Gönüller sultanı Mehmed Zahid Kotku Hazretleri

Ülkemizin gönül sultanlarından olan büyük âlim ve mürşid Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, rahmet-i Rahman’a kavuşmasının sene-i devriyesinde hasret ve minnetle anılıyor. Millî Görüş Hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve daha birçok ismin yetişmesinde büyük emekleri olan Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, 13 Kasım 1980 tarihinde rahmet-i Rahman’a kavuşmuştu. Birçok mümtaz şahsiyetin yetişmesinde emekleri bulunan ve bıraktığı eserlerle insanlığı irşat etmeye devam eden Kotku Hazretleri için sarf edilen sözlerin güzelliği de duyanları yürekten etkiliyor.

ERBAKAN HOCA’NIN HAYATINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİ

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’nin Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayatında önemli bir yeri vardır. Erbakan Hoca, İskenderpaşa cemaati mürşidi Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’nin sohbetlerine iştirak eder, tekkenin önünde diz çöker, ondan manevi güç alır ve bu minval üzere hayatına yön verirdi.

Anadolu coğrafyasının gönül sultanlarından olan büyük âlim ve mürşid Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, rahmet-i Rahman’a kavuşmasının sene-i devriyesinde hasret ve minnetle anılıyor. Millî Görüş Hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, yakın zamanın büyük âlimlerinden Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan, günümüzün ilim deryalarından Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit ve daha birçok ismin yetişmesinde büyük emekleri olan Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, 13 Kasım 1980 tarihinde rahmet-i Rahman’a kavuşmuştu.

MEHMED ZAHİD KOTKU HAZRETLERİ’NİN HAYATI

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan ve Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit gibi birçok mümtaz şahsiyetin üzerinde emeği olan ve nice gönülde izler bırakan Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, 1897 yılında Bursa’da dünyaya geldi. 1920 yılında İstanbul’da bulunan Gümüşhânevî Tekkesi’ne giderek Şeyh Dağıstanlı Ömer Ziyâeddin Efendi’ye intisap eden Kotku Hazretleri, Ömer Ziyâeddin Efendi Hazretleri’nin rahmet-i Rahman’a kavuşmasının ardından seyrüsülûkünü Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi Hazretleri’nin yanında sürdürdü. Bu dönemde hafızlığını tamamlayan Kotku, yirmi yedi yaşında iken hilâfet aldı.

KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ HAZÎRESİNE DEFNEDİLDİ

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, Mustafa Feyzi Efendi Hazretleri’nin talebi sonucunda çeşitli kasaba ve köylerde dinî hizmetlerde bulundu. Kotku, tekkelerin kapatılması üzerine Bursa’ya döndü ve babasının imamlık yapmış olduğu köye yerleşti. Babasının vefatının ardından onun görevini sürdürmeye başlayan Kotku Efendi, 1946 yılına kadar köy imamlığı yaptı, ardından Üftâde Camii imamlığına tayin oldu. 1952 yılı Aralık ayında Gümüşhanevî Dergâhı’ndan arkadaşı Abdülaziz Bekkine’nin rahmet-i Rahman’a kavuşması üzerine onun vazife yaptığı Zeyrek’teki Ümmü Gülsüm Mescidi’ne geldi. Bu mescidin istimlâki söz konusu olunca da 1958 senesinde Fatih İskenderpaşa Camii’ne tayin edildi. Kotku Hazretleri, vefatına kadar bu camide görevini sürdürdü. 1979 yazında gittiği Hicaz’dan 1980 yılının Şubat ayında ağır hasta olarak döndü. Ameliyat olduktan sonra hac mevsimi gelince tekrar hacca gitti. Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, 13 Kasım 1980’de İstanbul’da rahmet-i Rahman’a kavuştu. Cenaze namazı 14 Kasım’da Süleymaniye Camii’nde kılındıktan sonra Kanûnî Sultan Süleyman Türbesi hazîresine defnedildi.

MEHMED ZAHİD KOTKU HAZRETLERİ’NDEN KIYMETLİ SÖZLER...

* Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselâmı kendine mi’yar (ölçü) eyle. İşte o zaman hasta olup ilaç aramaktan da kurtulursun.

