Aile ile ilgili Avrupa’dan alınan kanunlar değiştirilmeli

DİN-BİR-DER öncülüğündeki Kardeşlik Buluşmaları kapsamında “21’inci Yüzyılda Aile Yapımıza Karşı Tehditler ve Ailenin Korunması” teması ile “Aile Konferansı”nın dördüncüsü online olarak düzenlendi.

Din Görevlileri Birliği Derneği’nin (DİN-BİR-DER) “Aile Konferansı”nın dördüncüsü gerçekleştirildi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin konuk olduğu konferansta, “Aileyi oluşturan değerlere karşı olan tehditler” konusu ele alındı. Online ortamda düzenlenen “Aile Konferansı” programında DİN-BİR-DER Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, aile ile ilgili Avrupa’dan alınan mevzuatların düzenlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

“AVRUPA’DAN TERCÜME EDİLEN MEDENİ KANUNDAN KURTULACAĞIZ”

Din Görevlileri Birliği Derneği’nin (DİN-BİR-DER) “Aile Konferansı”nın dördüncüsü gerçekleştirildi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin konuk olduğu konferansta, “Aileyi oluşturan değerlere karşı olan tehditler” konusu ele alındı. Online ortamda düzenlenen konferansta, DİN-BİR-DER Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, aile ilgili olarak uygulamada olan mevzuatların yanlışlar barındırdığına dikkat çekerek, “Aile ile ilgili mevzuat fecaat arz ediyor. Biz bu konferansları kitap haline getirecek, STK’lara, Aile Bakanlığına, milletvekillerine, tüm toplum kesimlerine ulaştıracağız. Avrupa’dan tercüme edilen medeni kanundan, üzerimize giydirilen bu deli gömleğinden toplumumuzu kurtaracağız” dedi.

“ÜLKE SINIRLARINI KORUMAK NE KADAR ÖNEMLİYSE AİLEYİ KORUMAK DA O KADAR ÖNEMLİ”

Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Tayyip Elçi, aile kurumunu korumanın önemine değinerek, “Ülke sınırlarını korumak ne kadar elzemse aile kalemizi korumak da o derece önemlidir. Bu yüzden dış güçler ailemizi ortadan kaldırmak için aile yapımıza saldırma yoluna gitmişlerdir ve maalesef bunda da başarılı olmuşlardır. Eğer biz ailemizi koruyamazsak gelecekte aileden ve İslam toplumundan bahsetmek güç olacaktır. Bunun için hepimizin üzerine önemli görevler düşmektedir” ifadelerini kullandı.

“AİLELER KURULURKEN İSLAM’IN KURALLARINA UYULMALI”

Aile değerlerinin modernite ve sekülerleşme ile zarar gördüğüne dikkat çeken İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, ailelerin kurulması aşamasında İslam’ın hükümlerine uymak gerektiğini belirterek, “Son yüzyılda hakim olan modernite ve sekülerleşme aile üzerinden hesaplaşıyor. Bu yüzden de gerilim yüksek seyrediyor, çatışma sert geçiyor. Ailede değerler aile fertlerini birbirine bağlar ve fertler bu değerler çerçevesinde anlam kazanır. Fertler aileden koparılıp birey olarak konumlandırıldığında ise kopuş başlıyor, sorunlar baş gösteriyor. Aileler kurulurken İslam’ın hükümleri ve Hz. Peygamber’in tavsiyelerine kulak verilmeli.”

“AİLE KURUMUNUN DEVAMI İÇİN MESELELERİ AİLE İÇİNDE ÇÖZÜLMELİ”

Evlenecek gençlerin ve ailelerin birbirini en iyi şekilde tanıması için nişanlılık döneminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Köse, nişanlılık döneminde dini nikâhtan kaçınılması gerektiğine dikkat çekerek, “Evlenecek gençlerin ve ailelerin birbirini daha iyi tanımaları noktasında nişanlılık dönemi çok iyi değerlendirilmeli. Bu dönemde özellikle dini nikâh kıymaktan kaçınılmalı. Ailedeki uyuşmazlıkları minimum seviyede tutmak için en önemli mekanizma istişare mekanizmasıdır. Günümüzdeki evliliklerin sona ermesinin en başta gelen nedenlerinden biri ailelerin yeni evli çiftlere çok müdahale etmesi. Aileler bu konuda daha hassas davranmalı. Aile içi meseleler aile içinde çözülmeli” diye konuştu.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/8064238/aile-ile-ilgili-avrupadan-alinan-kanunlar-degistirilmeli