Devşirme

Burhan Bozgeyik
Burhan Bozgeyik

Yaklaşık kırk yıl önceydi. Süleymaniye Kütüphanesi'nde araştırma yaparken, baktım araştırma yapanların büyük ekseriyeti yabancı. En çok da Amerikalı. Kütüphane Müdürü Muammer Ülker Bey'e, Amerikalıların hangi konuları araştırdıkların sordum. “Osmanlı devlet sistemini” dedi. Sonraları hâdiseleri tahlil edince şunu gördüm: Amerika başta olmak üzere, “1. ligde oynayan” bütün devletler Osmanlı üzerine çok ciddi araştırmalar yapmışlar. “Bu devlet nasıl muvaffak olmuş, nasıl 600 küsur sene gibi çok uzun yıllar ayakta kalmayı başarmış?” İşin doğrusu bu ya, çok iyi analiz yapmışlar. Konu uzun. Biz en çok üzerinde durdukları üç konuyu sıralayalım:

1) Osmanlı'yı ayakta tutan ve muvaffak kılan sır: Kur’an’a olan bağlılıkları. Karşımıza Osmanlı gibi bir devletin tekrar çıkmaması için Müslüman neslin Kur’an ile olan irtibatını koparmak lazım.

2) Devşirme Sistemi: Osmanlı’nın devşirme sistemini örnek almamız ve bunu Müslümanlara karşı uygulamamız lazım.

3) Osmanlı'yı muvaffak kılan temel unsurlardan biri cihat modeli. Öyle ise bizim de bunu uygulamamız lazım.

Biz bu yazımızda, ecnebilerin, bilhassa Amerika’nın ve İngiltere’nin üzerinde durduğu bu üç konudan “Devşirme” konusu üzerinde duracağız. Osmanlı Devleti, “Devşirme sistemi”ni mükemmel uygulamıştır. Fethettiği topraklardaki Hıristiyan çocuklarını almış, onlara İslâmiyet'i sevdirmiş ve gönüllü olarak Müslüman olmalarını sağlamış, daha sonra da onları askerî ve idârî sahalarda istihdam etmek üzere yetiştirmişlerdir. Yeniçeri Ocağı’nın temeli bu devşirme sistemi ile atılmıştır. Enderun’da yetişen devlet adamlarının bir kısmı da bu devşirme sistemi ile devlete kazandırılmış olanlardır. Bunlar arasında vezirlik payesine yükselenler de olmuştur.

Gelelim son yüz yılda, mahut devletlerin bize karşı uyguladığı devşirme sistemine… Onlar bu sistemi şöyle uygulamışlardır:

a)  “Sözlerinin geçtiği” ülkelerde eğitim sistemlerini kendileri dizayn etmiş ve o eğitim sistemi ile yetişenlerin “gönüllü devşirme” olmasını sağlamışlardır. 

b) FETÖ elebaşısı gibi adamlar bulup yetiştirmiş, onlar vasıtasıyla devşirme elemanlar devşirmişlerdir. Bu mahut adamın 120 küsur ülkede açmış olduğu okulların temel gâyesi budur. Yani o terör örgütü elebaşısının efendilerine eleman yetiştirmek…

c) Alt yapısı hazırlanmış “devşirme adaylarını” alıp kendi ülkelerinde yetiştirmek suretiyle kalifiye hale getirmek…

d) Mükemmel yetiştirdikleri devşirmelerini köşe başlarına yerleştirmek…

Konu derin. Ben az söyleyeceğim, siz çok anlayın. Biz 30-40 senedir kendimizi paraladık. “Çocuklarınızı bu herifin okullarına göndermeyin. Yazık edersiniz. Çocuklarınızı kaybedersiniz” dedik. En yakınlarımıza anlatamadık. Böyle böyle bir nesil, iki nesil heba oldu…

Sedece FETÖ yapılanması mı böyle yaptı? Âlem-i İslâm’da sürüsüne bereket. Düzinelerle buna benzer yapılanma oluşmuş. Müslümanların evlatları “devşirilmiş.” Buna bir de Hıristiyan ve Yahudi çocuklarını ilave edin. Onlar zaten aileleri tarafından mükemmel yetiştirilmişler. Eh, isimleri de Müslüman ismi. Soy-sop kökenini araştırmak da mümkün değil. Yani bütünüyle içimize karışmış durumdalar. 15 Temmuz’da olduğu gibi, o kadar hâin nasıl bir anda ortaya çıktı? Daha bunlar aysbergin görünen kısmı…

Bizim safdil insanlarımız, ciğerparelerini, hem de en zekilerini kendi elleriyle devşirmecilerin ellerine  teslim etti. Pek çok İslâm ülkesinde devşirme yetiştiren eğitim sistemi aktif halde…

Peki bu oyun nasıl bozulacak? Bunun bir tek yolu var: Çocuklarımıza, gençlerimize, “doğru İslâmiyet'i” öğreteceğiz. İslâm'ı hayata hâkim kılacağız. Aksi takdirde, “onlar” bizi bizden olanlarla vurmaya devam edecekler. İşin doğrusu, bizi iyi çözmüşler… Vay gâvur oğlu gâvurlar vay…

- Milli Gazete, Burhan Bozgeyik tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/7516345/burhan-bozgeyik/devsirme