Yavuz Sultan Selim Han?ın Rüyası -3

Ekrem Şama
Ekrem Şama

Edirne de bu olaylar olurken, Memlük Sultanı Kansu Gavri,

yanında Abbasi Halifesi el Mütevekkil Alallah olduğu halde, takriben 80 bin

kişilik ordusuyla Halep ten çıkarak Mercidabık a gelip karargahını kurduğu

haberi gelir.

Yavuz modern silahlarla donatılmış ordusu ile Mercidabık

savaşını kazanır. İki gün sonra akşam üzeri yola çıkan Padişah, iki günlük bir

yolculuktan sonra Halep yakınlarına gelir. Sultan Selim Han herhangi bir

çatışmaya girmeden burayı teslim alır. Halep, Selim Han ı merasimle karşılar.

Yavuz Sultan Selim Han, Halep te iken başta Abbasi Halifesi el Mütevekkil

Alallah Ebu Abdullah Muhammed ile üç mezhebin kadıları huzurunda bir görüşme

yapar, onlara karşı iyi muamelede bulunur. En önemlisi de burada Halife den,

hilafet alametleri olan Mukaddes Emanetler ile beraber Halifelik ünvanını da

devir ve teslim alır.

Böylece Hilafet müessesesi;

HulefaiRaşidin döneminde Miladi 632- 661 yılları arasında,

Emeviler döneminde, Miladi 661- 750 yılları arasında, Abbasiler döneminde

Miladi 750- 1517 yılları arasında devam etmiş ve 1517 yılında da Osmanlılara

geçmiş oluyordu. Yavuz Sultan Selim Han, İslam ın 72. ve Osmanlı nın ilk

Halifesi olarak bu makama gelmiş bulunuyordu. 1924 yılına kadar Osmanlılar

Hilafeti temsil etmişlerdir.

Yavuz Sultan Selim Han, Halep Ulu Camii nde Cuma namazını

eda ederken, hatip hutbede yeni Halife olarak kendi ismini anar. Ancak hutbede

Selim Han ın ünvanı olarak Mekke ve Medine nin Hakimi manasına gelen Hakim ul

Haremeyn iş Şerifeyn diye hitab edince o, yerinden kalkıp, bu sıfatın yerine

Hadim ul Haremeyn eş Şerifeyn , yani; Mekke ve Medine nin hizmetkarı

kelimelerinin kullanılmasını emrederek:

-Biz kimiz ki, Mekke ye ve Medine ye hakim olabilelim. Olsak

olsak hizmetçi oluruz

Diyerek bu emrinin gerekçesini ifade etmiştir.

Kızıldeniz de Portekiz istilasını durdurmaya çalışan Osmanlı

denizcisi Selman Reis, bu zafer haberini almıştır. Bir elçi göndererek artık

emirleri Memluk Devleti nden değil, Yavuz Sultan Selim Han dan alacağını

bildirmiş ve ilan etmiştir. Böylece Portekizli tecavüzcülere karşı arkası

güçlenmiştir. Nitekim bu olaydan sonra Portekiz donanmasını defalarca bozguna

uğratmayı başarmıştır.

Kudüs ün anahtarları getirilip yeni halifeye teslim edilmiş,

arkasından da Mescidi Aksa ziyareti gerçekleşmiştir. .   Mercidabık zaferini kazanan Yavuz Sultan

Selim Han, Mısır da Kansu Gavri nin yerine geçen Tomanbay a elçiler göndererek

Osmanlı hakimiyetine geçmelerini teklif etti. Kansu Gavri nin yerine geçmiş

olan Tomanbay ın fikri olumlu olmasına rağmen, etrafındaki devlet adamları yüzünden

elçileri öldürtmek durumunda kaldı. Bu durumda savaş kaçınılmazdı.

Mısır daki devlet idarecileri, Yavuz un Sina Çölü nü

geçemeyeceğini hesaplayarak, geri döneceğini düşünüyorlardı. Gerçekten de Sina

çölü kavurucu sıcakları, çöl fırtınaları ve diğer olumsuzluklar yüzünden

geçilmesi çok zor bir arazi idi. Pek az ordu buradan geçebilmişti.

Nihayet kendisi önde ordusu peşinde Sina çölüne girmiştir.

Sina çölünde hiç de rastlanmayan türden yağmurlar yağmaya başladı. Bu yağmurlar

kum savrulmalarını önleyerek ve su ihtiyacını karşılayarak orduya yardım

etmişti. Bu sayede ordu Sina çölünü büyük bir hızla 14 günde geçti.

Ayrıca bir rivayete göre, Sultan Selim Han ata binmemiş,

askerleri gibi yaya gitmiştir. Kendisine:

-Hünkar ım, siz zahmet buyurmayınız, atınıza bininiz. Bizler

de sizleri yaya olarak takip ederiz!..

Diyenlere şu karşılığı vermiştir:

-Önde Peygamberimiz varken biz nasıl ata bineriz

Yavuz Ridaniye deMemlükleri bozguna uğratarak Mısır ı da

Osmanlı Devletine katmış oluyordu.

Arkasından Emir EbülBerekat, Mekke ve Medine nin

anahtarlarını yeni halifeye takdim etmiştir.

Böylece üç kişinin birbirlerini bütünleyerek gördükleri rüya

gerçek oluyor, Hilafet Yavuz Sultan Selim Han a geçerken, üç Mukaddes Belde

olan Mekke, Medine ve Kudüs Osmanlı sınırları içine dahil olmuş oluyordu.

- Milli Gazete, Ekrem Şama tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/856473/ekrem-sama/yavuz-sultan-selim-hanin-ruyasi-3