Peygamberlerin hayatı: İLYÂS Aleyhisselâm

Beni İsrâil’e gönderilen peygamberlerden, Mûsâ aleyhisselâmın dinini insanlara bildirmek için Allah-ü Teâlâ tarafından vazifelendirildi. Hazreti Mûsâ’dan sonra Beni İsrâil kavmine gönderilen peygamberlerin hepsi Tevrât’ın hükümlerini unutan, yerine getirmeyen insanlara bunları bildirmek için gönderildi. Beni İsrâil, o zaman Şam ve civârındaki dağınık küçük devletler hâlinde yaşıyordu. Çünkü Yûşâ bin Nûn, Şam kıtasını fethedip, Beni İsrâil’e taksim etmişti. Bir kabiliye de Baalbek ve etrâfını verdi. İlyâsaleyhisselâm Baalbek’in kabilesinde bulunuyordu. Beni İsrâil zamanla yoldan çıkmış, aralarında fesat ve karışıklık başlamıştı. Tevrât’taki Allah-ü Teâlânın emirlerini unutmuşlar, putlara tapmaya başlamışlardı. İlyâsaleyhisselâm peygamber olarak gönderildiği zaman, Ba’l adında 8-10 metre büyüklüğünde bir puta tapıyorlardı. Hazreti İlyâs; ‘’Ba’l’den vazgeçiniz ve her şeyin yaratıcısı olan Allah’a ibâdet ediniz.’’ diye nasihat etti. Fakat dinlemediler. Onları Allah’ın azâbı ile korkuttu ise de, beldelerinde çıkarttılar. Allah-ü Teâlâ da onlardan feyz ve bereketi kaldırdı. Yağmurlar kesildi, kıtlık başladı. Hayvanlar susuzluktan öldü. Başlarına çeşitli belâlar geldi.

İlyâsaleyhisselâm bu kıtlık yıllarında imânı gizlice halka anlatıyordu. Bütün evlerde kıtlık varken, inananların evlerine, İlyâsaleyhisselâmın bir mûcizesi olarak, bolluk ve bereket gelmişti.Herkes kokmuş leş yerken, bunların eviyiyecek doluydu. Baalbek hükümdârınınhazineleri doluydu. Fakat satın alacak yiyecek bulamıyorlardı. Nihâyet hatâlarını anladılar ve Hazreti İlyâs’ı bularak af dileyip imân ettiler. İlyâsaleyhisselâma, sen bize duâ et, dediler. Her ne söylerse ona tâbi olacaklarına söz verdiler. Hazreti İlyâs, Allah-ü Teâlâ ya duâ etti. Belâ ve musibetin kalkmasını diledi. Allah-ü Teâlâ Hazreti İlyâs’ınduâsını kabul etti. O belde yeniden feyz ve berekete kavuştu. Bol bol yağmur yağdı. Her taraf yeşerdi. Memlekette büyük bir ferahlık meydana geldi. İsrâiloğulları sonra Hazreti İlyâs’a: ‘’Senin duân ile kurtulduk. Ancak ekebileceğimiz tohum yok. Duâ et de tohum elde edelim.’’ dediler. Hazreti İlyâsduâ etti. Allah-ü Teâlâ tuz ekmelerini bildirdi. Tarlalara tohum yerine buz ektiler. Mûcize olarak yerde nohut yetişti. İsrâiloğulları bu hâl üzere bir müddet Hazreti İlyâs’a tâbi oldular. Fakat hak yolda sebât etmeleri uzun sürmedi. Yine nankörlük edip, doğru yoldan ayrıldılar. Bu durum üzerine Hazreti İlyâs, Allah-ü Teâlânın izni ile gitgide perişan oldular. Kur’ân-ı kerim’deSâffâtsûresinde bunların isyânları sebebiyle Cehennem’e gidecekleri bildirilmektedir.

Abdullah ibni Abbâs’tan rivâyet edildiğine göre; Hazreti İlyâs Baalbek’ten çıkınca, ilâhi emirleri bildirmek üzere dolaşırken yolu bir köye düştü. bu köydeki insanlara nasihat etti. Onları imâna dâvet etti. Köylüler onu severek köylerinde bir müddet kalmasını istediler. O da kabul etti ve İsrâiloğullarındanihtiyâr bir kadının evinde misâfir oldu. Bu kadının hasta bir oğlu vardı. Hastalığına bir türlü şifâ bulamamıştı. İhtiyâr kadın oğlunun durumunu Hazreti İlyâs’a anlatarak çocuğunun şifâ bulup bu dertten kurtulması için Allah-ü Teâlâyaduâ etmesini istedi. Hazreti İlyâs, üzülme şifâ Allah-ü Teâlâdandır, dedi. Abdest alıp iki rekât namaz kıldı. Hasta çocuğzşifâ vermesi için Allah-ü Teâlâya yalvardı. Allah-ü Teâlâ duâsını kabul etti. Hasta çocuk iyileşti. Bu çocuğun adı Elyesa idi. Şifâ bulduktan sonra Hazreti İlyâs’aimân etti. Yanından ayrılmadı. Ondan Tevrât’ı öğrendi. Hazreti İlyâs’ınvefâtından sonra da İsrâiloğullarına peygamber olarak gönderildi. Kur’ân-ı kerim’inSâffât ve En’âmsûrelerindeİlyâsaleyhisselâmla ilgili haberler vardır.

- Milli Gazete, bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/891383/peygamberlerin-hayati-ilyas-aleyhisselam