Algılar karın doyurmuyor, Mihriban!

Elif Örs
Elif Örs

“İşsizlik hat safhada, tarım yok edilmiş. Çiftçinin gelir kaybı yüzde 40, çalışanlar emeğinin karşılığını alamıyor. Suni ekonomik büyümeden memur ve emekli pay alamıyor. Asgari ücret olması gereken değerinin çok altında. Yoksul ve açlar süratle artıyor. Gelir dağılımı adaletsizliği dayanılmaz boyutlara ulaşmış. 4 yılda 75 milyon insan ezilmiş, sadece 16 bin tane rantiyeci servetini yüzde 300 artırmış ve 4 tane dolar milyarderi 26’ya çıkmış. Böyle ekonomi perişan edilmiştir.”

Bu sözler geçen hafta yazımızda bahsettiğimiz 22 Temmuz 2007 seçim öncesi Erbakan Hocamızın yapmış olduğu “Milli Kurtuluş Harekâtı” konferans serisinin ikincisinde yer alan sözler. Son günlerde Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ve ekonomideki krizin üzerinin örtülemez hale gelmesiyle bazı iktidar mensuplarının ve destekçilerinin Erbakan Hocamızın sözlerini bağlamından kopararak paylaşımlar yapmakta olduklarına şahit oluyoruz. Çözüm üretmek yerine algı oluşturma girişimleri vatanını, milletini sevenlerini üzüyor. Ama bir vazife gereği Erbakan gerçekte neler demiş, bağlamından koparmadan, meselenin bütünlüğünü bozmadan, algı oluşturmak için değil ilmi bilgi vermek, tarihe kayıt düşmek için ve gelecek nesillere, meseleyi çözmeye dert edinip çıkış yolu arayanlar için yazılarımızda yer veriyoruz.

Erbakan Hocamız, bu konferans serisini düzenlerken altını önemle çizdiği cümle şuydu: “Biz burada siyaset yapmıyoruz. İlim yapıyoruz.” Bu sözüyle de bir Müslüman, olaylara nasıl bakar onun ölçüsünü vermektedir. Millî Görüş ilme dayalı olarak siyaset yapmıştır.

Erbakan Hocamız, 2007 seçimlerine giderken verdiği ikinci konferansın başlığını “Millî Görüş, Ekonomik Kalkınma ve Herkese Refahı Nasıl Sağlayacak?” olarak belirlemiştir. Bu konferansta önceki konferansta anlattığı “İşbirlikçiler ve AKP’nin Ekonomik Yıkımı”ndan ülkenin “Nasıl?” kurtulacağını, ülkenin ekonomik fotoğrafını, Millî Görüş’ün hedeflerini, projelerini, Millî Görüş iktidar ortağı olduğu koalisyonlarda bile nasıl büyük başarılar kazandığını, ağır sanayi hamlelerini, fabrika yapan fabrikaları, organize sanayi bölgeleri bir bir tablolar eşliğinde anlattı.

Bu konferanslar için Erbakan Hoca şunları tarihe not düşmüş: “Bu konferanslar ilmi bir konferanstır bir. İkincisi bu konferanslar bir iddia konferansları değil ispat konferanslarıdır. Bizim metodumuz iddia değil. Bir takım lafları söyle söyle git, ne güzel vakit geçirdik sonra fakir fukara ağlasın. Nasıl çözeceksin arkadaş? Senin işin nasıl çözüleceğine aklın eriyor mu ki bir defa konuşuyorsun. Ne konuşuyorsun? Şu konuşmalara söylememiz lazım gelen en mühim söz bu. Bana bak sen bir şey bilirmişsin gibi konuşuyorsun ama sen daha dişi çıkmamış çocuksun be, farkında değilsin.” Sözün muhatabı yetkililere böyle seslenmiş, bugün Erbakan’dan söz kırpıp paylaşan iktidara.

