Ücretli çalışan büyük sıkıntı içinde

Geçtiğimiz yıl yapılması gereken ancak pandemi nedeniyle ertelenen ASRİAD 2. Genel Kurulu Bayrampaşa’da gerçekleştirildi. Genel Merkez Teşkilatı ve şubelere mensup delegelerin yanı sıra Genç ASRİAD’ın da katılım sağladığı genel kurulda kurucu Başkan Adnan Danışman, seçime katılan delegelerin tamamının oyunu alarak ikinci kez genel başkanlığa seçildi. ASRİAD Genel Başkan Adnan Danışman, ASRİAD’ın kimlik konusunu önemseyen ve değerler sistemine sahip bir işadamları örgütü olduğunu belirtti. Danışman, konuşmasında ekonomiyi de o değerlere dayalı okumayı ve icra etmeyi öncelediklerini söyledi. Danışman, “İçinde hakkaniyetin doğal olarak gömülü olduğu bir ahlak hali, tüm alanlarda kaliteyi şekillendirmesi için öne çıkarıldı. Bu fotoğraf aynı zamanda tüm insanlığa sunulacak çok iddialı bir muhtevayı sembolize etmektedir. Bilhassa pandemi dönemi ile birlikte ortaya çıkan olumsuz ekonomik verilere rağmen ihracat atılımları memnuniyet vericidir ama sabit ücretli olarak çalışan kesim maalesef büyük bir sıkıntı içinde bulunmaktadır” diye konuştu.

“BAŞARIYI, KENDİ DEĞERLERİMİZİ ISKALAMADAN KOVALAMALIYIZ”

Dünyada çok kıyasıya bir rekabetin içinde bulunduğumuzu ve bunu çok hızlı kavramamız gerektiğini belirten Danışman, “Türkiye gibi, İslam dünyasının da kendisinden beklentilerinin son derece yoğun olduğu bir ülkede faaliyet yapan bir STK olarak, gelecek vizyonuna iyi odaklanmalıyız. Yarının iş dünyasını kurgulamak üzere dijital alana iyi hâkim olmalıyız, yatırımlarımız ileri teknolojiye dönük olmalı. Atadan kalma ve geçerliliği kalmamış metotları bir kenara bırakmalıyız. Günceli iyi yakalamalı ve yarını sağlam kurgulamalıyız. Bilim ve teknolojiyi iyi takip eden değil, bunları iyi üreten bir anlayışa geçiş yapmalıyız. Tüm bunları da kendi değerlerimizi ıskalamadan ve büyük bir özgüvenle kuşandığımız ahlak değerleriyle gerçekleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/7657816/ucretli-calisan-buyuk-sikinti-icinde