Dinimiz İslam Sağlığımızın da Garantörüdür

M. Hamdi Güner
M. Hamdi Güner

Son bir yıl içinde öyle haberler ve bilimsel yazılar

okudum ki -Sağlığımız ve İslam- konusundaki yazılarıma son verdiğim halde

yeniden yazmak zorunda kaldım. Bu haber veya bilimsel yazılar bazen herkese,

bazen da İslami konuları iyi bilenlere İslami kural ve öğretileri

çağrıştırmaktadır. İşte o haberlerden biri:

Mısır ın başkenti Kahire de bulunan Ulusal Işın

Teknolojisi Merkezi nde yapılan bilimsel araştırma Allah a secde etmenin insanı

kanserden koruduğunu ortaya çıkardı. Araştırmada secdenin hamile kadınlar için

oldukça yararlı olduğu ve ceninin şekil bozukluğunu engellediğini, bunun

yanında birçok bedensel ve psikolojik hastalıklara iyi geldiği tesbit edildi.

Işın Teknolojisi Merkezi Bölüm Başkanı Biyoloji Profesörü

Muhammed Zıyaeddin Hamid  -Bu çağda insanların

her yönden elektromanyetik dalgalara maruz kaldığını ve bu nedenle daha fazla

ışın aldığını belirterek vücutta biriken bu yükün mutlaka dışarı atılması

gerektiğini bildirdi. Bilimsel araştırmaların insan boyunun küçüldükçe

elektromanyetik dalgalara uğrama oranının daha azaldığını gösterdiğini-

söyledi.(02-9-2009 Vkt).

Bu açıklamalar doğrudan doğruya İslam ın en önemli

ibadeti namazın bir rüknü olan secdenin sağlık için büyük bir koruma olduğunu,

namazın devrimizde daha da önem kazandığını gösteriyor.

Başka bir haberde ise: Çocuklarınızı karanlıkta uyutun;

kanser olma riskini (tehlikesini) azaltın. Işık beyindeki -Melatonin- salgı

bezinin çalışmasını engelliyor. Melatonin ise kansere karşı koruyucumuzdur.

Onun için karanlıkta uyumalısınız. Melatonin denilen hormonun görevi bedenin

biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlamaktır. Hormon diğer antioksidan

(paslanmayı önleyen) tesirlerini de güçlendiriyor, kanserli hücrelere karşı

koruma sağlıyor Melatonin in güçlü olarak salgılanmasının kansere karşı koruyucu

olması özellikle görme özürlülerinde kansere yakalanma oranının sıfıra yakın

olmasıyla dikkati çekiyor. Ayrıca -yaşlanmayı geciktirici etkisi-nden dolayı da

üzerinde önemle durulan bir hormon. İşin can alıcı noktasından birisi hormonun

çocuklar üzerindeki tesiridir. Avrupa da lösemili ve kanserli çocuk sayısının

artmasından sonra yapılan araştırmalar sonucunda ailelerden çocuklarını

kesinlikle karanlık bir ortamda yatırmaları isteniyor. Melatonin hormonu ışığa

duyarlıdır. Deneylerde uyuyan kişinin hormon salgısı izlenirken ışık

açıldığında hormonun azaldığı, karanlıkta yoğun olarak salgılandığı tespit

edilmiştir deniyor ve:  Ayrıca geceleri

televizyon, bilgisayar, cep telefonu vb. elektronik aygıtların olmadığı, ya da

prize takılı bulunmadığı bir ortamda uyumaya çalışın. Prize takılı olan

aygıtlar siz uyurken enerjinizden çalar ve zinde kamlınızı zorlaştırır.

Dolayısıyla da 2 saatte alacağınız uykuyu 4 saatte alırsınız. Açıklamaları yer

alıyor.(3 Ekim 20009 Vkt.)

İşte burada İslami bilgilerimiz devreye girer. Kur an-ı

Kerim Nebe (amme) süresi 9. Furkan süresi 47. ayet-i kerimeleri uykunun

bedendeki dış hareketlerin tamamen kesilmesi, düşünce faaliyetlerinin

istirahata çekilmesi SÜBAT- şeklinde ifade edilirken gecenin de uykuda olanlar

için bir elbise olarak bildirilmesi uykudaki insanların gece (karanlık)

elbisesine muhtaç oldukları hususunda önemli bir uyarıdır. Böylece elbisesiz

olan insan vücudu fazla güneş ve soğuktan zarar gördüğü gibi uykudaki bir

insanın vücudunun da ışıktan zarar göreceği uyarısı yapılmaktadır. Ayrıca

Tekvir süresi 18. ayette teneffüs eden (oksijenle dolan) sabaha, Fecir süresi

1. ayette mutlak olarak yine sabah-a, Müddessir süresi 34. ayette aydınlanan

sabaha, İsra süresi 78. ayette sabah namazına yemin edilerek bir taraftan

sabahın temiz havasını almamıza, öbür taraftan sabah namazına dikkatimiz

çekilirken uyku elbisesi olan karanlığın çekilmesi üzerine ışığın etkisinin

başladığı bir saatte uyanıklık elbisesini giymemize dikkat çekilmektedir.

Elektromanyetik dalgalar uykuda olan bedene daha çok etki yapacağı gibi normal

ışık dalgaları da uykuda gevşemiş vücudu etkileyeceği açıktır. Demek oluyor ki

İslam ın kutsal kitabı Kur an-ı Kerim indiği asırda keşfedilmemiş biyolojik

olaylara girmeden ibadetleri emrederken tüm o detayların önlemlerini alacak

şekilde öğretiler getirmiştir.

- Milli Gazete, M. Hamdi Güner tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/855523/m-hamdi-guner/dinimiz-islam-sagligimizin-da-garantorudur