* Gönle giren çirkinlikleri ve günahları çıkarmak kadar zor bir şey yoktur. Onun için, senin baş düşmanının nefsin olduğunu unutma.

* Zikrullah ile meşgul olmak ruhu son derece kuvvetlendirir. Bu sayede nefis, arzularına eremediği gibi ruha teslim olmaktan başka çare bulamaz, bu suretle de nefsin elinden kurtulunmuş olur.

* Çok okumak, büyük bir devlettir.

* Kardeşlik ne kadarsa; Müslümanlık da o kadardır.

* Bazı köleler ilim sayesinde hür olmuşlardır. Bazı hür kimseler de cehilleri sebebiyle köle olmuşlardır.

* Allah Teâla sana hem akıl vermiş, hem göz ki, kâinatı görünce mutlaka sahibini arayıp bulasın diye. Eğer bulamıyorsan hakiki gözden ve gönülden mahrumsun demektir.

* İslam dini baştan sona hep edeptir.

ERBAKAN HOCA’YA TAKKE HEDİYE ETMİŞTİ

* Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’nin Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan‘ın hayatında önemli bir yeri vardır. Erbakan Hoca, İskenderpaşa cemaati mürşidi Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’nin sohbetlerine iştirak eder, tekkenin önünde diz çöker, ondan manevi güç alır ve bu minval üzere hayatına yön verirdi. Hocaefendi’nin rahmet-i Rahman’a kavuştuğu dönem tutuklu bulunan Erbakan Hoca ve arkadaşlarına Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi birer takke hediye etmişti. Takkeleri takarak kendilerini İskenderpaşa’da hisseden Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca ve arkadaşları, Zahid Kotku Hazretleri’nin hasta olduğunu biliyorlardı. Çok geçmeden vefat haberi gelmişti ve bu haber koğuştaki tüm Millî Selamet partilileri hüzne boğmuştu. Herkes sessizce ağlamaya çalışırken Necmettin Erbakan Hoca ve Fehim Adak, kendilerini tutamıyor ve hıçkırarak ağlıyorlardı. “Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür” diye düşünen Erbakan Hoca, çok sevdiği ve saygı duyduğu, manevi eğitim aldığı Zahid Kotku Hazretleri’ni kaybetmenin acısını derinden yaşıyordu. Tutuklu olmalarından dolayı cenazeye katılamayacak olmaları, Erbakan Hoca ve arkadaşlarını daha da üzmüştü.

BÜYÜKLERİN DİLİNDEN MEHMED ZAHİD KOTKU HAZRETLERİ

Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi hakkında önemli şahsiyetlerin söylediği sözler de Kotku Hazretleri’nin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Ali Haydar Efendi’den Sâmi Efendi Hazretleri’ne, Recai Kutan’dan Mahmud Esad Coşan Hocafendi’ye önemli şahsiyetlerin Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’ne dair sözleri şu şekilde:

* “Rahmetli Ali Haydar Efendi Hz.nin Hoca Efendi hakkındaki şu sözü naklediliyor: Bu Bursalı Hoca Efendi kimseye benzemiyor. Bu işin kolayını bulmuş, her şeyi Allah’a bırakıyor. Yani tam teslimiyeti var, bu Gümüşhaneli’nin ta kendisi!” derlermiş.”

* Sami Efendi Hazretleri’nden Kotku Hocaefendi hakkında şu kıymetli sözler naklediliyor: “Emin Saraç Hoca da Hoca Efendi ve diğer bir zat hakkında, ‘Onlar asrımızın son mürşid-i kâmilleridir. Onlar, ene’nin yanından hiç geçmemişlerdir. Çocukla çocuk, büyükle büyük idiler.’ demiştir.”

* Recai Kutan: “Bu bir altın zincirdir. Bu zincirin halkalarından birisi de mübarek Hocamız Muhammed Zahid Kotku Hazretleri’dir. Bir büyük mürşid-i kâmil, bir sàlih insan ve bir Allah dostu… Ataları 1870’li yıllarda Kafkasya’dan gelmişler, Bursa’ya yerleşmişler. Kendilerinin seyyid oldukları, Peygamber SAS Efendimiz’in ailesinden gelmekte oldukları bildiriliyor.”

