Ludlow katliamı

Fatma Tuncer
Fatma Tuncer

1914 tarihinde yaşanan “Colorado Kömür işçileri grevi” Ludlow katliamı olarak bütün dünyada yankı uyandırmıştı. Çoğunluğu Yunanlı, İtalyan, Sırp uyruklu olan işçiler Rockefeller ailesine ait olan Colorado Fuel and İron Company’de çalışmaktaydılar. Olay sendikaya üye olan bir kişinin öldürülmesi ile patlak vermiş ve işçiler acımasızca katledilmişti. Bu olayın ardından ayaklanan işçiler greve gittiler. Grev sonrası işçiler kasabadaki kulübelerinden atılınca yakın mahaldeki tepelere çadır kurarak tepki göstermeye devam etmişlerdi. Fakat daha sonra hiç beklenmedik bir olay gerçekleşmiş, Rockefeller iş grubu yöneticileri kiraladıkları adamları ile çadırlara saldırmışlar ve çok sayıda işçi öldürülmüştü. Ölen işçilerin sayıları artsa da onlar direniş devam etmişlerdi. 

Rockefeller ailesi madencilerin boyun eğmediğini görünce milli muhafızlar aracılığıyla işçilere ulaşarak ücretlerini ödemeye razı olmuşlardı. Fakat beklenin aksi bir durum olmuş, muhafızlar grev kırıcıları getirmişler ve madencileri dövmüşler, hapsetmişler ve greve son vermeleri için gözdağı vermişlerdi.

Rockefeller ailesi, işçileri susturmak için şiddete başvurmuş ve 1914 tarihinde grevcilerin, bin civarında kadın erkek ve çocuğu barındıran Ludlowdaki çadır kenti tüfekle taranmış, çadırlar ateşe verilmişti. Bir gün sonra çadır kentte dolaşan bir görevli çadırlardan birinin içinde hendeğin üzerine kapanmış demir bir çocuk karyolası görmüş ve karyolayı kaldırdığında on bir çocuk iki kadının kavrulmuş cesetleri ile karşılaşmıştı. Bu olay ülkede geniş yankı uyandırmış, insanlar Rockefeller ailesine ait yazıhanenin önünde yürüyüş yapıp tepkilerini ortaya koymuşlardı. Tarihe katliamı olarak geçen bu vahim olay, küresel güç odaklarının başını çeken Rockefeller ailesinin malum icraatlarından biriydi. 

Bugün olduğu gibi o gün de, toplumda ülke gündemini işgal eden katliam konuşulurken, ABD savaş gemileri Meksika’ya saldırıyor ve onlarca insanın ölümüne sebebiyet veriyordu. Ölüm, işgal ve zorbalık küresel güç odaklarının karakteridir ve bu zümreler tarihin hangi safhasında yaşarlarsa yaşasınlar karakterlerini belli ederler.

- Milli Gazete, Fatma Tuncer tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/843230/fatma-tuncer/ludlow-katliami