Mağdur olanlara hukuki destek

Aşı bilgilerinin ve PCR test sonuçlarının ibrazının istenmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, bu yönde istenen belgeleri teslim etmeyen eğitim çalışanlarına yapılacak bir adli yaptırımın da hukuki karşılığının olmadığı belirtildi.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile Koronavirüse karşı öğretmenlere haftada iki defa PCR testi yapma zorunluluğu getirildi. Getirilen test zorunluluğuna tepkiler git gide artarken Eğitim-Bir-Sen PCR testi zorunluluğu sürecinde mağduriyet yaşayacak üyelerine hukuki destek sağlayacaklarını açıkladı. Getirilen PCR test zorunluluğunun hukuki karşılığının olmadığı kaydedilen açıklamada, hukuk devletine yakışmayan bir karar olduğunun altı çizildi. Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada salgın sürecinde eğitimi zarara uğratmadan çalışan öğretmenlerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini altı çizilerek, salgının sona ermesini eğitimcilerinde istediği ve bu yönde tedbirlere uymaya çalıştıkları kaydedildi.

HUKUKÎ BİR DAYANAĞI BULUNMAMAKTADIR

Öğretmenlerin fedakarlıklarına rağmen getirilen test zorunluluğunun kabul edilebilir olmadığı ve sürdürülebilir olmadığı kaydedilen açıklamada, “Bu hatalı uygulama neticesinde eğitim çalışanlarına dayatılan, okullarda mesleklerini ifa edebilmek için aşı bilgilerini, aşı olmamış iseler PCR test bilgilerini ibraz etmelerinin istenilmesinin hukukî bir dayanağı bulunmamaktadır. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, idareye bu yönde bir yetki vermediği gibi ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak kişinin rızası olmaksızın hem sağlık bilgilerinin istenilmesinin hem de aşılamayı bireysel bir tercih olmaktan çıkarıp zorunlu bir sonuç hâline getirecek dayatmacı idari tasarrufların hukuk devletine yakışmayacağı ortadadır” ifadeleri kullanıldı.

OLDU BİTTİ İLE KURAL HALİNE GETİRİLMESİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Aşı bilgilerinin ve PCR test sonuçlarının ibrazının istenmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, bu yönde istenen belgeleri teslim etmeyen eğitim çalışanlarına yapılacak bir adli yaptırımında hukuki karşılığının olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Anayasal ve yasal haklarını kullanarak rızaları olmaksızın tıbbi müdahaleye tabi tutulmak istemeyen, özel nitelikli kişisel veri olan aşı ve PCR test sonuçlarını paylaşmak istemeyen eğitim çalışanlarının, bu nedenle disiplin soruşturması, cezası veya idari para cezası yaptırımına tabi tutulmaları hukuk devleti ilkesinin ve kanunların apaçık ihlalini teşkil edecektir. Eğitim-Bir-Sen olarak, bu süreçte bu türden hukuka ve kanuna aykırı yaptırımlara tabi tutulan, tutulmaya kalkışılan üyelerimizin yanında olarak gerekli her türlü hukuki desteği verecek; hukuksuzluğun bir oldu bitti ile kural hâline getirilmesine sessiz kalmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/7759617/magdur-olanlara-hukuki-destek