Teşrik Tekbiri ne zaman, nasıl getirilir? Kazası var mıdır?

İslam ıstılahında Kurban bayramının birinci gününe yevm-i nahir, diğer üç gününe ise eyyâm-ı teşrik denir.

Bu önemli günlerde gerek tek başına gerekse cemaatle de olsa her Müslümanın teşrik tekbiri getirmesi vaciptir. Teşrîk tekbirleri kimi mezhep ve fakihlere göre vaciptir. kimilerine göre ise sünnettir.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR? TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbirleri arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazının arkasında birer defa  okunur.

اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ  

Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd şeklinde tekbir alınır.

Bunlara teşrik tekbirleri denir.

TEŞRİK TEKBİRİ'NİN ANLAMI NEDİR?

Teşrik tekbirlerinin anlamı ise şudur:

 "Allah her şeyden yücedir,

Allah her şeyden yücedir.

Allah'tan başka ilâh yoktur.

O Allah her şeyden yücedir,

Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." 

TEŞRİK TEKBİRİNİ, CEMAATLE NAMAZ KILAN HER KİŞİ OKUMALI MIDIR?

Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olanlara teşrik tekbirler vaciptir. Bu konuda tek başına kılanla, imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın eşittir. Böyle teşrîk tekbirleri cemaatle de, yalnız başına da eda edilir. Kaza da edilebilir. Erkekler tekbiri açıktan, kadınlar ise gizlice getirir.

Vitir namazı ile bayram namazları sonunda tekbir getirilmez. Bayram namazından sonra cemaatİn tekbir getirmesi şart değildir.

TEŞRİK TEKBİRİNİN TARİHİ! TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN OKUNMAYA BAŞLANMIŞTIR

Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek, tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur

 [es-Saffât, 37/102, 107; İsmail maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88].

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?

Tekbirlerin yirmi üç vakit okunması Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göredir. Fetvâ da buna göre verilmiştir. Ebû Hanîfe'ye göre, teşrîk tekbirleri arefe günü sabah vaktinden, bayramın ilk günü ikindi vaktine kadar olan sekiz vakit farz namazlarının arkasından getirilir.

TEŞRİK TEKBİRİ'NİN KAZASI OLUR MU?

Teşrik tekbirleri günlerinde namazı kazaya kalan bir kimse, bu namazları yine teşrik günlerinde kılarsa tekbirleri de kaza eder. Teşrik günlerinden sonra kıldığında ise, teşrik tekbirlerinin kazâsı gerekmez.

Bir yılın teşrîk günlerinde kazaya kalan bir namaz, yine o yılın teşrik günlerinden birinde kaza edilse, sonunda teşrik tekbiri alınır, fakat başka günlerde veya başka yılın teşrîk günlerinde kaza edilse, teşrîk tekbiri alınmaz.

KADINLAR TEŞRİK TEKBİRİ'Nİ NASIL YAPARLAR?

Kadınlar teşrik tekbirlerini gizli olarak getirirler.

- Milli Gazete, Ramazan bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/7497078/tesrik-tekbiri-ne-zaman-nasil-getirilir-kazasi-var-midir