Gümrükleme hakkında merak edilenler ve gümrükleme işlem süresi

Gümrükleme lojistik faaliyetinin süreçleri içerisinde yer alan önemli bir unsurdur. Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine girmiş olan ve çıkacak olan eşya ya da taşıt araçlarının zorunlu mevzuat işlemlerinin tamamının gerçekleştirilmesini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi ülkenin tüm topraklarını kapsar. Türkiye iç suları, kara suları ve hava sahası bu gümrük bölgesinin içerisinde yer alır. Gümrükleme müşavirliği firmaları, gümrük kanununa göre bütün kişiler gümrük idarelerindeki işleri gerçekleştirmesi için bir temsilci tayin edebilir.

Taşımacılık yapan veya arazi olarak istekte bulunan kişiler haricinde, temsilci Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bulunan kişiler olmalıdır. Temsilci, temsil edilen kişi adına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin dolaylı veya doğrudan olduğunu belirmek zorundadır. Bunlarla beraber sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine göstermek zorundadır.

Gümrükleme ve Depolama

Eşya veya taşıt gümrük bölgesine gelmeden önce taşındığı taşıt aracı ile taşıtta yer alan eşya ile alakalı genel bilgilerin yer aldığı bir beyan iletilir. Bu beyan “özet beyan” olarak adlandırılmıştır. Gümrükleme ve depolama hakkın bilgi verecek olursak, eşyanın gümrüğe sunulmasından gümrükçe onaylanmasından sonra üzerinde bir işlem ve kullanıma tabi tutulana kadar olan ürede eşya gümrük mevzuatı açısından “geçici depolanan eşya” olarak isimlendirilir.

Bu eşya veya taşıtlar sadece gümrük idarelerin uygun gördüğü yerlerde ve gümrük idarelerinin belirlediği koşullarda depolanır. Depolama yerleri genel olarak geçici depolanan eşyanın her türlü dış faktörlerden ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. Taşıtların durduğu veya indiği yerlere mümkün olduğu kadar yakın olan ambar, depo, hangar veya ardiye gibi depolama alanları olarak geçer.

Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşaviri, gümrük idarelerinde dolaylı olarak temsil etme yoluyla iş takibini, eşya sahibin verdiği noter tasdikli vekillik ile yapan, Bakanlıkça tanınmış yetkisi doğrultusunda bunu yapan kişidir.

Gümrük Müşaviri ne iş yapar? Sorusunagelecek olursak, Gümrük Müşavirleri iş takibinin yanı sıra her türlü dış ticaret hareketleri için yükümlü kişilere danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. İdareler ve yükümlü kişi arasındaki iş sürecinin bünyesi, dış ticaret eylemlerinin yasalara uygun ve istenilen yöntemlere uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlaması, Gümrük Müşavirinin başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Önemli olan bir diğer nokta ise dış ticaret ile ilgili başta Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’ne bağlı olarak tüm mevzuatı bilmek, bu mevzuatın gelişmesinde ve mevzuata uygun hale getirerek ilgili olan Bakanlık birimlerine ulaştırmaktır.

Gümrükleme İşlem Süresi

Gümrükleme İşlem süresi onay ile başlar. Gümrükleme hizmeti sağlanabilmesi için tüm işlemler kapsamı içerisinde olmak üzere bütün kontrollerin bitirilmesiyle birlikte vergilerin ödenmesine kadar olan süreyi ele alır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gümrük işlem süreleri dönemsel olarak ölçülüp, kamuoyunun bilgisine o şekilde sunulmaktadır. İhracat işlem süresi, ihracat beyannamelerinin onayı ile başlayarak, gümrük müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen, kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine kadar olan tüm süreci içermektedir. Yaşanan süreçte firmaların gümrük mevzuatında yer alan bazı süre zorunluluklarına uymamış olmaları nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunları yok etmeye yönelik, Bakanlık tarafından gerekli önlemler alınmıştır.

Gümrük İşlemlerindeki Süreler Hakkında Bilgi

Gümrük mevzuatında yer alan süreler gün olarak belli edilmişse, başladığı gün hesaplanmaz ve son günün mesai saatinde sona erer. Süreçler gümrük kanununda belirtildiği gibi hafta veya ay olarak belirtilmişse, sürenin sona erdiği ayda, başladığı güne denk gelen bir gün gözükmüyorsa, süre o ayın son gününde sona ermiş olur.

Gümrük kanunlarına uyulmaması durumunda Bakanlık gümrük süreleri önlemleri almıştır. Geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme düzeninde veya geçici ihracat alanında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolmakta olan eşya veya taşıt için, süre sonu, yükümlü kişi tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadan 30.06.2020 tarihi olarak belirlenmiştir. Bu durumda sürelere uyulmamasından dolayı artık yaptırımlarla karşı karşıya kalınmayacaktır.

Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşaviri, gümrük idarelerinde dolaylı olarak temsil etme yoluyla iş takibini, eşya sahibin verdiği noter tasdikli vekillik ile yapan, Bakanlıkça tanınmış yetkisi doğrultusunda bunu yapan kişidir.

Gümrük Müşaviri ne iş yapar? Sorusuna gelecek olursak, Gümrük Müşavirleri iş takibinin yanı sıra her türlü dış ticaret hareketleri için yükümlü kişilere danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. İdareler ve yükümlü kişi arasındaki iş sürecinin bünyesi, dış ticaret eylemlerinin yasalara uygun ve istenilen yöntemlere uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlaması, Gümrük Müşavirinin başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Önemli olan bir diğer nokta ise dış ticaret ile ilgili başta Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’ne bağlı olarak tüm mevzuatı bilmek, bu mevzuatın gelişmesinde ve mevzuata uygun hale getirerek ilgili olan Bakanlık birimlerine ulaştırmaktır.

Advertorial

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/7240554/gumrukleme-hakkinda-merak-edilenler-ve-gumrukleme-islem-suresi