Nasıl izah edilir?

Zeki Ceyhan
Zeki Ceyhan

Piyasaya önce “ses kasetleri” sürüldü!

Başta Başbakan olmak üzere pek çok kişiye ait olduğu ileri sürülen “ses kasetleri” ortalığı kapladı!

Şimdi de “seks kasetlerinin” piyasaya sürüleceği dedikodusu hızla yayılıyor!

Yani “seks kasetleri” piyasa sürülmese bile zihinlerde “Böyle bir şeyin var olduğu” algısı oluşturulmaya çalışılıyor!

Ne “ses kasetlerinin” hazırlanış biçimini ne de yakında piyasa sürüleceği iddia edilen “seks kasetlerinin” hazırlanışını “inandığımız değerler” açısından onaylamak mümkün değil!

Tamam, seks kasetlerine malzeme olan “gayri meşru ilişkiler” doğru ilişkiler değil!

Zaten adı üstünde değil mi

“Gayri meşru ilişkinin” doğru yanı olur mu

Olmaz tabii ki!

Ama “gayri meşru ilişkilerin” bir şekilde kayıt altına alınarak piyasaya sürülmesi de en azından “bu gayri meşru ilişki” kadar doğru olmayan bir çalışma, değil mi

Şayet böyle bir çalışma yapıldı ve kimi insanların özel hayatlarına bu kadar müdahale edilerek “gayri meşru ilişkiler” kaset haline getirildiyse bunu yapanların hali “gayri meşru ilişki” içinde olanlardan daha iyidir denilebilir mi

Böylesine bir izlemenin onaylanabilir yanı var mı

İnancımızda bir kişiye zina isnat etmenin yolları belli iken inandık diyen insanlar nasıl bu tür yollara tevessül edebilir

Evet, gayri meşru ilişkiler ne kadar kötüyse, o tür ilişkilerin kayıt altına alınarak piyasaya servis edilmesi de o kadar kötüdür!

Dileriz bu tür iddialar sadece söylenti olmakla kalır!

Ve piyasaya bu tür kasetler sürülmez!

Zira bu tür kasetlerin piyasa servis edilmesi yalnız kasetlerde görüntüleri yer alanları değil o kasetleri piyasaya sürenleri de yakar!

Şahidi olduğumuz “bu mücadele yönteminin” inancımızın gereklerine uygun bir yöntem olmadığı aşikâr!

Bu farklı bir inanç sisteminin yöntemi olsa gerek!

Bu yöntem CIA tarafından uygulanabilir, MOSSAD tarafından uygulanabilir, KGB tarafından uygulanabilir!

Ama böyle bir yöntemin bizimle aynı inanca mensup olduğunu iddia eden kişiler tarafından uygulanması kabul edilemez!

Uygulanmaya çalışıldığı anda inancımızın gerekleri hiç kaale alınmıyor demektir!

Bu yüzden iddiaların söylenti olarak kalmasını diliyor ve bizimle aynı inancı paylaştığını iddia eden hiç kimsenin böyle bir pisliğe bulaşmamış olmasını temenni ediyoruz!

Aramızda bir mücadele olacaksa bunun kendi değerlerimizle sınırlı kalmasını istiyoruz! Bizden çok uzak inanç sistemlerinin yöntemleri ile mücadeleye girilmesini doğru bulmuyoruz!

- Milli Gazete, Zeki Ceyhan tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/858088/zeki-ceyhan/nasil-izah-edilir