Kâbe ve Medine’nin… 140 yıllık tasvirleri yayınlandı

Ansiklopedinin internet sitesinde Kâbe, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Nebevi’nin 140 yıllık tasvirlerinin de bulunduğu çok sayıda görsel yayınlandı.

2013 yılında 44 cilt olarak baskısı tamamlanan, ardından iki ek cildi yayımlanan, 2014’ten itibaren internet üzerinden ücretsiz erişime açılan ve 2018’den itibaren de bir elektronik ansiklopedi haline gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi, yeni bilgi ve görsellerle güncellenmeye devam ediyor.  Osmanlı dini-tasavvufi kültürünün en önemli kaynaklarından olan ve 15. yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair Yazıcıoğlu Mehmed Efendi’nin, Hz. Peygamber’in (SAV) hayatını sade ve akıcı bir üslupla anlattığı, siyer-mevlid türü bir manzum eser olan Muhammediyye’nin müellifine ait el yazması nüshasına ve farklı taş baskılarına ait görseller TDV İslam Ansiklopedisi tarafından yayımlandı. Yüzyıllar boyunca elden ele dolaşan eser hakkında TDV İslam Ansiklopedisi’nde yer alan “Muhammediyye” maddesinin dijital versiyonu, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla yeni ve orijinal görsellerle güncellenerek “islamansiklopedisi.org.tr” adresinde okurların dikkatine sunuldu.

ÇOK SAYIDA TASVİR YER ALIYOR

Türkiye ve dünya kütüphanelerinde çok sayıda yazma nüshası bulunan Muhammediyye’nin yirmiden fazla taş baskısından 1800’lü yıllarda Ahmed Rakım Efendi ve Mustafa Rakım Efendi gibi meşhur hattatlarca yazılmış olanlara ait bazı görseller de TDV İslam Ansiklopedisi “Muhammediyye” maddesinde araştırmacıların dikkatine sunuluyor. Bu görseller arasında 19. yüzyıla ait Kâbe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevi çizimleri, cennetteki Tûba ağacının ve kıyamet günü Hz. Muhammed (S.A.V.) ümmetinin altında toplanacağı livaü’l-hamd sancağının tasvirleri dikkat çekiyor.

- Milli Gazete, Kültür-Sanat bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/8000236/kabe-ve-medinenin-140-yillik-tasvirleri-yayinlandi