Nedim Urhan Hocanın “Kur’an ve Sünnete İttiba” tavsiyesi

Siyami Akyel
Siyami Akyel

Son devrin önemli Ehl-i Sünnet âlimlerinden Nedim Urhan hocamızın, Kur’an ve sünnete ittiba konusundaki hassasiyetleri efkâr-ı umumiyenin malumlarıdır. Hocamız kendisini “Ehl-i Sünnet vel-cemaat görüşünün sempatizanı” olarak tanımlasa da, duruşu ve ortaya koydukları bu mütevazı söylemden öte tam anlamıyla Ehl-i Sünnet müdafaasıdır.

Nedim Urhan hoca gibi bir âlimin Kur’an ve sünnet müdafaasında, Kur’an ve sünnete ittiba konusunda hassasiyet sahibi olmaması eşyanın tabiatına aykırıdır. Hayatını İslâm davasına adamış böyle bir âlimin, İslâm’ın asli delillerinden “Kur’an ve sünnet”e ittibayı tavsiyesi ve “Mümin olmak için her hususta Yüce Allah’a ve Resulüne itaat etmek olmazsa olmaz şarttır” demesi tabiidir.

Nedim hoca, Haşr Suresi 7’inci ayetindeki, “Resul, size neyi getirdiyse alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının” emrini örnek göstermekte ve bu ayetin, “Müminin Rasûlullahın söz ve davranışlarına nasıl bakacağını, sünnetin değerini ve konumunu belirttiğine” işaret ederek şu örneği vermektedir:

“Bir gün Rasûlullah (a.s.), Hz. Ömer’e (r.a.):

–Ya Ömer, benimle senin arandaki durum nasıldır, diye sorunca,

Hz. Ömer (r.a.):

–Ya Rasûlullah, seni malımdan ve ailemden çok seviyorum, dedi.

Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.):

–Ya Ömer, olmadı, buyurdu.

O an Hz. Ömer (r.a.) beyninden vurulmuşa döndü ve hemen Rasulullaha koşarak:

–Seni nefsimden (canımdan) de çok seviyorum, deyince,

Peygamberimiz (s.a.v.):

–Evet, şimdi kâmil iman sahibi oldun, ya Ömer, buyuruyor.”

Nedim Urhan hoca, Kur’an ve sünnete ittiba etmek gerektiğinin üzerinde ısrarla durarak şöyle demektedir:

“Bir kimse Hz. Peygambere (s.a.v.) inanıyorsa Kur’an’ı gündeminin başına alması” gerekir. Mümin bir kimse bir ayeti bile rafa kaldıramaz. Hz. Aişe validemizin ifadesiyle “Rasulullah’ın ahlakı, Kur’an’dır”. Rasulullah (s.a.v.), Kur’an’ın emirlerinden bir zerre eksiklik veya dönüş yapmamıştır. Müşriklerin bütün dünyaları önüne koymalarına, her şeyi temin edeceklerini vaat etmelerine rağmen O (s.a.v.): “Benim davamın zerresi bu sizin tekliflerinizin tamamına bile tekabül etmez” diyerek reddetmiştir. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hud Suresi, 12) istikametinden asla şaşmamış ve bize bu noktada eşsiz bir örnek olmuştur.

Rabbimiz, Kur’an ve sünnete sımsıkı sarılan müminlere dünyada huzur ve saadet vaat ettiği gibi asıl yurdumuz olan ahirette de, “…Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır” (Fetih Suresi, 17) müjdesini veriyor.

Allah-u Teâlâ, Nedim Urhan hocamıza sıhhat ve afiyet ihsan etsin. Müslümanlara da Nedim hoca gibi değerlerin kıymetini bilmeyi nasip etsin.

- Milli Gazete, Siyami Akyel tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/7532812/siyami-akyel/nedim-urhan-hocanin-kuran-ve-sunnete-ittiba-tavsiyesi