* Mahmud Esad Coşan Hocaefendi: “Tatlı tatlı anlatmaya çalışırdı. Uzun giyinirdi. Sakalıyla, her şeyiyle sünnete uygundu. Anadolu şivesiyle konuşurdu, o da halkın hoşuna giderdi. Tabii lügat parçalamak, çok edebi konuşmak bir soğukluk meydana getirir. Ama halktan bir insan gibi onların telaffuzuyla konuşmak halkın hoşuna gider. Hocamız da kendisi halktan kimse olarak telaffuzunu değiştirmeye kalkışmazdı.” “Kalbinden geçenleri Allah’ın bildirmesiyle biliyordu. Şahidim, şahadet ederim. Sonra, gelenin sormadan cevabını verirdi. Sonradan itiraf ederdi: ‘Yahu şunu soracaktım. Hocam hiç sormadan cevabını verdi.’ veyahut ‘Kalabalıkta, vaazda, arka tarafta gönlümden şu soruyu geçiriyordum; onun cevabını verdi.’ derdi. Evliyâhullahta bu çok görülür. Allah’ın kullarına bahşettiği hoş hallerden birisidir.”

* Ali Ulvi Kurucu: “Hocaefendi’nin bize en çok tesir eden hali, hayatta sünnetleri ihya etmesi, Peygamber Efendimiz gibi yaşaması, yani hal ve hareketlerini S.A.S. Efendimiz’e uydurması idi. Sanki Rasûlüllah’ı görüyor da, o nasıl hareket ediyorsa öyle hareket ediyordu. Sonra yüksek tahsil gençliğini, hani kurtlar kapar diye kanadını açıp onları böyle koruması... Talebelerinin içinden hacca gider bakanlar olurdu, sonra profesörler olurdu. Onları böyle bir ana kuş gibi kanadının altına alır, sonra her sene hacca gelir, ekseriya karadan gelirdi. Haccın sadece bir seyahat değil, günahların affı, duaların kabulü olduğunu söylerdi.”

ESERLERİYLE İNSANLIĞI İRŞAT ETMEYE DEVAM EDİYOR

Ömrünü hizmete adayan Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, bugün de insanlığın önünü aydınlatmaya devam eden çok sayıda eser verdi. Bunlar; Tasavvufî Ahlâk (5 cilt), Cennet Yolları, Mü’minlere Vaazlar (2 cilt), Ehl-i Sünnet Akaidi, Ana Baba Hakları, Hadislerle Nasihatler (2 cilt), Nefsin Terbiyesi, Tezkiretül-Evliyâ Tercümesi, Risâle-i Hàlidiyye Tercümesi, Evrâd-ı Şerif, Faydalı Dualar ve 32 Farz Mecmuası, Yemek Adâbı. Ayrıca Hocaefendi’nin konuşmaları derlenerek de Zikrullahın Faydaları, Özel Sohbetler, Peygamber Efendimiz, Tenbihler gibi kitaplar hazırlanmıştır.

MİHENK TAŞI NİTELİĞİNDEKİ RÂMÛZ EL-EHÂDİS DERSLERİ

Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.’nin mihenk taşı niteliğindeki “Ramuz El-Ehadis” derslerinden aktarılan kısa bir bölümde müttaki (takva sahibi) olmanın gerekliliklerinden bahsediliyor. “Ramuz El-Ehadis” derslerinden aktarılan kısa bölümde şu ifadeler kullanılıyor: “Yedi şeyden kaçmadıkça insanlar, bir müttaki (takva sahibi) silsilesine giremezler. Gözlerini harama bakmaktan, dillerini kötü söz söylemekten, elleriyle şunu bunu incitmekten yahut haramlara uzatmaktan, ayaklarıyla haram, günah yerlere gitmekten, midesine de haram lokmaları sokmaktan korunmadıkça insan; müttaki sınıfına giremez!”

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/8228805/gonuller-sultani-mehmed-zahid-kotku-hazretleri