Son anket AKP ve MHP'yi köşeye sıkıştıracak: Vatandaş yönetime kızgın!

NG Araştırma, vatandaşın ekonomik durumunu gözler önüne seren ve iktidarı köşeye sıkıştıracak bir anket yayınladı. Anketteki dikkat çekici sonuçlar AK Parti ve MHP'ye yeni hesaplar yaptıracak. NG Araştırma'nın  benderimki.com üzerinden 18 yaş üzeri, farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2045 kişinin katılımı ile bir anket gerçekleştirdi.  "Vatandaşın Ekonomik Duruma Bakışı" konulu ankette vatandaşın ekonomi altında nasıl ezildiğini anlatan anket yayınlandı. 

VATANDAŞ ALIM GÜCÜNÜN DÜŞTÜĞÜNÜ DİLE GETİRDİ

Türkiye'deki ekonomik gidişatı gözler önüne seren ankette öne çıkan veriler şu şekilde:

-Alım gücümüz nasıl değişti? Ülkemizdeki işsizlik oranlarındaki, döviz kurundaki, ürün ve hizmet fiyatlarındaki değişimler, üretim – tüketim dengesizliği ve pandemiyle gelen ekonomik zorluklar alım gücümüzü nasıl etkiledi?

Söz konusu soruya katılımcıların %82’si alım gücünün düştüğünü belirtirken, %12’si değişmediğini belirtti. Alım gücünün arttığını belirtenlerin oranı ise yalnızca %6.2020 yılının Eylül ayında yaptığımız Ekonomi konulu araştırmamızın sonuçları ile karşılaştırdığımızda, ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. 2020 yılında katılımcıların %38’i alım gücünün az aldığını belirtirken, bu oran 1 sene sonra %82’ye ulaştı.

-Ekonomik durumundan mutlu musun?Tüketim toplumu haline geldiğimiz günümüzde bütçeni yönetmek çok önemli hale geldi. Piyasada artan rekabet ortamı halka önemli oranda yansıyor ve sunulan fırsatlar, kampanyalar karşısında harcamamızı kontrol altına almak çok daha zorlaşabiliyor. Peki harcamalarımız, gelirlerimizle örtüşüyor mu? Ekonomik durumumuz ne halde?

Vatandaşların %78’i ekonomik durumundan mutsuz olduğunu belirtirken, %18’i ise ne mutlu ne de mutsuz olduğunu belirtti. Ekonomik durumundan dolayı mutlu olanların oranı ise yalnızca %4.2020 yılında yaptığımız araştırma sonuçlarında ekonomik durumundan mutsuz olan kişi sayısı %50 iken, 1 sene sonrasında bu oran %78’e ulaştı.Araştırmamızda verilen cevapları detaylı analiz ettiğimizde ilginç bir sonuca ulaşıyoruz. Katılımcıların %60’ı hem şu an ekonomik durumundan mutsuz hem de ilerleyen yıllarda Türkiye ekonomisinin daha kötü olacağını düşünüyor.

TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİ BORÇLANARAK KARŞILANIYOR

-Temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor muyuz?Zorlaşan ekonomik şartlar nedeniyle, yaşamımızı sürdürebilmemiz için temel ihtiyaçlar sınıfında bulunan (yemek, eğitim, kira, giyim) gibi harcamaları karşılayabiliyor muyuz? Ya da bunları karşılamak için borçlanıyor muyuz?

Bu soruya ise her 3 katılımcıdan yaklaşık 2’si temel ihtiyaçlarını borçlanmadan karşılayamıyor. Bu sonuçlara bakarak ekonomik durumundan mutsuz olanların büyük bir bölümünün, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığı için ekonomik durumundan mutsuz olduğunu görebiliyoruz

-Fiyat değişimleri gıda alışverişini nasıl etkiledi?Özellikle son zamanlarda gıda ürünlerindeki fiyat artışları çok dikkat çekiyor. Peki, bu fiyat değişimleri alışveriş alışkanlıklarımızı nasıl etkiliyor?

Her 10 kişiden 9’u gıda alışverişleri esnasında daha az ürün satın aldığını ve/veya daha ucuz ürünlerden aldığını belirtti.Cevapları detaylı analiz ettiğimizde, her 4 katılımcıdan 3’ünün gıda alışverişi esnasında daha az ve/veya daha ucuz ürün almasına rağmen birikim yapamadığını görüyoruz. Bu durum günlük hayatımızda yaptığımız tasarrufların, birikim için pek işe yaramadığını gösteriyor.

-Değişken döviz kurlarının ekonomiye etkisiçinde bulunduğumuz 2021 yılı içerisinde, Türk Lira’sı oldukça değer kaybetti. Peki, bu durum vatandaşa nasıl yansıdı?

Her 10 katılımcıdan 9’u, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle ekonomik durumunun olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Katılımcıların %83’ü döviz kurlarındaki artıştan dolayı ekonomisinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Yaptığımız analizlerde bu kişilerin gıda alışverişinde daha az ürün satın almaya ve/veya daha ucuz ürün almaya yöneldiğini de görüyoruz.Döviz artışlarının, ülkemiz üzerinde ekonomik olarak nasıl bir etki oluşturduğunu halkımıza sorduk. Katılımcıların %94’ü ülkemizin ekonomisinin olumsuz etkilendiğini, %4’ü ülkemizin ekonomik olarak etkilenmediğini belirtti. Kalan %2 ise ekonomimizi olumlu olarak etkilediği görüşünde.

VATANDAŞ EKONOMİDEN UMUTSUZ

-Türkiye ekonomisi ileriki yıllarda nasıl değişir?

Araştırma sonuçlarını incelediğimiz de büyük çoğunluğun, ülkemizin mevcut ekonomik durumundan memnun olmadığını görüyoruz. Peki, ekonomimiz ilerki yıllarda nasıl değişir?Her 10 kişiden 7’si ilerleyen yıllarda Türkiye ekonomisinin daha kötü olacağını düşünürken, 2’si daha iyi olacağını düşünüyor.

-Birikim yapıyor muyuz?

Katılımcıların %82’si geliri yeterli olmadığı için birikim yapamadığını belirtti. %16’lık kesim ise para biriktirebildiğini ifade ederken kalan kişiler ekonomik durumundan bağımsız olarak birikim yapmak istemediğini belirtti.2020 yılında yaptığımız araştırma sonuçlarında geliri yeterli olmadığı için birikim yapamayan kişi sayısı %63’ken bu oran 1 yıl sonra %82’ye ulaştı.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/8880218/son-anket-akp-ve-mhpyi-koseye-sikistiracak-vatandas-yonetime-kizgin