Ekonomi; Adil Düzen Ekonomisi ve Topluluk-2

Reşat Nuri Erol
Reşat Nuri Erol

Kaldığımız yerden devam ediyor, daha fazla istifade edilmesi için bu yazımızın önceki yazımızla birlikte okunmasını tavsiye ediyoruz…

EKONOMİ ile ilgili Adil Ekonomik Düzen haftalık çalışmalarımız devam ediyor…

Üstadımız Süleyman Karagülle tarafından yazılan EKONOMİ kitabı önce genel olarak hazırlanıp Adil Düzen Çalışanı arkadaşlarımız tarafından redakte edildi, şimdi de haftalık çalışmalarımıza katılan çalışma arkadaşlarımızla birlikte yayına hazırlıyoruz…

“Topluluk” çalışmamızı iki yazıyla sunuyordum…

Bugün de çalışmamızın devamını okuyalım…

İstifade edilmesi dua ve dileklerimizle…

Eğitim

6-İnsanlar, yeniliklere uyum sağlamak için sürekli eğitim içindedirler. Eğitim beşikten başlar, mezarda biter. Başka türlü topluluğun ferdi olamazlar. Eğitimi de ibadetlerde almaktadırlar. İslamiyet bu eğitimin gerçekleşmesi amacıyla namazı, zekâtı, orucu ve haccı zorunlu kılmıştır. Namazda insanlar nasıl yaşayacaklarını öğrenirler. Zekâtta insanlar nasıl çalışacaklarını. Oruçta insanlar topluluğa uyabilmelerini sağlamak için irade sahibi olmayı öğrenirler. Hacda insanlar diğer tüm insanlarla ilişkilerinin eğitimini alırlar.

Barış

7-İnsanlar kişiliklerini koruyarak topluluğun ferdi olurlar. Bu sebeple yalnız insanlar arasında çekişme vardır, diğer canlılarda türler arası çatışma vardır. Aynı topluluğu oluşturan fertler arasında çatışma yoktur. İnsanlar da bu alanda yaşadıkları sorunları yargı yoluyla çözmüşlerdir. Taraflar birer hakem seçerler. Hakemler de başhakemi seçer. Hakemlerin verdiği kararlara herkes kendi rızası ile uyar. Hakemlerin karar alması biraz gecikebilir. İşlerin akışını durdurmamak için başkanlara geçici hakemlik görevi verilmelidir. Başkanın kararına uyulur. Mağdur olanlar mağduriyetlerini gidermek için sonra hakemlere gidebilirler.

Savaş

8-Halk merkez bucaklarda kurulan ve ilçelerin hakemleri tarafından oluşturulan mahkemelerle sorunları çözer ve barış içinde yaşar. Hakem kararlarına uymayan olursa hakem kararlarına uydurma işi ilçedeki yönetime aittir. Burada bu hizmeti gerçekleştirmek üzere güvenlik nöbetleri tutulur ve hakem kararlarına uymayanlar bertaraf edilirler. Hakem kararlarına uymayanlar ya ilçeyi terk etmek zorundadır ya da öldürülebilirler. Onları mülteci olarak kabul eden başka ilçedeki bucak onların verdikleri zararları ödemek durumundadır. Ülkeler ise yabancı devletlere karşı ülkelerini savunurlar.

Meclisler

9-Halk dayanışma ortaklıkları olarak örgütlenir. Ahlâki dayanışma ihmalden, ilmi dayanışma bilgisizlikten, mesleki dayanışma beceriksizlikten, siyasi dayanışma ise kasten ifa edilen zararları tazmin eder. İlmi dayanışmanın temsilcileri topluluklarda meclisleri oluştururlar. Dayanışma sorumluları mecliste ahlâki, mesleki, ilmi ve siyasi şuraları oluştururlar. İlmi şuralar başkanları seçerler. Siyasi şura başkanın önerdiklerinin halk tarafından onaylanması ile oluşur. Yaşamayı ahlâki, yasamayı ilmi, yürütmeyi mesleki, yönetmeyi siyasi dayanışma şuraları denetler.

Bakanlıklar

10-Toplulukların merkezlerinde 25 genel hizmetin 25 bakanı olur. Bunların taşra merkezlerde (semt, ilçe, bölge ve kıta merkezlerinde) bakanlık sorumluları bulunur. Buralarda vakıf şeklinde çalışan genel müdürlükler olur. Bunların yönetimlerini ilgili şuralar oluşturur. Aynı hizmetteki değişik genel müdürlükler arasındaki koordinasyonu bakanlık temsilcileri yaparlar. Bakanlık temsilcilerini bakanlar atarlar. Denetim mahkemelere gidebilme şeklinde olur. Hizmetlileri halk seçer. Halkın en az yirmide birine hizmet vermeyen o ilçede hizmet yapamaz. Beşte birinden fazlasına ise hizmet veremez.

Ekonomi (Adil Düzen Ekonomisi) ile ilgili yeni çalışmalarda buluşalım inşallah…

- Milli Gazete, Reşat Nuri Erol tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/8300235/resat-nuri-erol/ekonomi-adil-duzen-ekonomisi-ve-topluluk-2