Bu sözde bir yanlışlık yok mu?

Abdülkadir Özkan
Abdülkadir Özkan

Siyasette üslubun giderek sertleşmesi, karşılıklı anlaşmayı zorlaştırıyor. Hatta anlaşmanın da ötesinde insanların birbirini dinlemesi ve anlaması imkânsız hale geliyor. Çünkü üslubun sertleşmesi beraberinde öfkeyi de getiriyor. Böyle olunca da, dilimizdeki, “Öfke ile kalkan zararla oturur” atasözü tahakkuk ediyor. Gelinen noktada dövizdeki hızlı yükseliş ister istemez toplumda sıkıntıya sebep oluyor. Dar ve sabit gelirliler ister istemez, “Bizim halimiz ne olacak?” diye soruyorlar. Bu soruların artması sonucunda muhalefet partileri de erken seçim çağrısında bulunuyor.

Ancak, öyle anlaşılıyor ki, muhalefetin erken seçim çağrıları Cumhur İttifakı’nın genel başkanlarını kızdırmış. Bir yandan Devlet Bahçeli bu erken seçim çağrılarına, “Polemikler yaratıp; bittik, tükendik demek felaket telalığıdır, kötü niyetlidir. Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçimdir. Erken seçim falan yoktur. Döviz operasyonları boşunadır, Türkiye’yi teslim alamayacaklardır” şeklinde karşılık verirken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, “Hâlâ erken seçim, erken seçim diyorlar. Seçim Haziran 2023’te. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işi” şeklinde görüşlerini açıkladı. Gerek Bahçeli gerek Erdoğan’ın aktardığımız bu cümleleri söylerken üsluplarının da gayet sert olduğunu, muhalefetten gelen eleştirilere öfkelendikleri çok net görülüyor.

Hemen belirteyim ki öfkelenmek, kızmak ve sevinmek de insani duygulardır. Önemli olan insanlar öfkelendiklerinde söyledikleri sözlerde ipin ucunu kaçırmamaktır. Muhataplarına hakaret edecek noktayla gelmesinler. Bu arada özellikle muhalefetten gelen eleştirilere tahammülsüzlük göstermemek gerekiyor. Çünkü muhalefet iktidarların yaptığı doğrulara doğru demek, yanlışlara dikkat çekmek durumundadır. Eğer, muhalefetin elinden bu imkânı alırsanız o zaman muhalefete gerek kalmaz. Böyle bir yapının da demokratik olduğunu söylemek imkânsız hale gelir.

Bu noktada Sayın Erdoğan’ın, “Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işidir” nitelendirmesinin maksadını aşmış bir değerlendirme olarak nitelendirmek sanıyorum yanlış olmaz. Çünkü ilkel kabilelerde bırakan 15-20 ayda bir seçim yapmayı onların seçim diye bir meselesi yoktur. Kısacası, bugün yeryüzünde ülkeler çoğunluk itibariye seçimli bir idare şekliyle yönetilmektedir. Elbette uygulamada bir takım eksiklikler vardır, olabilir. Ancak, ülkede sorunların giderek artması, toplumda dar ve sabit gelirli kitlelerin hayat şartları her gün biraz daha ağırlaşıyorsa muhalefetin çare olarak erken seçimi gündeme getirmesinin ilkellikle alakası olamaz sanıyorum. Çünkü demokrasilerde seçimler genellikle ülkenin içine düştüğü ekonomik ve sosyal krizden çıkmasında en önemli mekanizmadır. Bazı ülkelerde bir yıl içinde 2-3 defa seçime gidilebilmektedir. Bunun ilkellik olarak nitelendirilmesi kanaatimce doğru değildir. Bunun da ötesinde demokrasilerde vazgeçilmesi mümkün olmaz, belki seçim mekanizmasının anlam yitirmesi olabilir.

Bu arada özellikle de uygulamalarda ortaya çıkan bir takım aksaklıkların dile getirilmesini felaket tellallığı olarak nitelendirmek de sanıyorum eleştirilere ikna edici bir cevabın bulunamayışından olabilir. Çünkü kısa süre içinde dövizde ortaya çıkan artış ve paramızın değer kaybetmesi toplumda ciddi etkiler oluşturmaktadır. Bu etkilerin dile getirilmesini felaket tellallığı olarak nitelendirirseniz, bunun anlamı muhalefete, “Konuşma; sus, biz ne yapacağımızı biliyoruz” demek olur. Bu ise demokratik bir sistemde sağlıklı bir yaklaşım olmaz sanıyorum.

- Milli Gazete, Abdülkadir Özkan tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/8330332/abdulkadir-ozkan/bu-sozde-bir-yanlislik-yok-mu