Tarımsal ihracat iyiye giderken çiftçinin durumu kötüleşiyor

ANKARA BÜROSU

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) tarafından hazırlanan ?Tarımsal İhracat Raporu nda sektörde yaşanan çarpıklıklar göz önüne serildi. Bu yıl ihracat rakamlarında görülen iyileşmeye rağmen çiftçinin kötüye giden durumunda bir düzelmenin yaşanmadığına dikkat çekilen raporda, bu çelişki ?İhracat iyiye, çiftçinin durumu kötüye gidiyor şeklinde ortaya kondu. Bu yıl ihracat rakamlarında görülen yükselmenin, büyük ölçüde iklim koşulları açısından müsait bir yıl geçirmesinden kaynaklandığına vurgu yapılırken, bunun yanında, tarım satış kooperatiflerinin ihracattaki rolünün de giderek arttığına işaret edildi.

Tarım satış kooperatiflerinin ihracatta üstlendikleri önemli göreve rağmen yeterince desteklenmediği ifade edilen raporda şunlar kaydedildi: "İhracattaki artışın sürekli hale getirilmesi için tarım satış kooperatiflerinin desteklenmesi gereği öne çıkıyor. Oysa, uygulama bunun tam tersi yönünde. Bu konuda en açık örnek fındık Fiskobirlik in desteklenmesi bir tarafa köstekleniyor" denildi.

Türkiye de yıllardan beri tarım sektörünün ülkenin sırtında bir yük oluşturduğu, bu yükten bir an önce kurtulmak gerektiği, güçlü bir tarım sektörüne sahip olmanın gelişmişliğin değil gelişmemişliğin göstergesi olduğu şeklinde bir söylemin ısrarla kamuoyuna empoze edilmeye çalışıldığına dikkat çeken TZD, bu söylemin yanı sıra, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların, Türkiye nin tarım sektörünü desteklemekten çok hızı bir biçimde vazgeçmesi yönünde baskılar uyguladığını hatırlattı.

Bütün bunların sonucu olarak, özellikle 2000 yılından itibaren uygulamaya başlanan IMF patentli ?Tarım Reformu nun da etkisiyle, tarımın can suyunun kesilmeye çalışıldığı vurgulanan TZD raporunda, şunlar kaydedildi:

"Şu anda, dünyanın en pahalı elektriği, en pahalı mazotu, en pahalı gübresi, en pahalı ilacını kullanarak üretim yapmaya zorlanmakta, buna karşılık, ürün fiyatları üç yıldır iç piyasalarda sürekli azalmaktadır. Dış piyasalarda ise göreli olarak değerli tutulan YTL nedeniyle ihraç ürünlerimiz pahalanmakta ve pazarlarını yitirmektedirler.

Türkiye de tarımın üzerine bu kadar olumsuz bir biçimde gidildiği halde, bu yıl genelde dış ticaretimiz rekor ölçüde açık verirken tarım ürünleri ihracatımızın bir rekor kırması ülkemize önemli ölçüde döviz kazandırması, tarım sektörünü bir ?kara delik gibi göstermeye çalışanların ne ölçüde haksız bir tutum içinde olduklarının en açık kanıtıdır."

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/738244/tarimsal-ihracat-iyiye-giderken-ciftcinin-durumu-kotulesiyor