Türkiye ile Ürdün arasında ticari anlaşma

1 Ekim 2019'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma ile taraflar arasında dostça ilişkileri güçlendirme ve mevcut ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini eşitlik, ayrımcı olmama ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde daha da genişletip çeşitlendirme arzulanıyor.

Buna göre iki ülke, ortak çıkarlarının istikrarlı ve öngörülebilir bir şekilde korunması temelinde, ticari ve ekonomik iş birliğini kolaylaştırmak, genişletmek ve çeşitlendirmenin yanı sıra firmalar için cazip bir iş ortamının desteklenmesi amacıyla, kendi kanunları ve düzenlemeleri ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kural ve prensipleriyle uyumlu şekilde gerekli tüm önlemleri alacak.

Öte yandan, taraflar önceki kazanımlara dayanarak ve teknoloji transferi ile mesleki eğitim merkezleri konusundaki iş birliğini ilerleterek, ekonomik kalkınma ve ticaret alanlarında bilgi transferi ve deneyim paylaşımını destekleyecek.

Bu çerçevede Türkiye ve Ürdün'ün, anlaşmada belirtilen 16 alanda iş birliğini geliştirmesi hedefleniyor.

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/7608448/turkiye-ile-urdun-arasinda-ticari-anlasma