TED Üniversitesi TÜBİTAK 1001 programında rekora koşuyor

Türkiye’nin “ana-akım araştırma programı” olan TÜBİTAK 1001’de; projeler ortalama %15’lik kabul oranı ile fonlanıyor. Sunduğu 8 projeden 5’i fonlanan TED Üniversitesi, %50’nın üzerindeki kabul oranıyla rekora koşuyor.

TÜBİTAK 1001, Araştırma Ve İnovasyon Yetkinliğimizi Uluslararası Zeminde Görünür Kılıyor

Geleceğin araştırma çıktılarına yön veren TÜBİTAK 1001, bilimsel çıktının akademik, toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesinde büyük rol oynuyor. TÜBİTAK 1001 programının yarattığı etki, ülkemizin araştırma ve inovasyon yetkinliğinin uluslararası zeminde görünür olmasına önemli katkı sağlıyor. 

Yenilikçi Ve Sürdürülebilir Yaklaşımlarımızla Fark Oluşturduk

TED Üniversitesi Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Dr. Sanem Yalçıntaş, sağlanan yüksek kabul oranında TED Üniversitesi akademisyenlerinin ulusal ve küresel sorunlara sunduğu yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımların etkili olduğuna dikkat çekti. “TEDÜ olarak ülkemizin araştırma ve inovasyon performansını yükseltecek projelerle sisteme katkıda bulunmaktan son derece mutluyuz” diyen Dr. Yalçıntaş, bu süreçte TÜBİTAK desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Fonlanan Projeler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aykut Yıldız, Sosyal Medyadaki Fikir Dinamiğinin Diferansiyel Oyun Olarak Modellenmesi Ve Ağdaki Trollerin Otomatik Tespiti

Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kutluk Bilge Arıkan,    El için Robotik Ayna Terapi Sisteminin Motor Öğrenme Temelli Geliştirilmesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Bayram, Tsunami Tehdidine Karşı İstanbul İli Marmara Denizi Kıyıları Tahliye Planlaması ve Yönetimi

İnşaat Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Özkan Kale, Türkiye için Deprem Tehlike Analizlerindeki Yer Hareketi Epistemik Belirsizliğinin Omurga Model Yaklaşımıyla Bölgesel Olarak Tanımlanması ve Oluşturacağı Yaygın Etkilerin Araştırılması

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili, Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kezban Çelik Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) Depremler Karşısında Sosyal Kırılganlık Analizi ve Sosyal Kırılganlık Ölçeği Geliştirilmesi Projesi

- Milli Gazete, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/7946423/ted-universitesi-tubitak-1001-programinda-rekora-kosuyor