Demokrasi bir din değildir

Mehmed Şevket Eygi
Mehmed Şevket Eygi

* DEMOKRASİ bir din değildir… Evrensel bir değer değildir… Demokrasiyi din haline getirmek, kutsallaştırmak, putlaştırmak, evrenselleştirmek doğru değildir… Demokrasi ağacı her iklimde, her toprakta, her ülkede yetişmez. Her çiftçi demokrasi yetiştiremez.

* Müslümanın gözünde üstün ve esas olan İslam’dır. Demokrasi, âdil islamî sisteme geçiş için bir köprü olabilir.

* İslam, doğru din, doğru inanç, doğru nizam, doğru dünya görüşü olarak ortaklık kabul etmez. Kur’anda “Allah katında din İslam’dır” buyurulmuştur.

* Demokrasi teori (nazariye) olarak başkadır, uygulama olarak başka. Genelde, teori ile realite arasında derin uçurumlar vardır.

* Uygulamada, demokrasi büyük kayıplar verir.

* Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir prensibi yaldızlı bir edebiyattan ibarettir.

* Demokratik sistemin başarıyla uygulanabilmesi için, öncelikle idare edenlerin vasıflı, âdil, doğru dürüst ve hikmetli (bilge) kimseler olması gerekir.

* Demokrasi kopukluk kabul etmez.

* Cumhuriyet rejimi, demokrasinin olmazsa olmaz şartı değildir. İngilterede cumhuriyet yok, krallık var ve en âlâ demokrasi oradadır.

* “İngiltere’de demokrasi son sınırına varmıştır. Bundan sonrası İslam’dır” (Bernard Shaw’un söylediği iddia edilen doğru bir söz).

* Sadece iyi bir anayasa metni ile demokrasi olmaz ve gelmez.

* Demokrasinin temel şartlarının birincisi devamlılıktır.

* İngiltere devamlılıklar ve demokrasi ülkesidir.

* Darbeler demokrasiyi katl eder.

* 1908’den bu yana Türkiye bir darbeler ülkesidir.

* Millî kimliğe, millî kültüre, dominant unsura aykırı demokrasi lafta kalır.

* Japonya ikinci dünya savaşında yenildi, 1945’te kayıtsız şartsız ABD’ye teslim oldu ama imparatorluk rejimi yıkılmadı, imparator tahttan indirilmedi, tarihî devamlılık sürdü.

* Egemenlik ulusundur diyeceksin ve millî kimliğe, millî kültüre, evrensel insan haklarına, adalete aykırı radikal devrimler yapacaksın. Böyle demokrasi olmaz!

* Halkı Müslüman bir ülkede laiklik demokrasiye aykırıdır.

* İngilterede laiklik yok. Orada din-devlet birliği var. Devlet ile din işbirliği yapıyor. En fazla hürriyet, demokrasi, adalet, insan hakları orada.

* Dünyada bir sürü muz, ananas, patates, şalgam cumhuriyeti var. Anayasalarında güzel şeyler yazıyor ama bu güzel anayasaların gölgesinden her kötülük, her zulüm, her pislik icra

ediliyor.

* İnsanlar insan olmak bakımından eşittir ama mutlak eşitlik yoktur. Yeryüzünde şu anda ondan fazla medeniyet vardır. İnsanların hepsi aynı kan grubundan olmadığı gibi, aynı

medeniyetten de değildir. Demokrasi her medenî yapıya uygun bir elbise değildir.

* Türkiyede, hiçbir zaman İngilterede ve İsviçrede olduğu gibi bir demokrasi olamayacaktır. Kimliğimiz, kültürümüz, sosyal yapımız, tarihimiz buna müsait değildir.

* Eğitim sistemi bozuk, yetersiz, çağdışı olan bir ülkede kör topal, yetersiz, aksak, bozuk bir demokrasi olur.

* Demokrasi ile cahillik, bedevilik, şarlatanlık, soytarılık, arivistlik, kirlilik, hırsızlık bir arada olamaz.

* Cumhuriyet fazilet rejimidir. Faziletin olmadığı yerde cumhuriyet olmaz.

* Ayasofya’nın camilikten çıkartılması hem cumhuriyete, hem demokrasiye, hem de laikliğe aykırıdır.

* Ezan-ı Muhammedî okunmasını yasaklamak, okuyanlara cani ve katil muamelesi yapmak da öyle.

* Şapka devrimi yapmak, bu saçma devrime karşı çıkanları karakuşî İstiklal Mahkemelerinde yargılayıp asmak, zindanlarda çürütmek de öyledir.

* Yeterli sayıda, kendisine hizmet edecek bilgili, ârif, derin kültürlü, ahlaklı, faziletli, istikametli (doğru dürüst), vasıflı, vatansever insanlar yetiştiremeyen, bunlardan kadrolar kuramayan,

işleri bunlara veremeyen bir ülke; cumhuriyet, demokrasi laiklik salatalarıyla selamet sahiline çıkamaz.

* İngiltere krallığı son olimpiyatlarda dünya ikincisi oldu. Türkiye nal topladı…

* Eğitim yarışmasında Singapur dünya birincisi oldu, Türkiye nal topladı.

* Çorak, eğitimsiz, millî kimliksiz, vasıfsız topraklarda, kalifiye olmayan insan unsuruyla demokrasi yemişleri yetişmez.

* İşin başı doğru bilgi, doğru kültür, hikmet, vasıflı insan, fazilet ve devamlılıktır. Bunlar yoksa eyvah, heyhat!

(Yukarıdaki yazıyı bugünkü yetersiz demokrasi havasında yazabildim. Eski o biçim demokraside yazamazdım. Her şeye rağmen demokrasinin bir nimet olduğunu kabul ediyorum. Lakin

demokrasi bu fakir için din değildir. İngiltere Müslüman bir ülke olduğu zaman bu yazımın önemi anlaşılacaktır.)

- Milli Gazete, Mehmed Şevket Eygi tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/844093/mehmed-sevket-eygi/demokrasi-bir-din-degildir