi ve sömürgelerdeki zenginlikleri (altın ve gümüş, hammadde, köle emeği) anavatana taşımasıdır ki, bu, kapitalizmde esaslı unsur olan sermaye birikimini sağlayan faktörlerden biridir. Avrupalıların “anavatan” kavramını geliştirmeleri boşuna değildi. Zira mesela Fransa sömürge imparatorluğunun yüzölçümü, anavatan ile birlikte 1900-1930 arasında 13 milyon km²’ye ulaştı. Bu büyüklük dünyadaki karaların toplam yüzölçümünün % 8,7’siydi. İngilizlerin hükmettikleri saha hepsinden büyüktü. Bu, West-falya’dan sonra devam eden düzendi.

İkinci Savaş’tan sonra dünyanın ağırlık dengesi Avrupa’dan Amerika’ya kaydı, Amerika yeni sömürgeciliğin patronajlığını üstlendi. Gerçi iki kutup vardı ama dehşet dengesine göre kurulan düzenin patronu yine ABD idi. Bugün de dünya ABD’nin çizdiği genel çerçeve içinde kalınarak yönetiliyor; henüz Rusya ve Çin tam anlamıyla karşıt kutbu oluşturabilmiş değiller.

İran’ı görece hariç tutacak olursak, İslam dünyasını makro düzeyde, stratejik anlamda kim yönetiyor dersiniz? Tabii ki ABD! ABD’nin manyetik alanı içindeki ülkelerin politik anavatanı maalesef Amerika’dır. AB bile ona bağımlı.

"ALLAH ISLAH ETSİN"

"Mehtap TV’de “postmodern sömürgecilik döneminde anavatan Amerika’dır, dünya oradan yönetiliyor” manasında cümle kullandım. Bu espri tarzı bir durum tespitiydi. Benim Amerika’ya ilişkin düşüncelerim kitaplarımda duruyor. Hudutların çiğnendiği bu ülkede her şeyi mubah görenler bundan bir karalama malzemesi çıkarıp beni “Amerikancı” ilan ettiler. Kendi cahil dünyalarında mutlu yaşayanlar dışında bu işe tevessül edenlerden kimileri “hud’acı”dır; Allah hidayet versin. Kimileri inandığı dinin değerlerini bile bile çiğniyor, bunları da Allah ıslah etsin, diyorum.

- Milli Gazete, Kültür-Sanat bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/974550/zaman-yazari-ali-bulac-tabii-ki-anavatan-amerika