İki kilisenin deklarasyonu

ll. Vatikan Konsili‘nden sonra Vatikan‘dan İstanbul‘a düzenlenmiş üçüncü büyük ziyaret 16. Benedict‘in ziyaretiydi. Son ziyareti diğerlerinden daha anlamlı kılan faktör, iki kilisenin aralarındaki tarihî ihtilafı ortadan kaldırmak üzere önemli adımlar atmış olmaları ve bunu kuvvetli bir şekilde ifade etmeleridir.

Deklarasyon metninde ‘Konstantinapol Kilisesi‘ ifadesinin kullanılması ve Bartholomeos‘un ‘ekümenik vasfı‘nın özellikle teyid edilmesi dikkat çekicidir?

Deklarasyon "dinlerarası diyalog"dan bahseder, ancak metinde diyalog "İslam ile Hıristiyanlık" arasında olmaktan çok "kiliseler arasında", yani öncelikle Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasında diyaloğa vurgu yapmaktadır. Dikkat çekici bir şekilde Sırp Ortodoks Kilisesi‘nden, pek kuvvetli değilse bile Evanjeliklerden ve diğer kiliselerden bahsedilmekle beraber "İslamiyet"ten sarih ifadeler kullanılarak bahsedilmemekte, sadece "sonradan kurulmuş dinler"e atıflar yapılmaktadır:

4.12.2006 / ALİ BULAÇ / ZAMAN

- Milli Gazete, Kültür-Sanat bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/839635/iki-kilisenin-deklarasyonu