Allah?ın gazap ettikleriyle işbirliği yapanların akıbeti

M. Hamdi Güner
M. Hamdi Güner

Mücadele suresinin 14. ayetinde Yüce Allah: Allah ın

gadab ettiği kavimlerle tevelli edenleri görmedin mi Onlar ne sizdendir ne de

onlardan; (Gerçeği) bildikleri halde yalan yere yemin ederler uyarısında

bulunuyor.

Tevelli kelimesi dost edinmek anlamına da geliyor; ama

veli edinmek, işbirliği yapmak, işinin velisi, takipçisi yapmak anlamlarına da

gelmektedir. Ülkemizde okula giden öğrencilerin okuldaki durumunu takip etmek

üzere baba, anne, nine veya bir başkasının veli yapılması veya veli edinilmesi

bu kabildendir. Tevbe suresinin 23. ayetinde Yüce Mevla: Ey iman edenler küfrü

imana tercih eden baba ve kardeşlerinizi veli edinmeyin; onları kimler veli

edinirse onlar zalimlerdir beyanında bulunmaktadır ki Mücadele suresi 14.

ayetiyle aynı yola çıkmaktadır.

Dikkat edilirse Yüce Allah küfrü imana tercih edenler

babamız veya kardeşimiz dahi olsa onları veli (dost) edinmemizi yasaklıyor.

Ayetteki  Veli kelimesinin çoğulu

evliya yı sadece dost manasına alsak bile onları işimizi çeviren veli manasına

veli edinmenin de yasaklandığı kesinleşir. Çünkü dost edinemeyeceğimiz kişileri

işimizi çevirir bir mevkie getirmenin asla doğru olmayacağı gün gibi ortadadır.

Zaten Ali İmran suresi 28. ayette Yüce Yaratan: Müminler müminleri bırakıp

kâfirleri veli edinmesinler; bunu kim yaparsa Allah tarafından hiçbir şey

(güvence) içinde değildir uyarısı yapılmakta, Allah ın böyle kişileri, böyle

devlet veya hükümetleri korumayacağı beyan edilmektedir.

Mücedele suresi 14. ayette sadece kâfir olanların değil

küfürde ileri gidip küstahlaşan, aynı zamanda zulüm (haksızlık) yapanlarla

dostluk ve işbirliği yapanların bizim taraftarımız olmadıkları gibi işbirliği

yaptıkları kişi veya devletlerden de kabul görmeyecekleri, iki arada bir derede

kalacakları uyarısı yapılmaktadır. Nitekim Bakara suresi 61. ayette Allah ın

verdiği nimetleri beğenmedikleri için, Ali İmran suresi 112. ayette ehl-i

kitabın Allah ı inkâr etmekle kalmayıp haksız yere Peygamberleri öldürmeleri ve

(ilahi kurallara) isyan etmeleri yüzünden Yahudilerin üzerlerine zillet ve

miskinlik damgası vurulduğu ve Allah ın gazabına uğradıkları bildirilmektedir.

İşte bunlarla işbirliği yapanlar iki arada bir derede kalmaktadır.

Günümüz Hıristiyanlık âlemi (ki bunlara da Kur an ehl-i

kitap ismini vermektedir). Bunlar da tek başına İslam la başa çıkamayacaklarını

anladıklarından Yahudilerle işbirliği halindedir. Dolayısıyla bunlarla

işbirliği yapanlar da aynı akıbete düşmektedir ve düşecektir de.

Üzülerek ifade edelim ki Milli Görüş ün ortak olduğu

koalisyonlar (MSP-CHP, MSP-AP) ve bir yıl süren Refah-yol iktidarı hariç 50-60

yıldır kurulan hükümetler AET, AT ve AB ye (Avrupa Birliği) gireceğiz diye

vermedik taviz bırakmadılar. Ama yine de onlara yaranamadılar. Onlara

yaranamadıkları gibi Müslüman milletleri de darılttılar. Özellikle AKP iktidarı

ABD ve NATO ile birlik olup müslüman komşularımızın perişan olmasına sebep

oldu. ABD ye İncirlik üssünü, İskenderun ve Mersin Limanlarını açarak oradan

Irak ı bombalanmasına, orada iki milyon insan öldürülmesine, bir o kadar

müslüman kadına tecavüz edilmesine sebep olduğu gibi Mısır da seçimle işbaşına

gelen iktidara laikliğe geçmeleri tavsiyesinde bulunarak Müslüman Kardeşlerin

tepkisini çektiği gibi, şimdiki diktatör Sisi ve taraftarlarına darbe yapma

cesareti verdi. Bize Kıbrıs Harekat ında tam destek veren, Batı ve ABD

tarafından konulan ambargo karşısında savaşla ilgili ihtiyacımızı alıp bize

ulaştıran Kaddafi yi 6 gemi göndererek NATO ile birlikte bombalayıp

öldürülmesine ve tüm isçilerimizin Libya dan kovulmasına sebep olmuştur.

Suriye deki müslüman kardeşleri ise Ayaklanırsanız Esed i üç ay, hatta üç haftada

düşürürsünüz diyerek ayaklandırmış ama değil üç ayda üç yılda bile Esed

düşürülememiş, (şu anda iç savaş beşinci yılındadır) 2,5 milyon Suriyeli bize,

üç milyonu Ürdün e sığınmak zorunda kalmış, hatta birçok Suriyeli de Avrupa ya

kaçarken Akdeniz de boğulmuş Aylan Kürdi gibi çocukların ve nice insanın cesedi

karaya vurmuştur.

Şu anda Libya ve Mısır ile birlikte müslüman komşu

devletleriyle aramız açıktır. İran da Malatya Kürecikte ABD ye kurdurduğumuz

Füze Kalkanı dolayısıyla bize kırgındır. Bu böyle devam etmemeli tüm bu hatalar

telafi edilmelidir.

- Milli Gazete, M. Hamdi Güner tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/850093/m-hamdi-guner/allahin-gazap-ettikleriyle-isbirligi-yapanlarin-akibeti