Milâdi Yılbaşı Müşrik Bayramıdır

Mevlüt Özcan
Mevlüt Özcan

"Hıristiyan mezheplerden çoğunun kabul ettikleri "dini" bayramlardan biri olan Hz. İsa (a.s.) nın doğum günü, en eski âlemşumül müşrik bayramlarından biridir.

Hıristiyanlık zafer kazandıktan sonra Saturnali Bayramı, Hz. İsa (a.s.) nın doğum günü bayramı olarak kilise tarafından kabul edilmiştir. Bu mevlid-i İsa Bayramı Hz. İsa (a.s.) nın doğum günü) ilk defa Roma da tes id edilmiş (Bayram olarak kutlanmış) dir.

Hıristiyanlığın ilk üç asrında bu tür dini bir bayram yoktur. ilk Hıristiyanlar ikinci asra kadar sâdece Rûhu l-kuds zuhuru ve Hz. İsa (a.s.) nın vaftizi hâtırasını anmak için ocak ayının ilk haftasında âyin yapmışlardır. Hz. İsa (a.s.) nın tâlim ettiği Hıristiyanlığa inananlar, takriben aradan üç asır geçtikten sonra, dinlerinin asli hüviyetini koruyamamışlar, eski Roma ve Yunan paganizminin Hıristiyanlığa müdahalesini önleyememişlerdir. Hıristiyan din bilginleri, bu paganizm âfetiyle mücadelede acze düşünce, paganizmi Hıristiyanlık açısından izah etme zorunda kalmışlardır; hattâ paganizm unsurlarının inanç konusundaki kitaplara girmesine bile göz yummuşlardır. Böylece Hz. İsa (a.s.) nın tebliğ ettiği saf Hıristiyanlık tan her geçen gün biraz daha uzaklaşmışlardır." (Abdülkadir İnan. Hurafeler ve Menşeileri Sf: 5, Ankara-1962)

Bu, Müşrik Bayramı nın 2002 yılı başındaki eğlencelerinde Türkiye de harcanan paranın miktarının 8 trilyon lirayı bulduğu yılın ilk günlerinde açıklanmıştı. (Vakit Gaz. 5.1.2002)

İstanbul Defterdarı geçtiğimiz yıllarda İstanbul da Yılbaşı Gecesi nde eğlence harcamalarının boyutunun 5 trilyon lira civarında gerçekleştiğini yılın ilk üçüncü günü açıklamıştı. (Millî Gazete. 3.1.2002 Perşembe)

Bu ülke halkının çoğu geçim sıkıntısı çekerken ve ülkenin binlerce ekonomik sıkıntısı varken yılbaşı israfı ile yalnız mânevi yönden değil maddî yönden de çok şey kaybetmekteyiz. Yılbaşlarında ev ve çevreyi ilk def a 1521 de Fransa da süslemişlerdir.

Doğu Roma İmparatoru Konstantin M.S. 321 yılında Hıristiyanlığı bozdu. Putperest âdetleri soktu. Teslis (üçlü Tanrı) sapık itikadını koydu. M.S. 325 te İznik te din konseyinde güneşe tapan putperestlerin âdetlerinin kabulü ile Noel ve Yılbaşı kutlamaları M.S. 354 te Roma da başladı.

Yılbaşı, global (evrensel) kültür kandırmacası ile aşağılayıcı bir teslimiyet ile içimize sızmış bir habis urdur. Türkiye de kel keleş bir grubun ısrarla Hıristiyan geleneğini yılbaşı yutturmacası ile kutlaması milletimizi tehlikeli uçurumlara itelemektedir. Asırlardır sinsice yürütülen kültür emperyalizmi ile dinini yaşayanları "sakıncalı personel", İslâmiyeti ise "İrtica" maskesi ile ülkenin bir numaralı tehlikesi gibi göstermektedirler. Bu acıyı Müslümanların duyarlı olanları iliklerine kadar duyuyor.

Sünnet çocuklarına hokkabaz oynatırlar, acısını duymasınlar diye. Aynen bunun gibi egemen güçler de, aman millet İslâmi yaşantıya sarılmasın diye hokkabazlıklar üretiyor. Millî Piyango, kumar, zina, sapık televizyon programları hep birer hokkabazlıktır.

Ey Müslümanlar! Yetmez mi bu hokkabazlar tarafından aldatıldığımız. İz anımızı kullanalım artık...

- Milli Gazete, Mevlüt Özcan tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/870106/mevlut-ozcan/miladi-yilbasi-musrik-bayramidir