Haçlı zihniyeti hep vardı, Batıcılar görmek istemedi

Abdülkadir Özkan
Abdülkadir Özkan

Paris te saldırısı bir takım İslam düşmanlarına

istedikleri fırsatı vermiş olacak ki, düşmanlıklarını rahatlıkla sergilemeye

başladılar. Batılı İslam düşmanları saldırılarını sürdürmek ve dozajını artırmak

için bir bahane bulmuş oldular. Bir diğer ifade ile Haçlı zihniyetinin

aleniyete dökülmesi için bir fırsat bulmuş oldular. Buna karşılık bizdeki bir

takım Batıcılar da günlerden beri sıkı bir savunma cephesi oluşturmaya

çalışıyor, bir takım İslam düşmanlarının yaptıkları ve söylediklerini Haçlı

zihniyeti oluşturmak gibi takdim ediyorlar. Aslında Haçlı zihniyeti hiç yok

olmadı ki, böyle bir zihniyeti hortlatmak için harekete geçilmiş olsun. Yani,

Haçlı zihniyeti hep vardı, son olaylar bunun aleniyete dökülmesine zemin

hazırlamış oldu. Müslümanlara karşı sadece Haçlı zihniyeti bir takım eylemler

içinde bulunmuyor, bu iş Haçlı-Siyonist ortaklığı şeklinde açıkça yürütülüyor,

bunu gizlemeye de gerek duymuyorlardı. Son Paris saldırısı olsa olsa bu ikili ittifakın

artık gizlenemez hale gelmiş İslam ve Müslüman düşmanlığına bir kılıf

oluşturmuş olabilir. Bu bakımdan sorun Batılılardan çok bizdeki Batıcıların

gerçeği görmek istememeleri, bir takım değişikliklerle onlara benzemeye

çalışırsak kendilerinden kabul edebilecekleri düşüncesine sahip olmalarından

kaynaklanıyor. Haçlı zihniyeti, bir adım daha atarsak Haçlı-Siyonist ittifakı

görülmek istenmiyor.

Batının İslam a ve İslam dünyasına bakışı çok net iken

hâlâ AB ye gireceğiz diye çırpınıp duruşumuzun izahı olabilir mi Batılılar

duygularını gizlemeye bile gerek duymuyor, Türkiye tüm çırpınışlarına rağmen

kapıda bekletiliyor. Bununda ötesinde AB nin bir Hristiyan birliği olduğu,

Müslüman bir ülkenin arlarında yeri olmadığı sıkça tekrarlanıyor. Yani,

yüzyıllardan beri Haçlı zihniyeti varlığını koruyor, bunun farkında olmayan ya

da olmak istemeyen İslam dünyası. Eğer 65 yıldan beri AB ye girmek için

gösterdiğimiz gayreti İslam Birliği için göstermiş olsaydık bu birlik çoktan

gerçekleşir ve Türkiye de orada birinci sınıf ortak olarak yerini alırdı.

Olaylara sadece Türkiye-Batı ilişkileri açısından

baktığımızda bile ülkemize yönelik teröre yıllardan beri destek verenlerin ABD

ve ortakları olduğunu bilmeyen ve göremeyen kaldı mı Türkiye eğer 30 yılı

aşkın bir süreden beri terörle mücadele etmek zorunda kalıyorsa bunun

sorumlularının artık Batılılar olduğunu herkesin görmesi gerekiyor ve Paris

saldırısı bahane edilerek genelde İslam ve Müslümanlara, özelde Türkiye ye

yönelik bir takım ithamlarda bulunanların önce kendilerine bakmaları

gerektiğini yüksek sesle haykırmak durumundayız. Bizler savunmaya geçtikçe

onlar daha da densizleşiyor, saldırganlaşıyor. Hesap vermesi gereken İslam

dünyası değil, Haçlı-Siyonist ittifakıdır. Çünkü işgal edilen, öldürülen

Müslüman ülkeler ve Müslümanlardır. Artık içine sürüklendiğimiz Batı

karşısındaki eziklikten kurtulmamız, silkinip ayağa kalkmamız gerekiyor.

- Milli Gazete, Abdülkadir Özkan tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/854120/abdulkadir-ozkan/hacli-zihniyeti-hep-vardi-baticilar-gormek-istemedi