Erbakan Hoca, ülkenin gerçekte nasıl soyulduğunu bu konferansı anlatıp, hem yetkililere, hem seçmene sesleniyor. Ülkenin bağımsızlığının tehlike altında olduğundan, bazı üst kurullar ile “milli egemenlik”in tehdit altında olduğundan, uygulanan ekonomik modelin devamında ülkenin geleceği durumdan tek tek, detaylı bir şekilde bahsediyor, anlatıyor.

Erbakan Hoca, bu ikinci konferansında, AKP’nin işbaşına geldiği 3 Kasım 2002’den beri ülkenin küresel güçlerin istediği işleri bir tablo göstererek ülkenin gerçekte nasıl soyulduğunun fotoğrafını ortaya koyuyor. Erbakan Hoca, ülkenin dört koldan sömürüye teslim edildiğini; bu kolların birincisinin ‘IMF mevzuatları, organizasyonları ve bürokratik tatbikatı’, ikincisinin “borçlanma pompaları ve hortumlar, üçüncüsünün ‘faizler ve vergiler’, dördüncüsünün de ‘özelleştirme peşkeş ve aktarması’ olduğunu ifade ediyor. 

Ve şunları diyor: “Böyle yapmış olduğu soygundan bir yılda elde etmiş olduğu 200 milyar dolar, rastgele rakam söylemiyorum. Türkiye’nin milli geliri 400 milyar dolardır. Sadece bir yılda 200 milyar dolar dışarıya aktarılıyor. 40 milyar dolar değil ödediğimiz faiz, sıcak dövize gidiyor, ithalat ihracat farkı ile gidiyor, Merkez Bankası’ndan gidiyor, özel firmalardan gidiyor, gidiyor, gidiyor… 200 milyar dolar! 4 koldan topluyor.”

Erbakan Hocamız konferansın devamında küresel güçlerin Türkiye’yi nasıl kontrol altına aldığını anlatarak, algılara değil; akla ve vicdanlara sesleniyor. Ülkemiz AKP’nin eliyle üst kurullar kurarak (RTÜK, BDDK, SPK, EPDK vb.), faiz dışı fazla ile Devlet Planlama Teşkilatı’nı tasfiye ederek, denetim ve teftişin tasfiye edilmesiyle, kalkınma ajansları kurulmasıyla, reel sektörün dışarıya borçlandırılmasıyla, yüksek reel faiz, düşük döviz kuru ile enflasyonla oynanmasıyla, milleti bankalara; bankaları dışarıya borçlandırarak, sembolik yatırım aldatmacalarıyla, kamu hizmetini tahrip ederek, mali yönetim bütçe reformuyla ve özerk Merkez Bankası’yla küresel güçlere teslim edilmiştir.

Bir mesele çözülmek isteniyorsa teşhisi doğru bir şekilde ortaya koymak gerekmektedir. Erbakan Hocamız bu konferanslarla ülkedeki problemlerin, sorunların, krizlerin doğru teşhisini yapmış, milletin algıları ile oynamaya çalışanlara ilmi cevaplar vermiştir. Bu ilmi cevapları akademik bir dille ifadenin ötesinde de milletin tüm kesimlerinin anlayabileceği şekilde formüle ederek aktarmış, tarihi de buna şahit kılmıştır.

Erbakan Hoca, ülke ekonomisi için en veciz ifadeleri de şu olmuştu: “Adamın 5 litrelik kanının 4,5 litresini emmiş üç damlasını ağzına damlatıyor. Neymiş yardım yapıyormuş fakir fukaraya. Onu da ‘AKP’ diye yapıyor, hükümetin parasıyla.”

Ülke olarak yaşadığımız artık milletimizin emilecek kanının kalmadığını ortaya koyuyor. Pazarda, çarşıda emeklisi, asgari ücretlisi, işsizi, çiftçisi, hayvan yetiştiricisi, küçük işletme sahibi, esnafı isyan halinde. Her gün gelen zamlar milletin iflahını kesmiş durumda.

Not: Yukarıda geçen rakamlar 2007 öncesine ait verilerdir.

- Milli Gazete, Elif Örs tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/8746258/elif-ors/algilar-karin-doyurmuyor-mihriban