TÜİK, ilişkili kuruluş haline getirildi

Özellikle son yıllarda yayınladığı istatistiklerin iktidarın etkisi altında kalarak hazırlandığı eleştirileri getirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) yapısında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TÜİK, ilişkili kuruluş yapısına dönüştürüldü.

Kararnameyle 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 598'inci maddesi değiştirildi.

İlgili maddede Türkiye İstatistik Kurumu için "Özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan düzenlemeyle başkan yardımcıları dışındaki personelin atanması için TÜİK Başkanı'na yetki verildi.

“Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlıdır” ibaresi kaldırıldı, TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla “ilişkili” kurum haline getirildi.

Yeni düzenlemeyle, “Başkan, Bakana karşı sorumludur” ibaresi de silindi. 

TÜİK Konseyi başkanlığı Maliye ve Hazine Bakanı’ndan alınarak TÜİK Başkanı’na verildi.

Yeni kararnameyle, TÜİK danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme araştırma gruplarında görev yapanların huzur hakkına da zam yapıldı. Ayda en fazla iki defa ödenen ücretlerin ayda en fazla dörde çıkarılmasına karar verildi.

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/7357287/tuik-iliskili-kurulus-haline-getirildi