İsraf belgesi tasarruf genelgesi! Kamuda kara delik!

Nedim Odabaş
Nedim Odabaş

Erdoğan,  kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı. Bugüne kadar yapılan ama “artık yapmayın” denilen israf kalemleri, kamu kaynaklarının hovardaca kullanıldığının, kara deliklerle hazinemizin yutulduğunun belgesi niteliğinde. " Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği hariç" ibaresi eklenen genelge Cumhurbaşkanını kapsamıyor. “Rabbena, hep bana”… Bal tutan parmağını yalar… Kara delik ve israfın belgesi niteliğindeki genelgede bazı maddeleri analiz edelim. Kamu kurum ve kuruluşları hizmet alımı suretiyle edinecekleri toplam taşıt sayısının kademeli olarak azaltılmasına ilişkin tedbirleri alacak, bu kapsamda 2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak. Taşıt edinimleri ihtiyaç analizlerine dayandırılacak, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. İlgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler ile hibe dâhil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek. Kanunun izin verdiği haller hariç hiçbir makama yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek. Memuriyet mahalli dışındaki görevlere zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmemesi hususunda ilgililer azami özen ve dikkati gösterecek. İlgili soru 1: En düşük daire müdürünün bile altında 1 milyon TL’lik lüks araçlar varken,  bu makam hovardalarına sınırlama getirilip araçları değiştirilecek mi? 

Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç, açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. İlgili soru 2:  Bu tür organizasyonlarla kamunun kaynaklarını yemeye alışmış olan, başını kaldırıp da işini yapamayan bürokratik oligarşiye bu madde nasıl işleyecek? Basın yayın organlarına verilen (havuz medyası/yandaş medya kastediliyor) ilan ve reklamlar kısılsın. Devlet kurumlarına gereksiz gazete alınıyor (havuz medyası/yandaş medya kastediliyor) artık alınmayacak. İlgili soru 3: İşleri güçleri sadece iktidar icraatlarını ve söylemlerini kamuoyuna aktarmak, algı yönlendirmek,  rıza üretmek, icraatları pohpohlayıp cilalamak olan, menfaatperest medyaya bu madde nasıl işletilecek? Aynı tornadan çıkmışçasına hazırlanan,  hiçbir albenisi kalmayan, mesleğin temel ilkelerinden kopup zihin dönüştüren, iktidar borazanlığı yapan, siyasi operasyon çeken troller gibi davranan, tirajları yerlerde sürünen yandaşlar, değirmenin suyu kesilince ne hale gelecekler? İktidar suflesi Polyanna masallarını anlatarak kamuoyunu uyutmaya devam edecekler mi? Kalemlerini iktidarın emrine amade kılan, bağımsızlığı, özgürlüğü yok olmuş çarpık medya anlayışından dönerek iktidarın yanlışlarını söyleyecek cesareti bulacaklar mı? Haksızlıkları, yanlışları görüp, millet adına denetim yapıp, dördüncü güç gerçeğiyle yolsuzluklardan hesap sorulmasını sağlayacaklar mı? Unutup rafa kaldırdıkları “kalemini satma, gerekirse kır” mesleğin ana ilkesini hatırlayacaklar mı? Kendi ayakları üzerinde durup,  okuyucularına yaslanıp, hakkaniyetli yayın ilkesiyle gerçek medyacılık zeminine dönecekler mi? Benim hiç umudum yok? Sizin var mı?

DİPNOT: Tasarruf genelgesinin ertesi günü elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam bindirildi. Zam, bir gün önce bindirilseydi, Haziran enflasyon sepetine girecek, memurun, emeklinin Temmuz ayındaki enflasyon farkı maaşlarına yansıyacaktı. Cingöz iktidar, tasarruf etmeye (!) her zamanki gibi vatandaşın sırtına binerek başladı. Zamlar zincirleme olarak üretim kalemlerini etkileyip, tüm mal ve ürünlere yansıyarak zaten geçinemeyen vatandaşın bütçesini perişan edecek. Kör kuruşa muhtaç, açız pankartı açan vatandaşa tasarruf var, arpalıklardaki beş maaşlı ehliyetsiz, liyakatsiz tufeylilere yok! İnsafınız kurusun emi?!

- Milli Gazete, Nedim Odabaş tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/7392559/nedim-odabas/israf-belgesi-tasarruf-genelgesi-kamuda-kara-delik