Son çocukluk

Çocuk sınıflandırma, sıralama, değişmezlik sayı ve mekân kavramlarını zihninde oturtmuştur. Çocuk somut işlemler döneminde nesne ve olgular arasındaki bağlantıyı kavramaya başlamıştır. Egosantrik özelliklerinden pek kurtulmuş sayılmasa da, dışa dönük bir yanı da vardır. Çocuk çeşitlilik ilkesini yavaş yavaş anlamaya başlamıştır. İki farklı biçimdeki kutuya bir şey doldurup sonra değiştirdiğinizde bu iki kutunun hacminin aynı olduğunu ifade edebilmektedir.  Bu dönem çocuk kendini bir arkadaş grubuna sınıfa ve oyuna dahil eder ve burada kendini tanımaya çalışır.  Bu durum çocuğun grup içinde tüm faaliyetlere katılmasını sağlar

Çocukta Görülen Değişimler

Çocuk olaylardan kolay etkilenir: Son çocukluk döneminde çocuk hemen etkilenir. Çünkü kendi taleplerinin diğer çocukların talepleri ile aynı doğrultuda olduğuna inanmaktadırlar. Bu durum çocuğun gruba uyumunu kolaylaştırır. Karşıt görüşte olma:  Çocuk düşünceleriyle hal ve tavırlarıyla diğer çocuklara karşıt görüşte olur. Çocuk akranları ile uyum içinde olurken kendinden daha büyük olanlara karşı koyar. Bu süreç çocukluğun sonuna kadar devam eder. Rekabet: Bu dönem çocukta üç türlü rekabet ortaya çıkar:

1- Çocuğun grup üyeleri ile ilişkilerinde görülen rekabet 2- Kendi grubuyla karşı grup arasında gelişen rekabet 3- Grubun diğer sosyal gruplarla arasındaki çatışmalar

10 Yaş Dönemi

On yaş çocuğun aileden ve çevreden edindiği bilgiyi özümsediği ve dengelediği bir süreçtir. Çocuğun kendine özgü özellikleri belirgin hale gelmiştir. Çocuğun boy ve kiloları yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Günlük gereksinimlerini karşılayabilmekte ve evin kurallarını benimsemektedir. Çocuk ne zaman yatıp ne zaman kalkacağını, ödevlerini ne zaman yapacağını bilmektedir. Bunun yanında toplumun kurallarına da adapta olmuştur.

Çocuğa sosyal gelişim

Çocukluk dönemi bitmek üzeredir, çocuk artık ergen olmaya adaydır.

Çocuk aile ve çevre ile uyum içindedir. Anne babanın koyduğu kurallara uyum sağlar. O tokontrol duygusu henüz gelişmiş değildir, ani kararlar verir. Duyguları yoğundur, olaylara hemen tepki gösterir ve hemen ağlar. Kendinden küçüklerin tavırlarını komik bulur, eleştirir.  Kendini büyümüş kabul eder. Özdeşim modeli olarak seçtiği bir kahraman edinir ve bu kahramanı taklit eder.

Ahlaki kurallara uyum sağlar, aksi takdirde sevilmeyeceğini

düşünür. Ani tepkiler gösterir, anne babanın ilgisine daha fazla ihtiyaç duyar.  Okulu fazlasıyla önemser Çocuk evden çok dışarıda arkadaşları ile birlikte vakit geçirmek ister. Sosyal faaliyetlere ilgi artar. Çocuk arkadaşları arasında yer edinmeye çalışır. Sevilmek ve başarılı olmak ister. Kendinden başarılı olanlarla rekabet eder.

