İSMOB 2015 kapılarını açtı

Nedim Odabaş

Yüzlerce üretici ve ihracatçı firmanın katıldığı, ay sonuna kadar sürecek fuara bu sene yaklaşık 100 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER Başkanı İsmail Doğan, sektörle ilgili yaptığı değerlendirmede, Türk mobilyasının kalitesini sürekli artırarak dünyada tanınan ve tercih edilen hale geldiğini belirterek, “İSMOB Türk Mobilya Sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Türk mobilya sanayisini yabancılara tanıtarak Türk mobilyasının kalitesini dünyayla paylaşıyoruz. 2009’dan bu yana artan dış ticaret hacmi 2012 yılında 1.85 milyar dolar ihracat yaparken, 2013’te 2 milyar doları aştı. 2023’te 10 milyar dolar ihracat, 25 milyar dolar da üretim rakamı hedefliyoruz. 2023’te dünyanın ilk 5 mobilya ekonomisinde yer alacağız” dedi.

Kalitemizle Çıtayı Yükseltiyoruz

2014’te olduğu gibi 2015’te de Cardin Concept olarak ihracat beklentimiz çok yüksek. En son Lefkoşa’da açtığımız şubemizden sonra bugünlerde Filistin’de şube açma çalışmalarımız sürüyor. Filistin sancılı bir coğrafya ama bizim de buradan önemli müşterilerimiz var. 2014 yılı içinde yüzde 25’lik bir büyüme hedefi koymuştuk, bu hedefi hemen hemen tutturduğumuzu söyleyebilirim. Ciro olarak büyüdük, şubeleşme açısından emin adımlarla gidiyoruz. 2015 yılı için de yüzde 30 gibi bir büyüme çıtası koyarak, hedefimize yürümek istiyoruz. Özellikle Ortadoğu’da ciddi bir müşteri potansiyelimiz var.

İstikrarlı şekilde büyüyoruz

Mevcut iç ve dış pazarlara ilaveten yeni müşteriler edinmek, önümüze yeni pazarlar koyabilmek amacıyla İSMOB’a ilk kurulduğu yıldan bu yana katılıyoruz. İşletmelerin müşterilerle canlı ilişkileri oluyor. Mevcutlardan gidenler oluyor, yeni katılımlar gerçekleşiyor. Yeni müşteriler, iç ve dış piyasada büyümek, gelişmek ve tanınmak adına hedeflerimizi büyütmek zorundayız. Epika olarak istikrarlı bir çizgide, aynı kaliteyle büyümeye devam ediyoruz. Yeni dönemde de yeni müşteriler, yeni pazarlar ortaya koyarak, EPİKA’nın kalitesini, güvenini ve tercih edilme çizgisini en doğru şekilde yansıtmak en büyük amacımızdır.

Ürün Çeşitliliğiyle Sıkıntıyı Aşıyoruz

2015’te iç piyasa üretimimizde kalite çizgimizi bozmadan yüzde 15 üretim artışı hedefliyoruz. İç piyasadaki dengesizlikleri ise ihracat potansiyelimizle aşmayı düşünüyoruz. Bu artışı sağlayabilmek için dış piyasayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yurt dışı ile ilgili ana hedefimiz ise Rusya’daki işletmemiz üzerinden hammaddeyi temin ediyoruz. Rusya pazarı ile birlikte yeni müşteriler bulabilme yönünde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İç pazardaki sıkıntıyı aşabilmek için ürün çeşitliliğine yöneldik. Marka gücümüzü ortaya koyarak Balin’in farkını hissettireceğiz.

İhracatta Elimizin Güçlendirilmesini Bekliyoruz

Ortadoğu ihracatı mobilya sektörü açısından çok sancılı bir sürece sahne oldu. Özellikle son altı aydır, Libya, Mısır, Irak gibi pazarlardaki kayıplarımız gerçekten sektörü çok zorladı. İnşallah bu fuarın bu krizi aşma yönünde önemli bir açılımın başlangıç noktası olması en büyük dileğimiz. Ancak bu işler sektörlerin üretim gücü, üretimden gelen başarıları kadar, işin pazarlama boyutunu en ciddi şekilde etkileyen devletlerarası siyasi diyalogların sıcaklığıyla da yakından ilgili. Bu bağlamda devletimizin, sancılı coğrafyalarda, diplomatik krizlerin ihracatı olumsuz şekilde etkilediği ülkeler nezdinde sıcak ilişkileri yürürlüğe koyması en büyük arzumuzdur.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/974115/ismob-2015-kapilarini-acti