Bebekler, güven duygusunu öperek kazanıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Demirdöven, “Çocukların gelişiminde doğumdan itibaren anne ilgisinin bir yansıması olarak öpmek, bebeğin sağlıklı ruh gelişimine katkıda bulunur.” dedi. Bebek ve annenin doğumdan sonraki 2-3 gün içinde birbirlerine uyum sağladığını söyleyen Uzman Dr. Mehmet Demirdöven, “Bu dönemde beraberliğin en yoğun yaşandığı kısım beslenme zamanlarıdır. Beslenme, anne-çocuk ilişkisinde ilk ve en önemli dönemdir. Bu bağlamda fizyolojik ve psikolojik açıdan anne sütü ile beslenme, biberonla beslenmeye oranla daha etkilidir. Anne-çocuk ilişkisi beslenme ile birlikte, çocuğun banyosu ve altının değiştirilmesiyle genişler. Annenin beden kokusu, ısısı ve bebekle teması iletişim açısında çok önemlidir. Annenin yokluğundan kaynaklanan ‘duygusal yoksunluk’ çocukta duygusal ve sosyal gelişim gerilemesine ve gecikmesine neden olabilir.” uyarısında bulundu. Demirdöven, “İlk 18 aylık dönem içinde çocuğun temel bağımlılık ihtiyaçları karşılanmazsa, çocuk kendini kişilik gelişimi açısından özerklik dönemi olan ikinci evreye hazır hissetmiyor. Çocukların gelişiminde doğumdan itibaren anne ilgisinin sevginin bir yansıması olarak öpmek de bebeğin sağlıklı ruh gelişimine katkıda bulunur.” dedi.

Bismillahirahmanirrahim

Ramuz el-Ehadis’ten dersler Sayfa: 58

10. Gece namaz için kalktığında sesini biraz yükselt. Böylece şeytanı kahreder, komşularını uyandırır ve Rahman’ı da razı edersin.

Ravi: Hz. Enes (r.a.)

11. Namaza kalktığınızda saflarınızı düzeltiniz, boşlukları doldurun. Muhakkak ki Ben sizi arkamdan da görürüm.

Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)

12. Siz kadınlardan biri, kölesini “Mükateb” hale getirirse (Köle, belli bir para karşılığ hür olacak ise) anlaşmadaki miktardan köle üzerinde bakiye

kaldığı müddetçe, köle kadına bakabilir.

Tam ödediğinde ise artık onunla ancak hicab arkasından konuşabilir.

Ravi: Hz. Ümmü Seleme (r.a.)

13. Kıyamet günü olduğunda Allah alimleri toplar ve onlara şöyle buyurur: “Ben sizin kalblerinize hikmeti, size azab etmek kasdı ile, tevdi etmiş değilim. Haydi Cennete giriniz.”

Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

14. Kıyamet günü olduğunda, belaya müptela olan kimseler getirilir. Lakin onlar için divan açılmaz, mizan kurulmaz ve sıratta konulmaz. Onların üzerine ecir dökülür de dökülür.

Ravi: Hz. Ömer (r.a.)

15. Kıyamet günü olduğunda “Valiyi getirin” diye emrolunur. Ve o Cehennem köprüsü üzerinde durdurulur. Allah, köprüye emreder ve köprü şiddetle sarsılır. Öyle ki, o valinin her kemiği yerinden ayrılır. Sonra Allah o kemiklere emreder de onlar da yerlerine gelir. Sonra da Allah valiyi sorguya çeker. Eğer o Allah’a muti bir kimse idiyse onu geçirir ve onun ecrini iki misline çıkarır. Şayet asi bir kimse idiyse köprü yarılır ve o Cehennemin içine yetmiş yıl düşer.

Ravi: Hz. Asım İbni Sufyan (r.a.)

Sayfa: 59

1. Kıyamet günü olduğunda bir münadi Arşın ortasından şöyle nida eder:

“Dikkat edin, hulefadan

(Müslümanlara hitab) affedici olanlar en güzel müafatları almak üzere kalksınlar.” Bunun üzerine affedenler kalkarlar.

Ravi: Hz. İmran (r.a.)

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/974024/son-cocukluk